Pomníky v roce 2013

pomník B. HrabalaV roce 2013 nechala radnice opravit pomník Bohumila Hrabala na Palmovce (pro letošní rok připravuje i opravu zdi Bohumila Hrabala v ulici Na Hrázi) a na bohnickém hřbitově osadit při příležitosti 75. výročí úmrtí pamětní desku četaři Arnoštu Hradovi.

„Životní příběh četaře Hrada potvrzuje, že Češi v osmatřicátém neopouštěli střežená místa mlčky a bez protestů, jak si občas podsouváme, a to bychom si měli připomínat. Třeba na právě probíhající výstavě Osmatřicátý, rok zkázy a naděje v Libeňském zámku, která byla pro zájem prodloužena do půlky března,“ říká zástupkyně starosty Vladimíra Ludková.

(z dopisu četaře Hrada matce, převzato na http://www.vets.cz/)
… Po zralém uvážení rozhodl jsem se odejíti ze světa, neboť nemohu splnit to, co jsem přísahal při památce svého otce. On padl pro vlast a já bych měl od toho, za co on položil život, utéci jako zloděj. Jest rozkaz opustiti území. Já jako voják musím, musím uposlechnouti, smrt mne však této povinnosti zbaví. Chtěl jsem býti dobrým obráncem vlasti, chtěl jsem uhájit to, za co otec bojoval ...

 Arnošt Hrad – hrob rodiny Hradovy Hrob – četař Arnošt Hrad Hrob – četař Arnošt Hrad


Zveřejněno: 10.01.2014
Vytisknout