Nejnovější informace o aktuálním postupu vedení radnice ve věci hrozící výstavby vysokopodlažních bytových domů v sídlišti Ďáblice

Vážení spoluobčané,

přinášíme vám aktuální informace o zásadním tématu pro celé sídliště Ďáblice, a tím je hrozící výstavba bytových domů společností CPI. Chceme maximálně informovat každého z vás, a proto jsme se rozhodli zasílat osobní dopis s informacemi každému občanovi ze sídliště Ďáblice s tím, že vás budeme takto dopisem informovat přibližně každé 2 měsíce. V případě zájmu o elektronickou komunikaci, či v případě jakýchkoli dotazů a podnětů, se neváhejte obrátit na e-mail předsedy komise pro životní prostředí Víta Cézyvit.ceza@praha8.cz – ze které vám bude obratem reagováno. 

Níže uvádíme seznam všech dosavadních kroků radnice, jejichž cílem je zabránit negativnímu zahuštění unikátního sídliště Ďáblice bytovou výstavbou:
  • Na počátku této kauzy jsme se sešli a přemluvili developera, aby svolal veřejné slyšení s občany. Tím bylo rozšířeno celkové povědomí o nebezpečí výstavby mezi veřejnost. Jinak hrozilo, že by developer postupoval a připravoval se tajně.
  • Poté, co veřejné slyšení nedopadlo dobře, navrhli jsme developerovi uskutečnit 2. veřejné slyšení. To developer na poslední chvíli zrušil a nové již odmítal uskutečnit. 
  • Napříč politickým spektrem jsme prosadili usnesení proti této výstavbě. 
  • Starosta Roman Petrus a zástupce starosty Radomír Nepil požádali hl. m. Prahu o svěření všech pozemků, které sousedí s předmětnými pozemky developera za účelem výrazně ztížit přípravu realizace stavby.
  • Zástupce starosty Radomír Nepil prosadil obdobné usnesení proti zástavbě také na hl. m. Praze. 
  • Starosta Roman Petrus vydal přesný návod, jak postupovat, pokud jde o reagování na územní studii týkající se přípravy jednoho z bytových domů. 
  • Starosta Roman Petrus a zástupce starosty Radomír Nepil nabídli developerovi přímý odkup budovy nacházející se u křižovatky Tanvaldská/Střelničná.
  • Starosta Roman Petrus zadal zpracování územní studie s regulačními prvky, jejímž cílem je regulovat a zamezit takovýmto megalomanským stavbám. Bohužel je zpracování této studie časově velmi náročné a nemá odkladný účinek. Vzhledem k tomu, že nebyla takováto regulační studie zpracována předchozími vládami, zabere její příprava a prosazení ještě dlouhou dobu. Do budoucna však může výrazně pomoci, doufáme, že i v případě těchto staveb. Na zpracování studie se podílí arch. Ondřej Tuček, vnuk arch. Tučka projektujícího sídliště Ďáblice, spolu s arch. městské části Ivetou Zikmundovou a zástupci hl. m. Prahy. 
  • Městská část vybrala elitní právní kancelář Císař, Češka, Smutný, jež se specializuje na tyto typy kauz. Uvedená advokátní kancelář nově zastupuje městskou část v boji proti zástavbě. 
  • V nedávné době jsme podobně informovali i zástupce vašich společenství vlastníků jednotek či bytových družstev a požádali je o odpovědi na dva zásadní dotazy, které v současné době na městské části řešíme, a kde potřebuje městská část co nejsilnější mandát pro jednání s developery. Jeden se týkal výstavby vysokopodlažních domů, druhý výstavby supermarketu v budově bývalého kina na Ládví. Níže přikládáme obsah tohoto dopisu a budeme rádi za vaše komentáře. 

Vážení spoluobčané, 

můžeme slíbit, že učiníme vše pro zachování unikátního charakteru sídliště Ďáblice a pro jeho pozitivní rozvoj v oblastech veřejných prostranství a občanské vybavenosti. Zároveň slibujeme maximální spolupráci.

Pokud budete mít jakékoli doplňující dotazy, neváhejte se obrátit na emailovou adresu vit.ceza@praha8.cz

Moc vám děkujeme za zájem.
Se srdečnými pozdravy

Roman Petrus
Starosta městské části Praha 8

Radomír Nepil
Zástupce starosty městské části Praha 8

Mgr. Vít Céza
Zastupitel a předseda komise pro životní prostředíDostávejte aktuality na váš e-mail.
Každý den zasíláme všechny novinky z webu v jedné přehledné zprávě.

Zveřejněno: 06.12.2017 – Marcela Konrádová
Vytisknout