Participativní rozpočet na Praze 8

MČ Praha 8 se rozhodla využít tzv. participativní rozpočet, který umožňuje přímé zapojení občanů do rozhodování o rozvoji jejich obce. Radnice vymezí 10 milionů korun ze svého ročního rozpočtu a občané sami vyberou, kam by peníze měly v následujícím roce směřovat, co chtějí ve své obci zlepšit či změnit. Součástí tohoto typu rozpočtování je i možnost získání dotace od Magistrátu hlavního města Prahy, který přispívá celou polovinu z částky, kterou navrhuje městská část.

Zajímá nás, jaká témata jsou pro občany nejdůležitější a na co je třeba se zaměřit. Proto jsme využili tuto možnost a připravili seznam projektů, pro které mohou až do konce příštího měsíce občané hlasovat,“ uvádí místostarosta pro finanční řízení městské části Matěj Fichtner (ANO).

Rada městské části schválila participativní rozpočet na svém zasedání ze dne 18. května 2016 a vyhradila pro jeho realizaci 10 milionů korun. Projekty, pro které je možné hlasovat, jsou z různých oblastí. Občané mohou například podpořit vybudování venkovních učeben pro výuku přírodních věd, umístění stojanů na kola vč. nabíjecích stanic pro elektrokola, podporu některých zajímavých kulturních, sportovních a jinak tematických akcí, osvětové programy a besedy a mnoho dalšího. Projektů je navrženo celkem 19.

V poslední době bylo aktivní zapojení občanů součástí i řady jiných projektů. Prohloubení spolupráce mezi městskou části a občany je pro nás velmi důležité,“ doplňuje místostarosta Matěj Fichtner.

Přehled projektů je uveden níže. Hlasovat je možné od 18. května do 18. června 2016. Každý občan má k dispozici jeden hlas. Výsledek hlasování bude znám v druhé polovině června 2016.Hlasovat můžete v anketě na konci článku
Hlasovat můžete až do 18. června 2016.

  NÁZEV A POPIS AKCE NÁKLADY
(v tis. Kč)

1

VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ ZŠ ÚSTAVNÍ

Instalace 13 pouličních lamp, které budou sloužit k osvětlení areálu ZŠ Ústavní, gymnázia a jejich sportovišť.
Hlasujte pro tento projekt v anketě na konci článku


1 200

2

VYBUDOVÁNÍ MÍSTNOSTI PRO PRÁCI SPECIÁLNÍHO PEDAGOGA SE ŽÁKY VYŽADUJÍCÍ URČITÁ PODPŮRNÁ OPATŘENÍ

Vybudování místnosti na ZŠ Bohumila Hrabala, v budově Zenklova, pro práci speciálního pedagoga se žáky vyžadující určitá podpůrná opatření. Vybudovaný prostor se bude nacházet v klidové zóně budovy školy a bude sloužit nejen pro práci speciálního pedagoga se žákem, ale rovněž i pro konzultace s rodiči, kteří žáka doprovázejí. Vzhledem k potřebám žáků vyžadujících podpůrná opatření je vybudování takového prostoru nutnou podmínkou pro jejich kvalitní rozvoj.
Hlasujte pro tento projekt v anketě na konci článku


300

3

VENKOVNÍ UČEBNA/ALTÁN PRO VÝUKU PŘEDMĚTŮ PŘÍRODNÍCH VĚD

Venkovní učebna/altán pro výuku předmětů přírodních věd na 1. a 2. stupni pro všechny ZŠ, zajištění realizace vzdělávacích a výukových programů, důraz na environmentální výchovu. Učebna bude následně dovybavena potřebnými pomůckami (mikroskopy, síťky na hmyz, zvětšující kelímky a jiné).
Hlasujte pro tento projekt v anketě na konci článku


3 000

4

REKONSTRUKCE VENKOVNÍ HERNÍ PLOCHY V MATEŘSKÉ ŠKOLE KLÍČANSKÁ

Rekonstrukce venkovní herní plochy obklopující zahradní altán v MŠ Klíčanská. Původní nevyhovující betonový povrch bude nahrazen bezpečným polyuretanovým povrchem a doplněn pestrobarevnou grafikou a 3D herními prvky. Tato plocha bude sloužit dětem k rozvoji pohybových schopností a herní fantazie.
Hlasujte pro tento projekt v anketě na konci článku
 

370

5

REKONSTRUKCE ZAHRADY MATEŘSKÉ ŠKOLY KRYNICKÁ

3. etapa rekonstrukce zahrady MŠ Krynická k zajištění bezpečného prostředí pro děti (přemístění herního prvku na bezpečnější místo, doplnění dopadových ploch, rekonstrukce stávajícího altánu, výměna nevyhovující plochy pod mlhovištěm, úprava a doplnění zeleně) a rozšíření nabídky herních prvků pro pohybové využití dětí ("lezecí" prvky, pískoviště, hřiště na míčové hry, běh a jiné sportovní činnosti s pryžovým povrchem).
Hlasujte pro tento projekt v anketě na konci článku


