Opravy cyklostezsky na Rohanském nábřeží

V polovině dubna 2017 došlo k uzavření páteřní cyklostezky vedoucí okolo hotelu Hilton na Rohanském nábřeží. K uzavření došlo z důvodu havarijního stavu konstrukce cyklostezky a gabionových stěn, které se pod cyklostezkou nacházejí, na základě statického posudku autorizovaného statika. Ten rozhodl, že stav cyklostezky v tomto úseku je havarijní, zdraví a životy ohrožující. V dlouhodobém horizontu totiž mohlo dojít i ke zřícení.

Pozemky pod poškozenými nájezdovými rampami a rampy patří hl. m. Praze a jsou ve správě TSK. Vlastní terasa, po které cyklotrasa také vede a pozemek, na kterém terasa leží jsou ve vlastnictví hotelu Hilton, zde nebezpečí nehrozí – betonová konstrukce terasy není, na rozdíl od nájezdových ramp, ohrožena poklesy. Hotel Hilton zde nicméně provádí úpravy u základů terasy, které podle jejich vyjádření rovněž vyžadují z bezpečnostních důvodů při stavebních pracích uzavírku provozu cyklotrasy.

Obě uzavírky měly být koordinovány tak, aby ke zprovoznění došlo co nejdříve, hotel Hilton byl k zahájení svých prací podle vlastního vyjádření připraven. Dne 19. dubna 2017 zaslal MHMP odbor rozvoje a financování dopravy dopis na TSK, ve kterém žádá zajištění odstranění závadného stavu v požadovaném termínu do 31. července 2017 s tím, že financování je MHMP zajištěno. 

Proč tedy nedošlo dosud k provedení opravy ramp nám není známo, neobdrželi jsme k tomu zatím z TSK, ani z MHMP žádnou informaci.

Náhradní trasa cyklostezky je vedena pod podjezdem terasy Hilton po chodníku.


Dostávejte aktuality na váš e-mail.
Každý den zasíláme všechny novinky z webu v jedné přehledné zprávě.

Zveřejněno: 03.10.2017
Vytisknout