Mateřská škola, Praha 8, Sokolovská 182

Adresa: Sokolovská 182 / čp. 513, 180 00 Praha 8 – Libeň
Ředitelka: Mgr. Ing. Jana Ptáčková
Statutární zástupkyně:Bc. Lenka Bejšovcová
Telefon: tel.: 720 032 133 
E-mail: reditelka@mssokolovska.cz
ID schránka: vrx3emp 
Vedoucí školní jídelny: Ing. Ivana Martinovská, tel.: 737 100 608, e-mail: jidelna@mssokolovska.cz
Webová prezentace: www.mssokolovska.cz


Školní vzdělávací program mateřské školy a její aktivity

Charakteristika školy

Mateřská škola, Praha 8, Sokolovská 182Mateřskou školu dala postavit obec Libeň pro potřeby svých občanů, funguje od roku 1903. Dvoupatrová budova je postavená v klasicistním stylu. Její výhodou jsou velké prostory, vysoké stropy, centrální schodiště.
Interiér budovy je řešen tak, aby si zachoval historickou hodnotu, ale zároveň  zabezpečil plynulý chod mateřské školy a všechny skupiny dětí mohly rozvíjet své aktivity. V prostorných chodbách je umístěna široká dřevěná skluzavka s vyřezávanými úchyty ve tvaru zvířat a horolezecká stěna v délce 6,75 m a výšce 2,55 m. Vybavení mateřské školy přispívá k rozvoji pohybových dovedností, odvaze a obratnosti dětí.
K areálu budovy MŠ patří školní zahrada, jejíž zařízení podněcuje děti k mnoha druhům činností.

Učební plány
Mateřská škola pracuje podle projektu pro podporu zdraví v mateřských školách České republiky: „Mateřská škola podporující zdraví“.
Projekt Škola podporující zdraví chce přispívat:
  1. k tvorbě podmínek pro tělesnou, duševní a společenskou pohodu dítěte po dobu jeho pobytu v mateřské škole (podpora současného zdraví)
  2. k výchově předškolního dítěte ke zdravému životnímu stylu, jenž je charakterizován:
    • návyky a dovednostmi zdravého životního stylu
    • odolností vůči stresům a zdraví škodlivým vlivům, které mohou vést ke zneužití a závislostem (podpora budoucího zdraví).
Oba cíle se vzájemně podmiňují. Podrobně viz projekt Škola podporující zdraví.

Vytváření podnětného prostředí je jednou ze zásad školy podporující zdraví. Prostředí a vybavení tříd je estetické a podnětné, nabízí dětem vše potřebné k jejich rozvoji. Součástí učebních pomůcek a prostředků jsou dětské rytmické nástroje, bohatá škála výtvarného materiálu. Ve třídách je klavír. Pravidelně děti pracují s keramickou hlínou (mateřská škola má vlastní keramickou pec).

Obsah vzdělávání je zaměřen na výchovu ke zdravému životnímu stylu. Respektuje osobnost a individuální zvláštnosti každého dítěte a vede je k  maximálnímu rozvoji jeho schopností, dovedností, návyků, osobnostních vlastností, k toleranci, přátelství, empatii, rozvíjí tvořivost a fantazii. Děti se učí spoluvytvářet a respektovat pravidla soužití. Činnostmi prolíná ekologická výchova a pěstování kladného postoje ke zdraví svému i zdraví ostatních. Jako rozšiřující aktivity nabízíme dětem hudebně pohybové činnosti a předplavecký kurz.
Během školního roku  děti navštěvují historické památky a místa Prahy, Národní galerii, divadla, muzea a výstavy. Často děti vyjíždějí na dopolední vycházky do širšího okolí a na celodenní výlety.

Mateřská škola je otevřená rodičům. Adaptace dětí na pobyt v mateřské škole, za přítomnosti rodičů, je samozřejmostí. Všech pět tříd je věkově smíšených.
Mateřská škola, Praha 8, Sokolovská 182 Mateřská škola, Praha 8, Sokolovská 182 Mateřská škola, Praha 8, Sokolovská 182 Mateřská škola, Praha 8, Sokolovská 182 Mateřská škola, Praha 8, Sokolovská 182 Mateřská škola, Praha 8, Sokolovská 182 Mateřská škola, Praha 8, Sokolovská 182 Mateřská škola, Praha 8, Sokolovská 182 Mateřská škola, Praha 8, Sokolovská 182Mohlo by vás také zajímat


Aktualizováno: 09.05.2022
Vytisknout