Možnosti, jak požádat o příspěvky na tábory

Jaké jsou možnosti pomoci v případě žádostí o příspěvky na tábory? Možností je hned několik:


1/ MOP – mimořádná okamžitá pomoc

Dávka je určena k úhradě odůvodněných nákladů souvisejících se vzděláním nebo zájmovou činností nezaopatřeného dítěte, např.  úhrada nákladů spojených s účastí dítěte na  táboře a  zájmových kroužcích. 

Jak o dávku požádat? 

Na formuláři, který v tištěné podobě dostanete na kterémkoliv kontaktním pracovišti Úřadu práce České republiky, nebo si žádost můžete stáhnout a vytisknout z následujícího webu MPSV: https://www.mpsv.cz/web/cz/-/zadost-o-mimoradnou-okamzitou-pomoc

Ve formuláři zvolíte, že žádáte o typ mimořádné okamžité pomoci „Nezbytné nebo odůvodněné náklady (vzdělání)“.Žádost lze zaslat prostřednictvím Identity Občana. Máte možnost si vybrat z několika nástrojů jako je Bankovní identita, eObčanka, NIA ID nebo třeba mobilní klíč eGovernmentu. Využít můžete i datovou schránku či e-mail s uznávaným elektronickým podpisem, není tedy nutné podávat osobně.

Podrobnější návod: https://www.uradprace.cz/web/cz/elektronicka-komunikace

Vyplněný formulář v tištěné podobě lze podat osobně na přepážce pracovnici ÚP, zaslat poštou nebo podat na podatelně ÚP.

Kde mohu o tuto dávku požádat?

Na Úřadu práce České republiky, na kontaktním pracovišti v místě trvalého pobytu, nebo v místě, kde se aktuálně zdržujete.
Kontaktní informace ÚP pro správní obvod 8:

Na Maninách 876/7, Holešovice, 170 00 Praha 7
Telefon: +420 950 178 643
E-mail: posta.abh@uradprace.cz

Úřední hodiny:
Pondělí: 
8.00–12.00 hodin a 13.00–17.00 hodin
Úterý: 8.00–11.00 hodin (pouze podání žádostí o mimořádnou okamžitou pomoc) 
Středa:8.00–12.00 hodin a 13.00–17.00 hodin
Čtvrtek: 8.00–11.00 hodin (pouze podání žádostí o mimořádnou okamžitou pomoc)
Pátek: 8.00–11.00 hodin (pouze podání žádostí o mimořádnou okamžitou pomoc)

Nárok na mimořádnou okamžitou pomoc nevzniká přímo ze zákona, není tedy nároková a jedná se o dávku fakultativní – dobrovolnou. 
Při posuzování nároku na dávku se testují celkové sociální a majetkové poměry žadatele a společně posuzovaných osob, příjmy žadatele a společně posuzovaných osob (dokládají se příjmy za měsíc, ve kterém se podává žádost a 3 předchozí měsíce).


2/ Pomoc lze získat také prostřednictvím Nadací a organizací 

Klub svobodných matek
Program pomoci 2023 pro samoživitele - Klub svobodných matek (klubsvobodnychmatek.cz)
Žádost o podporu se podává online a pokud si nevíte rady s vyplněním formuláře je možné kontaktovat infolinku 800 99 55 11. 
Žádost o podporu - Klub svobodných matek (klubsvobodnychmatek.cz)


Patron dětí
Společně za lepší dětství! | Patron dětí (patrondeti.cz)

Patron dětí je charitativní projekt, který pomáhá zdravotně a sociálně znevýhodněným dětem a jejich rodinám z celé České republiky.
Pilířem celého projektu jsou příběhy. Příběhy o dětech, které potřebují pomoc. Součástí každého příběhu je sbírka, která je vázána na konkrétní účel.


Z nesnáze 21
https://www.znesnaze21.cz/jak-zalozit-sbirku

Na stránkách lze založit dobročinnou sbírku. Pokud máte jasnou představu, na co chcete peníze vybírat, můžete si sbírku připravit jednoduše sami. Stačí si vytvořit uživatelský účet a pustit se do toho. Vyplníte jednoduchý formulář, kde popíšete svou situaci a na co chcete peníze vybírat. Žádost bude ověřena, a pokud bude vše v pořádku, sbírka bude zveřejněna. Vše zvládnete z pohodlí domova, stačí vám počítač nebo chytrý telefon. Potřebujete pouze platnou emailovou adresu. Informace uvedené ve sbírce musíte spolehlivě doložit, např. zdravotní zprávou, rozsudkem, rodným listem apod.


3/ O příspěvek na tábor lze požádat zaměstnavatele.
 
Informujte se u svého zaměstnavatele, zda přispívá na mimoškolní aktivity dětí svých zaměstnanců. Pokud není nárok zakotven přímo v kolektivní smlouvě, je to stejné jako v případě ostatních finančních pomocí a záleží na možnostech a ochotě zaměstnavatele, zda zaměstnanec příspěvek dostane. 


4/ Na dětské pobyty a tábory přispívají i zdravotní pojišťovny 

Informujte se u své zdravotní pojišťovny na možnosti příspěvku na tábory, sportovní pohybové aktivity.
Bonusy od zdravotních pojišťoven 2023. Přehled: příspěvky a benefity | Peníze.cz (penize.cz) 

Česká průmyslová zdravotní pojišťovna má příspěvek až 1500 korun na letní tábory pro děti od 3 do 17 let včetně. Tábor musí trvat alespoň 4 dny. Příspěvek lze uplatnit i na příměstské tábory.

Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra, která přispívá až 1500 korun na sportovní soustředění nebo 500 Kč v rámci sezónní akce 2023 – Dětské sportovní léto 2023.
 
Zaměstnanecká pojišťovna Škoda má na dětské sportovní tábory příspěvek 700 korun pro děti ve věku 4 – 18 let. 

Oborová zdravotní pojišťovna má příspěvek až 1.000 korun na letní a příměstské tábory nebo na ozdravné pobyty.

Vojenská zdravotní pojišťovna přispívá až 1.000 korun pojištěncům na letní sportovně pohybový pobyt pro děti 4 – 18 let. Tábor musí trvat minimálně 5 dnů. Příspěvek lze přiznat pouze na pobyty se sportovním a pohybovým zaměřením. Klasicky jde o atletický, fotbalový, plavecký nebo třeba tenisový tábor. Může jít i o takzvané příměstské tábory.

Všeobecná zdravotní pojišťovna aktuálně nemá na svých stránkách informaci o poskytnutí finančního příspěvku na tábory, pouze na dlouhodobé pohybové aktivity v rámci kroužků.


5/ Sleva od pořadatele tábora 

Organizátoři dětských táborů si konkurují sami navzájem, a tak nabízejí poměrně širokou paletu slev, aby si udrželi stávající klienty a  získali  nové. Cenové zvýhodnění je možné získat za včasnou rezervaci, nebo naopak za last minute nabídku, kdy pořadatelé potřebují zaplnit poslední volná místa. Slevy jsou nabízeny také za opakovanou účast, doporučení kamaráda nebo umístění více sourozenců zároveň.Dostávejte aktuality na váš e-mail.
Každý den zasíláme všechny novinky z webu v jedné přehledné zprávě.
Zveřejněno: 13.03.2023
Vytisknout