Oslavy výročí 110 let kostela sv. Vojtěcha

Oslavy 110 let sv. VojtěchaKostel sv. Vojtěcha v Libni oslavil letos v dubnu 110 let. K této příležitosti připravila MČ Praha 8 bohatý doprovodný program. Komentované prohlídky kostela slavily úspěch stejně jako výstava, která byla k vidění i v tzv. „bílém domě“. Na pouti se krom dospělých bavily i děti. Loutkové divadlo, kolotoč, dětská střelnice, ukázky řemesel a další atrakce ocenily ale nejen nejmenší návštěvníci. Koncert v kostele, kde vystoupilo hned několik souborů, byl důstojným přáním této unikátní secesní stavbě. Kostel sv. Vojtěcha je výjimečný také tím, že už tu vlastně dávno být neměl. Původně byl zamýšlen jako provizorní stavba a je velké štěstí, že už se nenašly prostředky na stavbu jiné budovy a my tak máme možnost obdivovat krásu a ducha této kulturní památky.

Je vidět, že lidé mají o historii tohoto kostela velký zájem. „Z úspěchu akce mám velkou radost. Sakrální stavby jsou v dnešní době často opomíjené a oslavy ukázaly, že se pořád najde mnoho lidí, které historie a architektura zajímá. Příští rok budeme v pouti u kostela určitě pokračovat a doufám, že si akce najde, nejen mezi lidmi z Prahy 8, své místo,“ říká organizátorka celé akce Jana Pešlová, předsedkyně Komise pro kulturu a volný čas.

V kostele vystoupila řada hudebníků. Nejprve ZUŠ Učňovská, dále komorní orchestr Archi d’Oro, kytarový soubor a také soubor zobcových fléten. Po Mši svaté uzavíral program v kostele varhanní koncert. Zahrál vynikající varhaník Miloslav Šimek za doprovodu barytonisty Luboše Kośe a Mikuláše Perla.
       
Velké díky patří správě kostela, jejíž zástupci velmi ochotně spolupracovali na všech přípravách. V minulosti hrála církev podstatně významnější roli v občanské společnosti. Úspěch této akce se tak stal i připomínkou starých časů, kdy se kolem kostela scházeli lidé na přátelské poklábosení a život se žil hlavně mezi lidmi venku, na jarmarcích, v kostele. To je něco, co už se ve velkých městech moc nenosí. „Do Libně jsem se přistěhovala před 21 lety z vesnice. Odtud jsem byla zvyklá na poutě, masopust a podobné každoroční akce. Jsem ráda, že i v Praze 8 se znovu probouzejí tyto tradice,“ říká Dana Blahunková, radní městské části Praha 8 a aktivní členka občanské společnosti v Dolní Libni.

Oslavy 110 let sv. VojtěchaOslav se zúčastnili i další zástupci radnice. Pozvání přijal od místostarostky Aleny Borhyové, která převzala nad celou akcí záštitu, starosta Prahy 8 Roman Petrus, radní Radomír Nepil a místostarosta Petr Vilgus. „Přeji libeňskému kostelu sv. Vojtěcha k 110 výročí postavení mnoho let nerušené existence. Jde o poměrně málo známou stavbu, za což jistě může jeho nenápadná poloha mezi sokolovnou a fotbalovým hřištěm. Doporučuji jeho návštěvu každému, kdo obdivuje nádherné rozlehlé secesní interiéry,“ uvádí Petr Vilgus, který má v gesci památkovou péči.

Své přání doplňuje i místostarostka Alena Borhyová: „Věřím, že stavitel kostela Matěj Blecha spolu s architektem Emilem Králíčkem by byli velice hrdí na svou práci. Sama jsem v tomto kostele byla pokřtěna, takže mám k němu velice blízký vztah. Přeji kostelu, aby nás mohl těšit ještě mnoho dalších let.“

Kostel sv. Vojtěcha bude opět otevřen veřejnosti v rámci Noci kostelů, která se letos koná 29. května 2015. Během tohoto večera bude znovu možné navštívit komentované prohlídky kostela sv. Vojtěcha a koncerty.

Oslavy 110 let sv. Vojtěcha Oslavy 110 let sv. Vojtěcha Oslavy 110 let sv. Vojtěcha 110 let sv. Vojtěcha - pouť Oslavy 110 let sv. Vojtěcha Oslavy 110 let sv. Vojtěcha 110 let sv. Vojtěcha 110 let sv. Vojtěcha 

Fotogalerii z celé akce naleznete na oficiálním Facebook profilu Prahy 8 – www.facebook.com/mcpraha8.

Také můžete shlédnout video z koncertu v kostele na Youtube zde
Zveřejněno: 27.04.2015 – Anna Patočková
Vytisknout