Náhradní stravování v ZŠ Libčická, ZŠ Dolákova a ZŠ Mazurská

Od začátku prázdnin probíhají v základních školách městské části rozsáhlé rekonstrukce a opravy. V ZŠ Libčická, ZŠ Dolákova a ZŠ Mazurská však nebude možné dokončit rekonstrukce školních kuchyní a jídelen k začátku školního roku, proto budou muset žáci těchto škol využít krátkodobě náhradní stravování. Termíny se pro každou školu liší.

Důvodem zpoždění projektu v ZŠ Libčická je nečekaně špatný stav dlažby v prostorech kuchyně. Dlažba měla být původně pouze odstraněna a nahrazena novou. Ve skutečnosti však bylo nutno odstranit nejen dlažbu, ale i podkladové vrstvy, které byly tak pevně s dlažbou spojeny, že se trhaly v celých kusech a někde poškodily i stávající hydroizolaci. Bylo nutno zajistit nové podkladní vrstvy a ty z důvodu technologických postupů (zrání podkladu) nebylo možné po dobu téměř třech týdnů zatěžovat, což posunulo harmonogramu navazujících prací. Po kolaudaci, která by se měla uskutečnit v polovině září, bude následovat zaškolení obsluhy na novou technologii provozu a postupy přípravy stravy (cca 1 týden) a kuchyně a jídelna bude otevřena dne 26. září 2016. ZŠ Libčická zahájí nový školní rok 2016/2017 klasicky, tedy ve čtvrtek 1. září 2016. První dva dny nového školního roku, tj. čtvrtek a pátek, nebude náhradní stravování zajištěno. V průběhu těchto dvou dnů bude škola zjišťovat zájem o náhradní stravování a od pondělí 5. září bude již realizováno v jiné základní škole zřízené městskou částí, jejíž školní jídelna má volnou kapacitu. Přesná dislokace bude určena podle počtu zájemců a dopravu dětí do náhradní školní jídelny zajistí bezplatně městská část.

V ZŠ Dolákova způsobila zdržení výměna vzduchotechnické jednotky. Kolaudace se uskuteční na konci září, poté bude následovat zaškolení a poučení obsluhy. Otevření kuchyně a jídelny je předpokládáno dne 3. října 2016. ZŠ Dolákova zahájí nový školní rok 2016/2017 také klasicky, tedy ve čtvrtek 1. září 2016. První dva dny nového školního roku, tj. čtvrtek a pátek, nebude náhradní stravování zajištěno. V průběhu těchto dvou dnů bude škola zjišťovat zájem o náhradní stravování a od pondělí 5. září bude již realizováno v jiné základní škole zřízené městskou částí, jejíž školní jídelna má volnou kapacitu. Přesná dislokace bude určena podle počtu zájemců a dopravu dětí do náhradní školní jídelny zajistí bezplatně městská část.

V ZŠ Mazurská byly během rekonstrukce ve strojovnách vzduchotechnických zařízení nalezeny prvky obsahující azbest. Postup ekologické likvidace tohoto zdravotně závadného materiálu stanovil hygienik. Likvidace je prováděna odbornou firmou pod přísným režimem. Po likvidaci azbestu je nezbytné vyčkat na kontrolní měření koncentrace azbestu v ovzduší. Kolaudace je plánována na začátek října, poté bude zaškolena a poučena obsluha, děti budou moci do jídelny na obědy opět od 10. října 2016. ZŠ Mazurská zahájí nový školní rok 2016/2017 později, v pondělí 5. září 2016. Na první dva dny nového školního roku, tj. čtvrtek 1/9 a pátek 2/9, bylo vyhlášeno s ohledem na výše uvedené ředitelské volno. První den nového školního roku, tj. pondělí, nebude náhradní stravování zajištěno. Škola bude zjišťovat zájem o náhradní stravování a od úterý 6. září bude již realizováno v jiné základní škole zřízené městskou částí, jejíž školní jídelna má volnou kapacitu. Přesná dislokace bude určena podle počtu zájemců a dopravu dětí do náhradní školní jídelny zajistí bezplatně městská část.

Městská část Praha 8 jako zřizovatel zmíněných škol si je vědoma složitosti situace, proto v součinnosti s řediteli dalších 7 základních škol, které mají ve školních jídelnách volnou kapacitu, připravuje náhradní stravování pro žáky výše zmíněných škol. Po konzultacích s pracovníky Hygienické stanice Hlavního města Prahy byla vybrána varianta dopravy žáků, nikoliv jídla – jelikož tato by skýtala řadu hygienických rizik a problémů. Počítá se s kyvadlovou autobusovou dopravou do jiné školní jídelny. Byť nabídka náhradního stravování bude samozřejmě učiněna všem žákům 3 zmíněných základních škol, uvítali bychom, aby zájem o něj projevili především ti, kteří ho opravdu potřebují, tj. prioritně žáci 1. stupně navštěvující školní družinu. Jelikož není v tuto chvíli znám ani orientační počet zájemců, nelze ani určit konkrétní školy, které budou náhradní stravování zajišťovat. Tyto informace budou zveřejněny na webových stránkách příslušných 3 základních škol nejpozději v pátek 2. září 2016.

Všem rodičům i žákům se tímto omlouváme za komplikace při počátku nového školního roku a věříme, že stravování v nově zrekonstruovaných školních jídelnách jim nechá zapomenout na tyto dočasné nepříjemnosti.
Zveřejněno: 29.08.2016 – Anna Patočková
Vytisknout