Oživení komisí Rady MČ Praha 8

Nová koalice ANO-ČSSD-SZ výrazně oživí činnost komisí Rady městské části Praha 8. Stane se tak díky nově schválenému jednacímu řádu platícímu pro všech 15 odborných komisí, který přesně vymezuje a též zpřísňuje činnost těchto komisí. Díky tomu se již nestane to, co v minulých letech, a sice že se nějaká komise sejde např. pouze dvakrát za celé volební období.

Každá komise se bude muset nově sejít minimálně jednou za 4 měsíce s tím, že cílem je dosáhnout mnohem kratší periody. Ke všem zápisům bude navíc online přístup na webu městské části. Nové vedení radnice tak pokračuje ve zvyšování transparentnosti celého úřadu.

Jak informoval jeden z autorů jednacího řádu a předseda Komise pro životní prostředí Vít Céza: „Cílem je konečně využít potenciál, který komise nabízejí v rozvíjení činnosti samosprávy skrze pravidelná zasedání komisí a intenzivní spolupráci jednotlivých komisí na přesahových tématech. Je nutné, aby byla za peníze daňových poplatníků odváděna odpovídající práce založená na spolupráci s občany, která jimi bude navíc zpětně kontrolována na základě online zveřejněných informací.

Zveřejněno: 26.01.2015 – Anna Patočková
Vytisknout