Povodňová situace

13.06.2013
V pátek 14. 6. budou ve vybrané části Karlína umístěny dopravní značky pro vyparkování automobilů, aby IPODEC mohl za týden provést definitivní vyčištění ulic (tzn. i pod automobily). Dosud byly odklízeny hlavní následky průtrže mračen (včetně mrtvých potkanů, na něž byl kladen nejvyšší důraz).

Od dnešního dne je průjezdná Povltavská ulice od ul. Bulovka  směrem na ul. Zenklova

12.06.2013
Během celého dne probíhalo čištění ulice v Zámcích. Po ustoupení Vltavy zde na silnici zůstala cca 15 cm vysoká vrstva bahna.
úklid V Zámcích - povodeň 2013 úklid V Zámcích - povodeň 2013 úklid V Zámcích - povodeň 2013 úklid V Zámcích - povodeň 2013 

15.50 (11.06.2013)
Informace z MHMP: Praha začíná deratizovat území zasažená povodněmi, aby zabránila množení potkanů a jiných hlodavců. Deratizace začne u potoků Botič a Rokytka, kdy může probíhat až po opadnutí vody a odklizení nánosů bláta a za příznivých klimatických podmínek.

V Praze 8 bude deratizace probíhat v povodí Rokytky, Ke Štvanici, Libeňský ostrov, Voctářova, Koželužská, Chocholouškova, Zenklova, Náměstí Dr. Holého, U Libeňského pivovaru, Povltavská od mostu barikádníků do Tróji, Nová Povltavská, Vodácká, V Podhoří, V Zámcích.

Deratizační nástrahy mohou být nebezpečné, a to hlavně pro děti a pro domácí zvířata. Nástrahy budou kladené do nor a nebude těžké je z podmáčeného terénu vyhrabat. Při pozření je nutné dopravit zvíře k veterináři nebo použít přípravek vitamin K-Kanavit - nakapat na kostku cukru a vpravit do psa. Vždy ale následně je třeba vyhledat veterináře. U koček je s Kanavitem problém, je nezbytné vyhledat veterináře okamžitě.

11.00 (11.06.2013)
V Thomayerových sadech dnes byly pokáceny tři stromy, které znalec doporučil po povodni odstranit. Čtvrtý strom prošel redukčním řezem. Necháváme ověřovat naše parky a sady znalcem, který posuzuje stav stromů po povodni. V Thomayerových sadech dnes byly na základě doporučení pokáceny tři stromy, jejichž stav mohl být ohrožující. U čtvrtého stromu byl proveden redukční řez. Nicméně, je to pouze preventivní opatření, stav kořenů pod zemí nikdo nezjistí. I nadále by proto lidé měli dodržovat zákaz vstupu do parků a sadů,“ říká starosta Jiří Janků.
Thomayerovy sady - stromy po povodni
 Thomayerovy sady - stromy po povodni
 Thomayerovy sady - stromy po povodni
Pokáceny byly dva javory a jeden dub – přestože strom zvenku vypadal v dobrém stavu, po pokácení se zjistilo, že je již zasažen hnilobou. V následujících letech by proto musel být i tak odstraněn.

Thomayerovy sady - dub kácení Thomayerovy sady - stromy po povodni

10.40 (11.06.2013)
V Praze bude probíhat deratizace, bližší informace ještě dodáme. Základní informace najdete zde.

16.10 (10.06.2013)
V tuto chvíli by již měly být vyčištěné všechny komunikace v Libni.

15.30 (10.06.2013)
Velkoobjemové kontejnery na povodňový odpad ve vybraných sběrných dvorech

V rámci likvidací povodňových škod budou na několika vybraných sběrných dvorech v Praze umístěny velkoobjemové kontejnery (VOK) určené pouze pro tzv. „povodňový odpad“. Odbor RVP MHMP chce tímto krokem umožnit občanům hlavního města Prahy odložit povodňový odpad nejen do přistavených VOK v ulicích, ale i v několika sběrných dvorech.