1 694

6

KINOBUS

Promítání filmů ve veřejném prostranství pro obyvatele Prahy 8 zdarma ve večerních hodinách (koupaliště Ládví, PN Bohnice a podobně).
Hlasujte pro tento projekt v anketě na konci článku


100

7

PŘIPOMÍNKA 90. VÝROČÍ NAROZENÍ SPISOVATELE ARNOŠTA LUSTIGA

Během 14 dnů proběhnou na různých místech Prahy 8 kulturní akce, které připomenou nedožité devadesátiny rodáka z Libně, spisovatele Arnošta Lustiga (1926-2011).
Bude se jednat o promítání Lustigových filmů i dokumentů o něm , divadelní představení podle jeho knihy, vzpomínkový komponovaný večer (četba úryvků z jeho knih, vzpomínky pamětníků, hudební doprovod), výstavy o jeho tvorbě apod.
Hlasujte pro tento projekt v anketě na konci článku


350

8

OLYMPIÁDA VŠECH GENERACÍ

Sportovní klání určené pro rodinné týmy, kde alespoň 1 člen je mladší 15 let. Soutěže v disciplínách: smíšena štafeta v běhu, zápolení v kuličkách, minivolejbal, běh přes překážky, softtenis apod.
Hlasujte pro tento projekt v anketě na konci článku


150

9

DEN SENIORŮ NA PRAZE 8

Při příležitosti Mezinárodního dne seniorů - zábavné odpoledne pro seniory k jejich svátku, vystoupení seniorských souborů z Prahy 8 (hudební, dramatické apod.), zápolení v pétanque, folklorní koncerty krajanských spolků, koncert skupiny Radima Hladíka, promítání filmů pro pamětníky apod.
Hlasujte pro tento projekt v anketě na konci článku


150

10

PROGRAM FIXPOINT

Program nabízí službu instalace bezpečnostních kontejnerů na odhoz injekčního materiálu a jejich následnou obsluhu. Program dále nabízí službu sběru injekčního materiálu v terénu a monitoring nových lokalit potenciálně ovlivněných výskytem drogové scény. V projektu působí uživatelé návykových látek, tzv. indigenní terénní pracovníci. Součástí působení projektu je pracovní resocializace uživatelů návykových látek. Jedním z cílů projektu je snižovat výskyt pohozeného injekčního materiálu ve veřejném prostoru a zajistit bezpečnou likvidaci infekčního materiálu.
Hlasujte pro tento projekt v anketě na konci článku


70

11

REALIZACE BESED NA ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH MČ P8 V RÁMCI PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ U DĚTÍ A MLÁDEŽE

Jedná se o bezplatný program z oblasti prevence rizikového chování, který dává žákům 8. a 9. ročníků na vybraných školách MČ Praha 8 možnost proniknout hlouběji do témat, která se týkají závislostního chování. Program je realizován ve spolupráci s Drop in, o.p.s. a Česká společnost AIDS pomoc - Dům světla.
Hlasujte pro tento projekt v anketě na konci článku


80

12

REVITALIZACE ZAHRADY GERONTOCENTRA U BUDOVY V UL. ŠIMŮNKOVA

Kompletní úprava zahrady, např. rekonstrukce pěších komunikací, obměna zeleně (trávník, stromy a dřeviny), osvětlení a instalace cvičebních strojů pro seniory. Zahrada se tak může stát klidovým a odpočinkovým místem nejen pro klienty zařízení, ale i pro lidi z blízkého okolí.
Hlasujte pro tento projekt v anketě na konci článku


6 000

13

KULTURNÍ AKCE PRO KD LÁDVÍ

Zajištění kulturních akcí, např. společenský večer s písničkami pro dospělé, dětský den, vítání školy, koncery, akce pro rodiny Strašidlné odpoledne v KD Ládví, výstava panenek a workshop, koncert Xindle X, Mikulášská nadílka, vánoční pohlazení a jiné.
Hlasujte pro tento projekt v anketě na konci článku


435

14

STUDIE PROVEDITELNOSTI „MULTIFUNKČNÍ SPORTOVNÍ HALA MČ PRAHA 8“

Praze 8 chybí multifunkční sportovní hala se zázemím pro týmy florbalu, badmintonu, házené, či futsalu, bojových umění, ping-pongu a dalších. V hale by bylo také možné pořádat společná cvičení dětí a rodičů, cvičení seniorů a další sportovní aktivity mateřských a základních škol, kroužků a sdružení. Zadání studie proveditelnosti je prvním krokem na cestě k výstavbě haly. Tato studie by měla vybrat nejvhodnější lokalitu a určit i základní technické parametry haly.
Hlasujte pro tento projekt v anketě na konci článku


