Organizační struktura úřadu

  • Organizační řád ÚMČ Praha 8  (PDF, 690 kB)

    01.04.2019
    Organizační řád Úřadu městské části Praha 8 ze dne 27. března 2019, ve znění Usn RMC 0151/2019 s účinností od 1. dubna 2019Odbory

Odbor sociálních věcí (OSV)

Oddělení odboru


Odbor správy majetku (OSM)

Oddělení odboru


Odbor školství (OŠ)

Oddělení odboru


Odbor územního rozvoje a výstavby (OÚRV)

Oddělení odboru


Odbor zdravotnictví a sociálních služeb (OZS)

Oddělení odboru


Odbor živnostenský (OŽ)

Oddělení odboru


Odbor životního prostředí (OŽP)

Oddělení odboru

 

Zvláštní organizační jednotky
Sekretariáty zástupců starosty, členů rady a členů zastupitelstva


Další organizační jednotky
Útvar interního auditu a kontroly městské části Praha 8 (ÚIAK MČ)

Mohlo by vás také zajímat

Vytisknout