Seznam sběrných dvorů, na kterých budou umístěny povodňové VOK:

  •   Perucká 2542/10, Praha 2 - Vinohrady
  •   Malešická 74, Praha 3 - Žižkov
  •   Zakrytá, Praha 4 - Spořilov
  •   Voctářova, Praha 8 - Libeň
  •   Bartůňkova 711, Praha 11 - Chodov
  •   Za zastávkou 3, Praha 15 - Dolní Měcholupy


10.25 (10.06.2013)
Po jednání krizového štábu HMP byl zrušen stav ohrožení. V Praze tak platí druhý stupeň povodňové aktivity, tedy pohotovost.

9.25 (10.06.2013)
Není možné přistavit kontejner pro odklízení následků povodně na přesné konkrétní místo, před každý dům. Při vyklízení sklepů lze v Libni i Karlíně poškozené věci nechávat na hromadě před domem. Postiženými místy budou v průběhu následujících dní projíždět úklidové čety které nepořádek odstraní.

21.10 (09.06.2013)
Sokolovská ulice by měla být již průjezdná. Rohanské nábřeží by mělo být jedním směrem průjezdné, nyní je čištěn druhý směr.

20.25 (09.06.2013)
V tuto chvíli jedna pozitivní zpráva – dle ČHMÚ se mezi 16. a 17. hod. Vltava v Chuchli dostala na 1. SPA, nyní je zpět na 2. SPA. V Praze je i nadále vyhlášen 3. SPA.

19.50 (09.06.2013)
Cyklostezka Povltavská (městská část Troja a městská část Praha 7) je uzavřena, je zde značné riziko vzhledem k nestabilním částem stezky. Minimálně na jednom místě za Trojskou lávkou došlo k podemletí. Stezka je uzavřena policejními páskami, které ale neukáznění cyklisté nerespektují. Městská policie hl. m. Prahy a Policie ČR nemá dostatek kapacit na zajištění každého vjezdu na stezku, žádáme cyklisty, aby zákaz respektovali.

19.50 (09.06.2013)
Okamžitě byly zalarmovány Pražské vodovody a kanalizace, které snad již v současné době zjišťují důvody, proč došlo k vyplavení některých kanálů v Karlíně. Starosta Jiří Janků již zajistil okamžité odklízení následků pracovníky IPODECu.

19.30 (09.06.2013)
Poslední silná průtrž zkomplikovala situaci v Karlíně. Je několik zaplavených sklepů i restaurací a provozoven. V tuto chvíli je již Sokolovská průjezdná. V Praze 8 byla okamžitě zvýšena aktivita povodňových hlídek. Rokytku a výšku její hladiny v pravidelných intervalech kontrolujeme.
Karlín - průtrž mračen Karlín - průtrž mračen Karlín - průtrž mračen Karlín - průtrž mračen, autor Adéélka Nessa Lepšíková Karlín - průtrž mračen, autor Adéélka Nessa Lepšíková Karlín - průtrž mračen, autor Adéélka Nessa Lepšíková

14.40 (09.06.2013)
Oprava prasklého potrubí v ulici Povltavská by měla být hotova ve večerních hodinách. Uzavření Povltavské se rozšířilo na úsek mezi ulicemi Bulovka – Na Košince. 

14.10 (09.06.2013)
Je zakázán vstup na cyklostezky v Praze 8 v blízkosti vody a vysokých stromů.

Hladina Rokytky bude pravděpodobně mírně stoupat. Důvodem je upouštění rybníku V Oboře v Kolodějích.

Pro obyvatele zasažené prasklým vodovodním řádem v ulici Povltavská byla přistavena cisterna s pitnou vodou – křižovatka Povltavská a Na Košince.

10.25 (09.06.2013)
Stále platí 3. SPA. Pro bližší informace i nadále sledujte i fcb stránky Prahy 8.

