Podzemní kontejnerová stání na Praze 8

První podzemní kontejner v Praze 8Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Na území městské části Praha 8 vzniklo v loňském roce 10 podzemních kontejnerových stání. Byly instalovány sady tří kontejnerů na tříděný odpad – sklo, papír a plast – případně včetně čtvrtého na tetrapak a kov. Tyto moderní prvky kultivující veřejné prostranství byly realizovány v ulicích Sokolovská, Křižíkova, Molákova, Krejčího, U Meteoru, Na Rokytce, Na Bendovce, Františka Kadlece, Nad Vavrouškou a na nám. Dr. Václava Holého.

Jejich přínos je především ve větším objemu, což znamená méně časté svozy odpadu, jedná se tedy o ekologičtější variantu než klasická stanoviště. Zároveň jsou modernější a estetičtější než klasická stanoviště, což je výhodou pro veřejný prostor.

Letos k podzemním kontejnerům přibude deset velkoobjemových kontejnerů na biologicky rozložitelný komunální odpad, tzv. BRKO. Tyto kontejnery se budou používat zejména při sečích a odstraňování spadaného listí na území Prahy 8.

Celkové náklady projektu činí 14.006.815,16 Kč. MČ získala pro tento projekt příslib dotace v rámci 104. výzvy Operačního programu Životní prostředí 2014–2020, a to ve výši až 85 % uznatelných nákladů, tj. 7.077.955,01 Kč.

Projekt: „Výstavba a modernizace zařízení na sběr, třídění a využití odpadu (podzemní kontejnery) v Praze 8“

Registrační číslo projektu: CZ.05.3.29/0.0/0.0/18_104/0009274

Státní fond životního prostřední České republikyEU - Operační program Životní prostředí


Dostávejte aktuality na váš e-mail.
Každý den zasíláme všechny novinky z webu v jedné přehledné zprávě.
 

Mohlo by vás také zajímatZveřejněno: 20.07.2020
Vytisknout