1 000

15

PŘÍSTUPY POD MOSTEM BARIKÁDNÍKŮ

Úprava přístupu pěších a cyklistů pod mostem Barikádníků
Hlasujte pro tento projekt v anketě na konci článku


1 500

16

OPRAVA PĚŠÍCH CEST V OKOLÍ ÚŘADU, OBLAST LIBEŇ

Oprava přístupových cest v okolí ÚMČ U Meteoru, Na Košince, schodiště na zastávku Stejskalova a okolí bývalého Discolandu v návaznosti na bezbariérovost.
Hlasujte pro tento projekt v anketě na konci článku


7 000

17

UMÍSTĚNÍ STOJANŮ NA KOLA S MOŽNOSTÍ NABÍJECÍ STANICE PRO ELEKTROKOLA

Podporovat cyklistickou dopravu instalací více cyklostojanů na veřejně přístupných místech v MČ, u některých stanovišť zřídit možnost nabíjení elektrokol. Lokace poblíž budov Úřadu MČ Praha 8
Hlasujte pro tento projekt v anketě na konci článku


500

18

VENKOVNÍ FITNESS HŘIŠTĚ, PLOCHA NA SÍDLIŠTI STŘÍŽKOV, PARCELA Č. 532/22 K.Ú. STŘÍŽKOV, ULICE BEŠŤÁKOVA, ROUDNICKÁ

Plocha je vhodná pro umístění venkovních fitness prvků, hřiště s mlatovým povrchem pro hru s kuličkami nebo hřiště na pétanque.
Hlasujte pro tento projekt v anketě na konci článku


2 000

19

VENKOVNÍ HŘIŠTĚ, ROH ULIC NAD ROKOSKOU A S. K. NEUMANA, PARCELA Č. 659, KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ LIBEŇ, VLASTNÍK MČ PRAHA 8

Jedná se o oplocený prostor bývalého dopravního hřiště, který je momentálně nevyužitý. Možno vybudovat veřejně přístupné hřiště.
Hlasujte pro tento projekt v anketě na konci článku


5 000Anketa
Hlasovat můžete až do 18. června 2016.
Přidělit hlas lze pouze jednou.
(Pokud jste ještě nehlasovali a přesto vidíte u jednotlivých hlasovacích možností pouze procenta bez možnosti přidat hlas, pak zkuste hlasovat z jiného zařízení, např. mobilního telefonu, tabletu apod., nebo vyzkoušejte jiný prohlížeč – firefox, opera, chrome …)

Bude-li zjištěna snaha ovlivnit hlasování nepřípustným způsobem (použití skriptů, robotů, apod.), budou tímto způsobem získané hlasy anulovány.

hlasování o prioritních projektech – participativní rozpočet

Hlasování o prioritních projektech – participativní rozpočet
Hlasování již bylo ukončeno
1. Veřejné osvětlení ZŠ Ústavní (6 %)
 
2. Vybudování místnosti pro práci speciálního pedagoga se žáky vyžadující určitá podpůrná opatření (4 %)
 
3. Venkovní učebna/altán pro výuku předmětů přírodních věd (25 %)
 
4. Rekonstrukce venkovní herní plochy v mateřské škole Klíčanská (14 %)
 
5. Rekonstrukce zahrady mateřské školy Krynická (10 %)
 
6. Kinobus (2 %)
 
7. Připomínka 90. výročí narození spisovatele Arnošta Lustiga (1 %)
 
8. Olympiáda všech generací (0 %)
 
9. Den seniorů na Praze 8 (0 %)
 
10. Program FIXPOINT (0 %)
 
11. Realizace besed na základních školách MČ P8 v rámci prevence rizikového chování u dětí a mládeže (1 %)
 
12. Revitalizace zahrady Gerontocentra u budovy v ul. Šimůnkova (1 %)
 
13. Kulturní akce pro KD Ládví (0 %)
 
14. Studie proveditelnosti „Multifunkční sportovní hala MČ Praha 8“ (21 %)
 
15. Přístupy pod mostem Barikádníků (2 %)
 
16. Oprava pěších cest v okolí úřadu, oblast Libeň (1 %)
 
17. Umístění stojanů na kola s možností nabíjecí stanice pro elektrokola (1 %)
 
18. Venkovní fitness hřiště, plocha na sídlišti Střížkov, parcela č. 532/22 k.ú. Střížkov, ulice Bešťákova, Roudnická (1 %)
 
19. Venkovní hřiště, roh ulic Nad Rokoskou a S.K.Neumana, parcela č. 659, katastrální území Libeň, vlastník MČ Praha 8 (9 %)
 

Zveřejněno: 18.05.2016 – Anna Patočková   |   Aktualizováno: 15.06.2016
Vytisknout