10.20 (09.06.2013)
Dnes od 15.00 by podle informačního webu DPP měl být obnoven provoz metra v plném rozsahu. Budou otevřeny všechny stanice (tedy i ty na území naší městské části), které byly kvůli povodním uzavřeny.

10.15 (09.06.2013)
V Povltavské v noci praskl vodní řád, ulice je tak uzavřena. Situaci na místě řeší Pražské vodovody a kanalizace.

17.25 (08.06.2013)
Krizový štáb pokračuje non stop, starosta Jiří Janků dnes v terénu prověřoval situaci a potřeby postižených lidí a firem.
Likvidace škod Voctářova ulice  Likvidace škod Voctářova ulice

13.40 (08.06.2013)
Aktuální stav dle ČHMÚ – pohotovost! Průtok Vltavy poklesl z 3. st. povodňové aktivity (ohrožení) na 2. stupeň, současný průtok je 1390 m3/s. Krizový štáb hl. m. Prahy zatím ponechal v platnosti povodňová opatření, stále platí 3. st. povodňové aktivity. 

13.25 (08.06.2013)
Z krizového štábu HMP: Povltavská prozatím otevřena nebude, v 8 hod. byl zprovozněn Libeňský most. Všechny stanice metra by měly být otevřeny v neděli nebo v pondělí. 

11.15 (08.06.2013)
Aktuální průtok Vltavy je 1610 m3/s, nicméně stav bude závislý na množství vody odpouštěné z kaskád. I nadále je k dispozici krizová linka MČ Praha 8 – 222 805 179.

18.45 (07.06.2013)
Od dnešního večera je zprovozněna příjezdová komunikace z dálnice D8 do Prahy. Pro běžný provoz jsou tedy otevřeny ulice Liberecká, V Holešovičkách, Argentinská a podjezd po Hlávkovým mostem. Provoz na těchto komunikacích je však upraven s ohledem na městskou hromadnou dopravu. Z těchto důvodů, prosíme, respektujte místní dopravní značení a pokyny Policie ČR a městských strážníků.

18.40 (07.06.2013)
Zítra, tj. v sobotu 8. června, v 9 hodin ráno bude obnoven běžný provoz na Libeňském mostě. Jediným omezením bude zákaz vjezdu pro vozidla nad 6 tun.

16.50 (07.06.2013)
Povltavská se připravuje na otevření.
Povltavská 

13.25 (07.06.2013)
Byl obnoven provoz tram 17 v úseku Nádraží Holešovice – Ke Stírce.

13.20 (07.06.2013)
V pátek večer by měla být zprovozněna ulice Povltavská pro automobilovou dopravu. „Po zprovoznění ulice Voctářova se jedná o otevření další dopravně významné komunikace. Ulice jsou otevírány v rekordním čase," uvedl mistostarosta Michal Švarc.

12.50 (07.06.2013)
Po celý víkend budou přistavovány velkoobjemové kontejnery a projíždět budou multikáry. Upozorňujeme, že není možné počítat s tím, že VOK budou pokaždé přistavovány na stejné místo (obsazení automobily atd.).

12.30 (07.06.2013)
V tuto chvíli je otevírána ulice Voctářova!

12.30 (07.06.2013)
Kolem 14. hod. by měl být obnoven provoz tram 17 v úseku Nádraží Holešovice – Ke Stírce.

10.50 (07.06.2013)
Upozorňujeme, že rozebírání protipovodňových zábran se může posuzovat jako veřejné ohrožení.

9.15 (07.06.2013)
Tramvajová zastávka Libeňský most je opět v provozu.

9.10 (07.06.2013)
Thomayerovy sady jsou uzavřené! S ohledem na pád stromu varujeme před vstupem! 
Spadlý strom v Thomayerových sadech Spadlý strom v Thomayerových sadech

17.30 (06.06.2013)
Trasa metra C bude od pátku průjezdná – vlaky nebudou zastavovat ve stanicích Florenc, Vltavská a Nádraží Holešovice.


