Oprava tepelného napáječe Bulovka v ulici Davídkova – II. etapa

Pražská teplárenská a.s. připravuje rekonstrukci páteřního tepelného napáječe Bulovka v ulici Davídkova. V termínu 17.07.2021–20.10.2021 bude rekonstruován úsek Pod Vodárenskou věží – Vinopalnická, který naváže na již opravený podchod ulice Zenklova realizovaný v rámci loňské I. etapy. Akce si v daném úseku a termínu vyžádá úplnou uzavírku ulice Davídkova.

Vjezd do staveniště bude umožněn pouze rezidentům a obsluze provozoven sídlících v tomto úseku ulice za zvýšené opatrnosti, a to v jednosměrném režimu vedeném ve směru do centra (shora – dolů). Objízdné trasy budou vedeny ulicemi Liberecká, Střelničná a Zenklova a vyznačeny s dostatečným předstihem. Autobusové linky č. 166 a 348 budou vedeny odklonem, přičemž zastávky Vinopalnická a Na Slovance budou po dobu stavebních prací zrušeny v obou směrech.

Stavba více než 450 m dlouhého úseku je realizována za účelem odstranění špatného technického stavu stávajícího tepelného zařízení. Po dokončení prací budou všechny plochy dotčené stavbou obnoveny do původního stavu, živičný kryt opraven v celé délce minimálně v šíři celého pruhu směrem do centra a v místě kolmých přípojek opraven v celé šíři komunikace.

Zhotovitelem stavby je dceřiná společnost společnosti Pražská teplárenská a.s. – Termonta Praha a.s., která má s rekonstrukcemi tepelných zařízení bohaté zkušenosti. Zásahy do okolního prostředí stavby se tak budou minimalizovat, stejně jako dopad na obyvatele pohybujících se v blízkosti.

Rekonstrukce napáječe je nutnou investicí do bezpečnosti a kvality dodávek zdrojů tepla do celé oblasti včetně Nemocnice Na Bulovce. Za snížený komfort obyvatel Prahy 8 v průběhu stavby se předem omlouváme.

Investorem stavby je Pražská teplárenská a.s..


kontaktní osoby:
  • za zhotovitele (Termonta Praha a.s.): Michal Babej, tel.: 739 347 003
  • za investora (Pražská teplárenská a.s.): Pavel Liška, tel.: 737 250 554 


Dostávejte aktuality na váš e-mail.
Každý den zasíláme všechny novinky z webu v jedné přehledné zprávě.

Oprava tepelného napáječe Bulovka v ulici Davídkova – II. etapa - objízdné trasy MHD
Oprava tepelného napáječe Bulovka v ulici Davídkova – II. etapa

Mohlo by vás také zajímat

Zveřejněno: 22.06.2021
Vytisknout