Podpora fair trade

Rada MČ Praha 8 schválila  4. května 2016 „Deklaraci podpory fair trade v MČ Praha 8“. Tímto dokumentem se MČ připojuje k celosvětovému hnutí za spravedlivější ekonomické vztahy mezi zeměmi globálního Jihu a Severu, k hnutí, které stojí na rovných příležitostech, odpovědném obchodním partnerství a šetrném přístupu k lidem a přírodě.

Městská část Praha 8 podporou fair trade naplňuje veřejné politické cíle v oblasti udržitelného rozvoje, deklarované v několika zásadních dokumentech mezinárodních (Agenda 21, Smlouva o založení Evropského společenství, Usnesení Evropského parlamentu o Spravedlivém obchodu a rozvoji, Cíle udržitelného rozvoje 2015-2030) i českých (Strategický rámec udržitelného rozvoje ČR).

Tiskovou zprávu o přijetí deklarace naleznete ZDE.
Deklarace fair trade ke stažení ZDE (PDF, 615 kB).

Přehled dostupnosti fairtradových produktů a občerstvení v MČ Praha 8 (stav ke dni 30.09.2016)
Přehled v PDF (87 kB) a v XLS (14 kB)

Zasedání Komise MA21


Zajímavé odkazy: 


Propagace fair trade 2018
Propagace fair trade 2017

Propagace fair trade 2016

Propagace fair trade 2015


Fairtrade konference – titul fairtradová městská část
Zveřejněno: 17.05.2016   |   Aktualizováno: 05.10.2018
Vytisknout