16.00
(06.06.2013)
Občané, kteří byli postiženi povodněmi  mohou požádat na Úřadu páce, pracovišti nepojistných sociálních dávek U Meteoru 8, budova č. 2 o mimořádnou okamžitou pomoc. Jedná se o finanční výpomoc zejména:

  • k zabezpečení základních životních potřeb
  • úhrada nákladů spojených s pořízením či opravou nezbytných základních předmětů dlouhodobé potřeby (např. postel, lednička,…)
  • na úhradu jednorázového výdaje, spojeného se zaplacením správního poplatku nebo s úhradou noclehu, na pořízení nových dokladů, přechodné ubytování při zničení bytu apod.
Občané se mohou obrátit na sociální odbor Úřadu městské části U Meteoru 8, budova č. 1 přízemí (vpravo), kde jim sociální pracovníci poskytnou kompletní sociální  poradenství, pomohou řešit jejich individuální problémy spojené s postižením povodněmi. Sociální pracovníci pomohou vyplnit příslušné tiskopisy pro poskytnutí mimořádné okamžité pomoci, předají a zprostředkují kontakty na neziskové organizace poskytující krizovou intervenci, pomohou zajistit náhradní ubytování v ubytovnách. Ve složitých případech pomohou při jednání s Úřadem práce ohledně poskytnutí mimořádné okamžité pomoci

13.55 (06.06.2013)

Dovoz velkoobjemových kontejnerů či jejich výměna mohou být zpožděny dopravní situací v Praze 8.

13.40 (06.06.2013)
Průjezd Holešovičkami byl Policií ČR z důvodu upřednostnění MHD uzavřen pro osobní dopravu. Výsledkem je naprostý kolaps dopravy v Praze 8 - Libni. V současnosti starosta Jiří Janků jedná o přehodnocení tohoto rozhodnutí.

12.30 (06.06.2013)
Česká pojišťovna nás kontaktovala s tím, že má přímo zde na místě dvě své zástupkyně. V případě, že řešíte pojistnou událost z povodní, můžete se obrátit na ně:

paní Simona Chlumská, tel: 222 315 472, 603 250 252, e-mail: simona.chlumska@ceskapojistovna.cz
paní Iveta Dienstbierová, tel: 224 558 718, 737 204 388, e-mail: iveta.dienstbierova@ceskapojistovna.cz

Pomohou Vám při nahlášení škodní události a zdarma nabízí poradenské služby. Podají Vám informace o dalších postupech likvidace
Vašich škod.

12.25 (06.06.2013)
Od pátku 7. června bude zprovozněna ulice Voctářova pro hromadnou městskou dopravu. „Jestli se nestane něco nepředpokládaného, bude tato důležitá komunikace, díky tlaku MČ Praha 8, zprovozněna v rekordním čase, tj. dva dny po povodních," uvedl mistostarosta Michal Švarc.

12.10 (06.06.2013)
Aktuální situace Voctářova (6. 6.)

11.20 (06.06.2013)
Provoz metra ke dni 06.06.2013 od 5.00 hodin:

Trasa A – bude v provozu celá, stanicemi Staroměstská a Malostranská bude metro projíždět, 
Trasa B – bude celá v provozu, stanicemi Florenc, Křižíkova, Invalidovna a Palmovka bude metro pouze projíždět.
Trasa C – bude v provozu v úsecích Háje–Hlavní nádraží a Kobylisy–Letňany. Náhradní autobusová doprava
bude zřízena mezi stanicemi Muzeum–Kobylisy.

10.45 (06.06.2013)
Během dnešního dne by mělo být spuštěné veřejné osvětlení v Libni.

10.20 (06.06.2013)
Až do odvolání je zrušena tram zastávka Libeňský most, tramvaj jen projíždí.

9.10 (06.06.2013)
Aktuální průtok Vltavy 2160 m3/s. Stále trvá 3. st. povodňové aktivity (ohrožení).

