Memorandum o protipovodňových opatřeních

Starosta MČ Prahy 8 Roman Petrus (ČSSD) se sešel s radní hl. m. Prahy Janou Plamínkovou (STAN) a diskutovali spolu o protipovodňových a dalších opatřeních na vodním toku Rokytka. Jednání navazovalo na schválené memorandum místních samospráv, jejichž územím Rokytka protéká. Toto memorandum iniciované starostou Prahy 8 Romanem Petrusem (ČSSD) bylo schváleno 22. června 2016 a týká se právě vzájemné spolupráce ohledně protipovodňových opatření na tomto vodním toku.

Radní Jana Plamínková (STAN), která má danou oblast ze strany hl. m. Prahy v kompetenci informovala starostu Romana Petruse (ČSSD) o své podpoře memoranda a o tom, že nechá shromáždit materiály o všech připravovaných krajinotvorných opatřeních na vodním toku Rokytka i v jeho bezprostředním okolí. Získané podklady plánuje radní Jana Plamínková (STAN) využít ve spolupráci s náměstkyní primátorky Petrou Kolínskou (SZ) pro zpracování plánu prací, které by měly být provedeny na Rokytce a v jejím bezprostředním okolí. Jeho součástí budou i návrhy pro související volnočasové aktivity široké veřejnosti.

Velice si vážím toho, že radní Jana Plamínková podpořila naše memorandum a že s námi chce úzce spolupracovat. Informoval jsem proto prostřednictvím předsedy Komise pro životní prostředí Víta Cézy své kolegy starosty o tom, že si mohou připravit materiály k opatřením, které je podle nich nutné na Rokytce prioritně realizovat,“ uvedl starosta Prahy 8 Roman Petrus (ČSSD).
Zveřejněno: 07.10.2016 – Anna Patočková
Vytisknout