Občané mohou zasílat připomínky k návrhu změn v dopravním značení.

Na úřední desce MČ Praha 8 byl 20. května 2016 zveřejněn návrh opatření obecné povahy, který se týká vyznačení dopravního značení kvůli zavedení zón placeného stání na Praze 8. Úřední deska v listinné podobě je umístěna před vchodem do tzv. Bílého domu (U Meteoru 6, Praha 8) a v elektronické podobě jí lze nalézt na internetových stránkách MČ Prahy 8. Změny v dopravním značení začnou platit od 15. září 2016, kdy by měl Magistrát hl. m. Prahy zavést na Praze 8 Zóny placeného stání. Občané mají od data zveřejnění 30 dní na zasílání případných připomínek a podnětů k tomuto návrhu změn ve vodorovném a svislém dopravním značení.

„Naše městská část usiluje o to, aby přesná podoba Zón placeného stání vycházela z potřeb a požadavků našich obyvatel. Budeme se proto snažit v co největší možné míře zohlednit připomínky a podněty našich občanů k umístění dopravního značení, které je součástí zavedení zón na území Prahy 8,“ uvedl radní pro dopravu Karel Šašek.

Připomínky a podněty k návrhu změn v dopravním značení lze zasílat na Odbor dopravy Městské části Praha 8 (U Meteoru 6), kde je k nahlédnutí i celý projekt zavádění zón na území Prahy 8. Podrobné informace o zónách placeného stání lze také nalézt na internetových stránkách www.parkujvklidu.cz.
Zveřejněno: 24.05.2016
Vytisknout