Měření kvality MA21

V roce 2006 MA21 zařadilo Ministerstvo vnitra mezi oficiální metodu zvyšování kvality ve veřejné správě.  Pro měření kvality MA21 je sestavena oficiální sada Kritérií MA21, která byla v roce 2006 schválena Radou vlády pro udržitelný rozvoj.

Výsledky hodnocení kvality MA21 v ČR podle Kritérií MA21 jsou přehledně zobrazeny v internetové databázi MA21, kterou spravuje CENIA (Česká informační agentura životního prostředí).

Cílem Databáze MA21 je poskytnout městům, obcím i regionům jednoduchý nástroj pro prezentaci jejich aktivit v rámci MA21 dle oficiálně stanovených podmínek.

Práce uživatele s Databází MA21 a v ní obsaženými formuláři pro Kritéria MA21 je podrobně popsána v rámci Příručky pro mapování kvality MA21 (PDF, 528 kB).


Získané kategorie kritérií MA21
  • MČ Praha 8 se zaregistrovala v březnu 2015 do kategorie Z (zájemci) Kritérií MA21.
  • MČ Praha 8 získala svými aktivitami v září 2015 kategorii D Kritérií MA21.
  • MČ Praha 8 získala svými aktivitami v roce 2016 a 2017 kategorii C Kritérií MA21.

Ocenění pro městskou část Praha 8
Aktualizováno: 11.07.2018
Vytisknout