18.50 (05.06.2013)
Voda z částečně zatopených kotelnen na níže uvedených adresách byla odčerpána a kotelny jsou v provozu. Jedná se o Thámova 22, Křižíkova 75, Sokolovská 97. Během zítřka by pak měla být zprovozněna kotelna v Sokolovské 43.

Ze zcela zatopených kotelen na níže uvedených adresách by během dnešního dne měla být zcela odčerpána voda. Od zítřka budou kotelny postupně zprovozňovány, pokud to dovolí jejich technický stav: Zenklova 26, Nám. Dr. Václava Holého 15+17, Na Rokytce 14.

17.50 (05.06.2013)
Aktuální fotografie – voda stále stojí v části ulice Voctářova, která zůstává neprůjezdnou pro osobní dopravu.
Aktuální foto z ulice Voctářova. PRE pracuje na obnově dodávky elektrické enegrie. Starosta Jiří Janků a radní Markéta Adamová spolu s krizovým štábem opět vyrazil k nejvíce postiženým místům. Foto je z Ulice Koželužská, která byla zatopena vodou z Rokytky.  Radní Markéta Adamová při koordinaci pomoci pro obyvatele vytopených domů v ulici Chocholouškova.Byla pro ně zajštěna pomoc dobrovolníků a přistaveny velkoobjemové kontejnery.

17.15 (05.06.2013)
Souhrnný přehled všech uveřejněných důležitých kontaktů a odkazů
pro oblasti informačních zdrojů, dobrovolnictví, dodávek energií, dopravy, stavu vody aj. naleznete v článku Povodňová situace – důležité kontakty a odkazy, který je zveřejněn na úvodní straně webu MČ.

13.55 (05.06.2013)
VOK budou přistaveny do míst:

Na Hrázi – Kotlaska
Na Rokytce – nám. Dr. Holého
Na Rokytce – Pivovarnická
Zenklova 26 (poblíž)

13.40 (05.06.2013)
Do dopravně uzavřených lokalit i nadále není možné přistavovat velkoobjemové kontejnery, stále platí 3. st povodňové aktivity – ohrožení. K využití budou přistaveny VOK na vybraných adresách, po jejich specifikaci vás budeme obratem informovat.

13.25 (05.06.2013)
V místech, kde byly zatopeny sklepy, kontrolují plynaři stav rozvodu plynu a budou provádět tlakové zkoušky. Není potřeba plynaře kontaktovat, po zdárné zkoušce plyn pustí.

12.50 (05.06.2013)
Voctářova 3. 6.


12.20 (05.06.2013)
Voctářova ulice je i nadále do odvolání uzavřená, vstup na Libeňský ostrov je zakázán.

11.50 (05.06.2013)
Kaufland předpokládá, že obnoví provoz ve čtvrtek v 7 hod.

11.45 (05.06.2013)
Na krizové lince MČ Praha 8 se shromažďují kontakty na dobrovolníky - kdo nabízí pomoc, kdo bude chtít pomoc dobrovolníků, ať volá linku 222 805 179.

10.45 (05.06.2013)
Upozorňujeme občany, že povodňový stupeň je stále na Vltavě 3 (ohrožení), na Rokytce 2 (pohotovost). Povodňová situace tak stále trvá a je třeba být i nadále v bdělosti a dodržovat pokyny a doporučení radnice, policie a hasičů.

Zaplavení sklepů spodní vodou v principu nenarušuje statiku domu, v případě pochybnosti se obraťte na krizovou linku 222 805 179 nebo přímo na stavební úřad, tel. 222 805 352.

Podle vyjádření povodňové komise HMP je v Praze pitná voda, cisterny jsou přistavovány pouze tam, kde byla přerušena dodávka vody.

Doporučení hasičů: Zatím neodčerpávejte vodu ze zatopených prostor. Je třeba, aby nejdříve klesla spodní voda. Pokud budete odčerpávat vodu ze zatopených prostor předtím, než spodní voda klesne, bude docházet k opakovanému zaplavování a ve výjimečných případech může dojít k porušení statiky.


