Obvodní ústav sociálně-zdravotnických služeb (OÚSS)

Obvodní  ústav  sociálně-zdravotnických  služeb  je  příspěvková organizace zřízená MČ  Praha 8 za účelem poskytování sociálních a zdravotnických služeb seniorům a občanům se zdravotním postižením s bydlištěm v Praze 8.

Ředitel
: Bc. Michal Souček
Adresa: Bulovka 1462/10, 180 00 Praha 8 – Libeň
Tel.: 283 842 125

Fax: 283 842 156
E-mail:
michal.soucek@ouss8.cz
Webové stránky: www.ouss8.cz

Aktuální akce

Akce Centra aktivizačních programů pro seniory (Burešova)
Akce Centra aktivizačních programů pro seniory (Mazurská)Pečovatelská služba v domácnosti klienta

Poskytuje pomoc při běžných činnostech (zajištění obědů, nákupů, pochůzek, úklidu, praní prádla, pomoc při osobní hygieně, pedikúra, masáže).
Provoz:
denně od 7.00 hod v případě potřeby až do 19.00 hod včetně víkendů a svátků
Kontakt:
283 842 136, vedoucí pečovatelské služby J. Volfová


Denní stacionář

Zajišťuje denní pobyt a komplexní péči včetně vhodné aktivizace klientům, o které jinak pečuje rodina nebo jiná pečující osoba. Jsou přijímány také osoby s demencí.
Klienti jsou doprovázeni do zařízení rodinnými příslušníky, v případě volné kapacity je možno zajistit cestu vozidlem OÚSS.
Není-li stacionář obsazen, může přijmout také klienty z jiných MČ.

Provoz:
6.30–18.00 hod
Kontaktní místo:
Křižíkova 167/50, 186 00 Praha 8 – Karlín
Tel.:
224 815 878, okrsková sestra E. Fantová


Přechodný pobyt v Domě sociálních služeb (DSS) – odlehčovací služby
Zajišťuje seniorům se sníženou soběstačností, o které je jinak pečováno doma, podporu, pomoc a laskavou péči v prostředí, které se co nejvíce přiblíží původnímu domovu tak, aby zde po dobu svého pobytu žili důstojně a bez pocitu osamění.
Umožní rodině, případně jiným pečujícím osobám nezbytný odpočinek. V případě volné kapacity mohou být přijati také klienti z jiných MČ.
Odlehčovací služba zahrnuje: ubytování, celodenní stravování, pomoc při základních činnostech sebeobsluhy dle individuální potřeby klienta a aktivizační činnosti.
Provoz:
nepřetržitý
Kontaktní místo: S. K. Neumanna 2475, 180 00 Praha 8 – Libeň
Tel.: 284 685 264, vedoucí DSS Jana Klímová, DiS


Půjčovna kompenzačních pomůcek

Kompenzační pomůcky (hole, chodítka, invalidní vozík, sedáky do vany, WC nástavce  aj.) umožňují klientům rychlejší návrat do běžného života, maximální dostupné pohodlí pokud je klient upoután na lůžko a podporu jeho soběstačnosti.
Kompenzační pomůcky přednostně půjčujeme klientům pečovatelské služby. Klientům, kterým služby neposkytujeme (včetně klientů nebydlících trvale v MČ Praha 8), může být pomůcka zapůjčena  pouze v případě, že je pomůcek k dispozici dostatek.

Kontaktní místa půjčoven v Domech s pečovatelskou službou (DPS)
DPS  Křižíkova 35/46,  tel.: 224 815 878
DPS  Bulovka 1462/10,  tel.: 283 843 066
DPS  Burešova 1151/12, tel.: 286 582 963


Centrum aktivizačních programů (CAP)

Najdete zde široké spektrum zájmových, vzdělávací a volnočasových aktivit v  programu, jehož cílem je prevence předčasného stárnutí a zajištění smysluplného trávení času v příjemném prostředí. Dobrovolní lektoři zajišťují výuku na počítačích, přístup k internetu, výuku několika jazyků, různé přednášky a videoprojekce, výtvarné a tvořivé dílny, trénink paměti, arteterapii,  dramaticko- recitační kroužek, pohybové a sportovní programy vč. nordic walking, tématické vycházky a různé kulturní akce. Můžete využít i sociální, právní a psychologické poradenství. Všechny  aktivity  a poradenství jsou  pro seniory bezplatné.

Provoz
:
pondělí, středa: 8.00–16.30 hod.
úterý, čtvrtek: 8.00–15.00 hod.
pátek: 8.00–14.30 hod.

Kontaktní místo: Burešova 1151/12, 182 00 Praha 8 – Ďáblice
Tel.:
283 881 848, vedoucí CAP Ilona Košťálová


Kluby seniorů (KS)
Můžete se zde v příjemném prostředí setkávat se svými vrstevníky při kávě či čaji, trávit  volný čas a rozvíjet zájmy, na které jste až dosud neměli dost času v připravovaných programech, účastnit se jednodenních výletů a pobytových rekreací a uplatnit své vlastní nápady ve prospěch ostatních.

KS Křižíkova 167/50: pondělí a čtvrtek od 13.00 do 16.00 hod.
KS Taussigova 1172/1: pondělí a středa  od 13.00 do 16.00 hod.
KS Bulovka 1462/10: pondělí a čtvrtek od 13.00 do 16.00 hod.
KS Burešova 1151/12: pondělí, úterý, středa od 13.00 do 16.00 hod.

Kontaktní místo: Bulovka 1462/10, Praha 8 – Libeň

Tel.:
283 842 214, vedoucí sociální pracovnice pí Stoklasová


Domácí zdravotní péče
Byli jste propuštěni z nemocnice a je třeba doléčit pooperační ránu? Nebo máte bércový vřed či jiný zdravotní problém? Máte cukrovku a musíte si píchat inzulin? Potřebujete odběr krve, ale cesta k lékaři nebo do laboratoře je pro vás zatěžující? Nebo potřebujete rozcvičovat končetinu po zlomenině?
Tuto situaci můžete řešit s pomocí domácí zdravotní péče u vás doma. Oslovte svého ošetřujícího lékaře a požádejte ho o doporučení domácí zdravotní péče. V takovém případě vás budou ve vašem domově navštěvovat zdravotní sestry a rehabilitační pracovnice z našeho pracovního týmu a provádět zdravotní výkony podle předpisu lékaře.
Tato péče je hrazena ze zdravotního pojištění a pro vás bezplatná.

Kontaktní místo: Bulovka 1462/12, Praha 8 – Libeň

Tel.:
283 840 138, vedoucí sestra Bc. Monika Střížová
Aktualizováno: 22.11.2017
Vytisknout