Na spádové děti bude ZŠ a MŠ Lyčkovo náměstí připravena

V pátek 11. prosince 2015 proběhlo na radnici městské části avizované pracovní jednání na téma kapacita ZŠ a MŠ Lyčkovo náměstí. Na schůzce byla přijata krátkodobá opatření, která povedou k přijetí všech spádových dětí do této základní školy. Očekává se zájem občanů o zhruba 4 třídy spádových dětí.

Tento zájem bude pokryt kapacitou školy následovně: 

- 2 třídy uvolní odcházející žáci současných devátých ročníků.
- Do rekonstruovaného prostoru v objektu Pernerova 29 bude přesunuta jedna přípravná třída z Domečku“, tj. ze stávající přístavby ZŠ            Lyčkovo náměstí. Tím se uvolní prostor v Domečku“, kam bude umístěna 1 třída nových prvňáčků.
- Ve druhém křídle objektu ZŠ Lyčkovo náměstí bude provedena do konce letních prázdnin v roce 2016 půdní vestavba. Do nové půdní          vestavby se přesune část administrativy a zázemí školy, uvolněné prostory uvnitř objektu budou přestavěny na třídy pro výuku.
- Tato operace umožní vznik dalších 3 tříd prvňáčků.

Celkově by tedy mělo být v ZŠ Lyčkovo náměstí k dispozici 6 tříd, což by mělo stačit na pokrytí očekávaného zájmu rodičů spádových dětí. 

„Souborem těchto opatření, podpořených i navýšením kapacity základní školy, o které bude rada městské části jednat ve středu 16. prosince, bychom měli s určitou rezervou docílit přijetí všech spádových dětí ve školním roce 2016/2017,“ informoval o výsledcích pracovního jednání místostarosta Matěj Fichtner. 

„O střednědobém systémovém řešení kapacity a kvality základního školství v Karlíně budeme ještě jednat, abychom zabezpečili kapacitu i pro prvňáčky nastupující v dalších letech. Variant je několik, veřejnost budeme včas informovat o dalších krocích,“ dodává Fichtner. 

Zveřejněno: 12.12.2015 – Anna Patočková
Vytisknout