10.20 (05.06.2013)
V domech, které jsou ve vlastnictví MČ Praha 8 a mají zatopené sklepy či kotelny, začne odčerpávání vody neprodleně, jakmile to pokles podzemní vody dovolí. Odbor majetku na tom již usilovně pracuje, zajišťuje čerpadla a ostatní potřebné. „Moc prosím všechny o trpělivost, zvlášť tam, kde je zatopená kotelna a neteče teplá voda. Pokusíme se zajistit nápravu v co nejkratším termínu,“ říká zástupce starosty pro obecní majetek Ondřej Gros.

7.40 (05.06.2013)
Informace o aktuálním stavu hromadné dopravy v Praze

http://www.dpp.cz/aktualni-stav-mhd-na-uzemi-hlavniho-mesta/
Aktuální informace o dopravě v Praze z portálu TSK Praha
http://www.tsk-praha.cz/wps/portal/doprava/web/aktualne/
Online dopravní kamery v Praze
http://kamery.praha.eu/Situace.jsp

22.40 (04.06.2013)
Povodňová situace v Praze 8 zajímala i premiéra ČR Petra Nečase (3. 6. 2013)
povodně 2013 - premiér Nečas v Praze 8 povodně 2013 - premiér Nečas v Praze 8

22.30 (04.06.2013)
V současnosti se situace uklidňuje, neočekáváme problémy. Informační linka 222 805 179 nadále funguje především pro občany zasažené povodní. V činnosti je i krizový štáb.

21.50 (04.06.2013)
50 hodin krizového štábu

21.15 (04.06.2013)
Aktuální průtok Vltavy v Chuchli v 21.00 hod. – 2720 m3/s. 
Limit pro 3. stupeň povodňové aktivity je 1500 m3/s.

20.50 (04.06.2013)
Informace od PRE o postupu obnovy dodávky elektřiny

U dotčených transformačních stanic je nutné nejdříve odčerpat vodu ze zaplavených TS, následně vyčistit, vysušit, případně opravit poškozené zařízení a následně provést další nutné technické úkony pro obnovu provozu. Po celkové kontrole technického stavu a provedení zkoušky vysokým napětím je teprve možné TS opětovně zprovoznit. Doba opadnutí vody nemůže být bezprostředně dobou zahájení dodávky elektřiny.

Kvalifikovaný odhad je dle našich zkušeností z povodní 2002 jeden týden, v případech výrazně zatopených a zničených trafostanic a pozdního ústupu hladiny až 14 dnů.

PREdi současně upozorňuje, že pro obnovení dodávky elektřiny do jednotlivých objektů musí být v provozuschopném stavu také elektroinstalace uvnitř objektů. Za jejich stav odpovídají majitelé objektů. PREdi doporučuje kontrolu od elektroinstalačních firem. Před zapnutím bude PREdi požadovat po majitelích zatopených objektů vyplněné a podepsané „Prohlášení vlastníka objektu o bezchybném stavu elektroinstalace“. Informace jsou na
http://www.pre.cz/povodne.

K omezení dodávky elektřiny došlo jen v nezbytně nutných případech a pro obnovu elektřiny v postižených oblastech využívá PREdi veškerý lidský potenciál, zkušenosti získané v mnohem rozsáhlejších povodních roku 2002 a znalosti nejmodernějších postupů současnosti.

Telefonní číslo pro informace ohledně obnovy dodávky elektřiny pro veřejnost: 267 052 013.


13.45
(04.06.2013)
I nadále je v provozu informační linka MČ Praha 8 – 222 805 179.
Stále trvá 3. stupeň ohrožení.
průtok Vltavy

13.05 (04.06.2013)
Rád bych využil současného klidnějšího stavu a srdečně poděkoval všem, kteří se jakýmkoli způsobem podíleli na zvládnutí kritické situace, která zasáhla Prahu 8, a to zejména dobrovolníkům, hasičům, Městské policii, Policii ČR. Díky i můj obdiv patří také členům Krizového štábu i dalším zaměstnancům Úřadu MČ Praha 8, kteří téměř padesát hodin nezamhouřili oka a aktivně se podíleli na řešení povodní v naší městské části.

