Pomník Operaci Anthropoid

Katastrální území Libeň
Ukázat na mapě

Pomník Operaci AnthropoidPomník Operaci Anthropoid byl slavnostně odhalen ve středu 27. května 2009 v 10 hodin a 35 minut, na minutu přesně po 67 letech od uskutečnění atentátu na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha. Pomník byl navržen jako monumentální symbol odhodlanosti, statečnosti a vědomí o nebezpečnosti činu, který parašutisté v roce 1942 provedli. Podoba pomníku vzešla z otevřené soutěže výtvarníků a architektů, vyhlášené Úřadem městské části Praha 8, jejímž vítězem se stal společný návrh sochařů Davida Moješčíka a Michala Šmerala a architektů Miroslavy Tůmové a Jiřího Gulbise. Základní myšlenkou pomníku je symbol ve formě trojúhelníkového tvaru klínu české, respektive československé vlajky. Postavy stojí na jeho hraně ve výšce devíti metrů v téměř sebevražedném postoji, což odpovídá vykonanému činu. Dvě z postav představují československé vojáky a třetí pak zástupce civilního obyvatelstva, které v odboji hrálo svoji nezastupitelnou roli. Postoj tvaru „Vitruviova“ kříže je inspirován figurou v kruhu ze slavné Leonardovy kresby člověka. Tato „anatomická“ pozice člověka je narážkou na samotný název skupiny parašutistů a celé akce – Anthropoid – čili člověk. Postavy jsou podány realisticky, ale bez portrétních rysů konkrétních lidí. Vycházejí z odosobnění vojáků a kompozicí i opakováním odkazují na sériovost člověka jako produktu určeného k boji. Figury jsou narážkou na zapomínání na skutečné hrdinství, při kterém jen opravdu odvážní vystoupí z davu a časem se stávají oním „neznámým vojínem“ historie.

Sloup trojúhelníkového průřezu vychází z tvaru klínu státní vlajky, kterou lze spatřit i v prostorách mezi figurami. Ostré hrany symbolizují ostří meče, nebezpečnost a rozrážení tyranie způsobující ponížení a utrpení. Z toho důvodu je použito surového plechu na stěny hranolu, který má navodit dojem drsnosti a exprese. Jeho korodující charakter odkazuje na destruovanou a zničenou československou státnost. Pilíř je bazálním geometrickým tělesem tvořícím základnu pro tři postavy, které se z jeho hran chystají vrhnout do propasti.

V zemi před Pomníkem je zabudována bronzová deska s nápisem: „Na tomto místě uskutečnili dne 27. května 1942 v 10.35 hodin hrdinní českoslovenští parašutisté Jan Kubiš a Josef Gabčík jeden z nejvýznamnějších odbojových činů druhé světové války – atentát na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha. Svůj úkol by nikdy nemohli splnit bez pomoci stovek českých vlastenců, kteří za svou statečnost zaplatili vlastními životy.“ Investorem výstavby Pomníku Operaci Anthropoid byla městská část Praha 8, celkové náklady na jeho zbudování dosáhly výše 5 milionů korun.

Ještě před realizací samotného pomníku byl na místě v květnu 2008 instalován základní kámen, který věnovala rodina Angerova a Asociace nositelů legionářských tradic, o. s. Jeho autorem byl ak. sochař Josef Vajce. Základní kámen je ze sedlčanské žuly o rozměrech 0,7 x 0,4 x 2 metry a nese nápis „Základní kámen pomníku Operace ANTHROPOID. 27. května 1942“. Slavnostní odhalení základního kamene proběhlo 27. května 2008.


Ke stažení
Informační skládačka ke stažení ve formátu PDF (199 kB).


Další fotografie

Pomník Operaci Anthropoid Pomník Operaci Anthropoid Pomník Operaci Anthropoid

Položení základního kamene
Pomník Operaci Anthropoid Pomník Operaci Anthropoid Pomník Operaci Anthropoid Pomník Operaci Anthropoid

Odhalení pomníku

Pomník Operaci Anthropoid Pomník Operaci Anthropoid Pomník Operaci Anthropoid Pomník Operaci Anthropoid Pomník Operaci Anthropoid