Osmička chce oživit nevyužité stavby

Studie - Negrelliho náměstí (nadhled)Prahu trápí stovky nevyužitých a tím pádem také zanedbaných budov. Nejiná je situace také v osmé městské části. Její vedení se však snaží takové stavby, které jsou v majetku státu a města, aktivně vyhledávat a vracet do nich život. Příkladem jsou Karlínská kasárna, ulice Za Poříčskou bránou či Negrelliho viadukt.

Jednou z cest, jak oživit nevyužité stavby, je spolupráce s tzv. kulturními developery. Ti jsou ochotni do stavby investovat a vrátit do nich život i s vědomím, že jejich projekt není navždy, že za čas může přijít majitel s definitivním řešením. „Model, který uplatňujeme, má výhody pro všechny. Kulturní spolky mají kde působit, občané mají k dispozici kulturní, společenské a sportovní centrum ve dříve opuštěné stavbě a majitel ušetří statisíce až miliony za to, že předá spolkům budovu včetně povinnosti zajistit ostrahu, běžnou údržbu a temperování,“ popisuje vize místostarosta Petr Vilgus.

Již realizovaným a velmi úspěšným projektem jsou Karlínská kasárna. V roce 2016 upustilo ministerstvo obrany od úvah o prodeji kasáren soukromému vlastníkovi, budovu předalo ministerstvu spravedlnosti, které zde zahájilo přípravu přestavby areálu na justiční palác. Přestavba však bude trvat minimálně šest let. „V mezidobí proto byla uzavřena spolupráce se spolkem Pražské centrum, které vrátilo kasárnám život provozováním největšího pískoviště v Praze, kurtů, dva barů a „prastánku”, divadelního sálu, letního kina a kinosálu. V minulých týdnech se ve staré budově kasáren odehrál festival moderního umění 4+4 dny v pohybu. Kasárna jsou zmiňovaná jako ukázkový příklad spolupráce státu, obce a neziskového sektoru,“ chválí spolupráci Petr Vilgus, který se na projektu sám podílel.

Testovací dům číslo 7, Za Poříčskou branou
Medializovaným je také projekt revitalizace Negrelliho viaduktu dle vize architekta Igora Kovačeviće. Po skončení rekonstrukce dopravní cesty plánuje Praha 8 vytvořit pod jeho zónu obchodů a služeb po vzoru podobných staveb v Západní Evropě, např. v Zurichu nebo Vídni. „Zasadíme se, aby oblouky nebyly magistrátem pronajímány jen na základě nejvyšší nabídky, protože to by nakonec mohlo vytvořit durhou Pařížskou. Naším cílem je naopak vytvořit živé, pulzující centrum pro běžné obyvatele Karlína,“ vysvětluje záměry místostarosta Radomír Nepil.

Méně známým je také projekt realizovaný v ulici Za Poříčskou bránou, kde je již deset let opuštěný dům č. p. 7, kdy jej opustila Pražská informační služba a střelnice Rambo. „Vzhledem k tomu, že naproti domu patřícím magistrátu bydlím, angažovala jsem se ve snahách o jeho dočasné využití. Jde totiž o to, že se uvažuje o zástavbě prostoru nad zastávkou metra Florenc a zmíněný dům je branou do tohoto projektu. Magistrát s dočasným využitím souhlasil,“ říká Hana Matoušová, radní Prahy 8. V současné době tak díky její aktivitě využívá dům spolek Z pokoje do pokoje zabývající se znovuvyužíváním starého nábytku a herci site specific divadla Pomezí, které vtahuje diváky do děje tím, že společně s nimi prochází jednotlivými místnostmi, které jsou zároveň jevištěm i hledištěm. „V nejbližších měsících by se v budově měla objevit kavárna, která oživí větší část přízemí, vstupní chodbu a dvůr. Jedná se o snahu dostat z této ulice nedobré věci, vytlačit odtud drogový obchod a špínu,“ doplňuje informace Petr Vilgus.

Ne všechny aktivity vedoucí k oživení prázdných domu vedou k úspěchu. Jednání o rekonstrukci Paláce Svět nebo oživení Invalidovny jsou zdlouhavá a s nejasným výsledkem. Každopádně jednání radnice a majitelů probíhají a probíhat budou.


Dostávejte aktuality na váš e-mail.
Každý den zasíláme všechny novinky z webu v jedné přehledné zprávě.

Zveřejněno: 10.11.2017
Vytisknout