Obnova semaforů na křižovatce Střelničná - Ďáblická

Téměř do konce listopadu potrvá výměna semaforů na křižovatce Střelničná-Ďáblická (u Kauflandu). Po dobu stavby bude dopravní režim křižovatky výrazně upraven, a to zejména v 1. etapě stavby, která začne 7. listopadu.

Doprava v křižovatce bude usměrněna a vedena pouze v jednom jízdním pruhu v každém směru. Vzhledem k podobě křižovatky nebudou semafory nahrazeny provizorními a po dobu stavby budou vypnuté. Po dobu stavby bude křižovatka změněna na provizorní kruhový objezd.

Po dokončení opravy se dopravní režim vrátí do dnešní podoby, finální dopravní značení na křižovatce se změní jen kosmeticky. Pro vozidla se dopravní režim nezmění, zato se výrazně usnadní pohyb cyklistů přes křižovatku, díky vyznačení sdružených přechodů pro chodce a přejezdů pro cyklisty.

Důvodem výměny světelných signalizačních zařízení je jejich velmi špatný technický stav. Stavbu provádí TSK hl. m. Prahy, dopravní režim byl stanoven magistrátem a odsouhlasen dopravní policií. Dokončení stavby je plánované na 26. 11. 2020.


Termín:
0 etapa: 23. 10. - 6. 11. 2020
1 etapa: 7. 11. - 26. 11. 2020dopravní značení v průběhu stavby
Obnova semaforů na křižovatce Střelničná - Ďáblická 2finální dopravní značení
Obnova semaforů na křižovatce Střelničná - Ďáblická 1
Dostávejte aktuality na váš e-mail.
Každý den zasíláme všechny novinky z webu v jedné přehledné zprávě.

Mohlo by vás také zajímat 

Zveřejněno: 26.10.2020
Vytisknout