Jiří Janků, starosta


12.05 (04.06.2013)
Doporučení hasičů:

Zatím neodčerpávejte vodu ze zatopených prostor. Je třeba, aby nejdříve klesla spodní voda. Pokud budete odčerpávat vodu ze zatopených prostor předtím, než spodní voda klesne, bude docházet k opakovanému zaplavování a ve výjimečných případech může dojít k porušení statiky.

11.55 (04.06.2013)

Aktuální foto
Povodně 2013 – Libeň 04.06.2013 Povodně 2013 – Libeň 04.06.2013 Povodně 2013 – Libeň 04.06.2013 Povodně 2013 – Libeň 04.06.2013 Povodně 2013 – Libeň 04.06.2013 Povodně 2013 – Libeň 04.06.2013

11.15 (04.06.2013)
Podle vyjádření krizového štábu HMP nedojde ke snížení kvality pitné vody.

11.10 (04.06.2013)
Situace na toku Vltavy i Rokytky je již v současné době optimistická. „Přestože bezprostřední nebezpečí pominulo, je potřeba stále sledovat vývoj situace," říká starosta Jiří Janků. „Navíc žádáme občany, aby dodržovali vydaný zákaz vstupu do parků Kaizlovy sady, Karlínské náměstí a sadů před Invalidovnou."

11.00 (04.06.2013)
V nejbližších chvíllích tramvajové linky 3 a 10 postupně obnoví provoz v Zenklově ulici, v Praze 8 se tak vrátí do „svých kolejí“. Doufejme, že tak učiní i vše ostatní :)

10.45 (04.06.2013)
Ve středu 5. 6. budou v provozu všechny mateřské a základní školy zřizované MČ Praha 8.

10.15 (04.06.2013)
Graf průtoku Vltavy snad hovoří za své, klesá také Rokytka.

Povodně 2013 – graf – klesající Vltava
8.15 (04.06.2013)
Libeňský most: uzavřen pro auta, tramvaje normálně jezdí.

7.40 (04.06.2013)
Nejkritičtější noc nynějších záplav Praha 8 přežila v celku úspěšně. Oproti očekávání byl pouze nad ránem řešen průsak protipovodňové bariéry z pytlů s pískem v ulici Zenklova, kde byl následně přerušen provoz tramvají. Dopravní spojení Palmovka–Kobylisy bude až do odvolání zajišťovat náhradní autobusová doprava. Tramvaje 3 a 10 mají upravenou trasu. Vltava by v blízké době měla kulminovat a průtok v Rokytce klesá. Krizový štáb samozřejmě i přes všudypřítomnou únavu stále zasedá, a tak i během tohoto dne budete pravidelně informování o novinkách.
Jiří Janků, starosta


5.30 (04.06.2013)
Povodeň 2013 Zenklova – prosakující voda z hráze z pytlů s pískemSituace v Zenklově ulici: Voda viditelná na fotce pochází z průsaku protipovodňové hráze z pytlů s pískem. Situace je v tuto chvíli stabilizovaná.

5.10 (04.06.2013)
V ulici Zenklova byla přerušena tramvajová doprava, náhradou jí bude autobusová linka X55.
Po delší době kulminace se opět lehce zvedla hladina Rokytky.

23.30 (03.06.2013)
Kvůli pytlům s pískem je potřeba kontaktovat hasiče na tel. čísle 150 – můžete se zeptat, zda si pro ně příp. můžete osobně přijet do Argentinské.

21.25 (03.06.2013)
Konečně by v nejbližší době měl být uzavřen průchod v protipovodňovém valu na Libeňském ostrově, jak již včera přislíbil MHMP.
V tuto chvíli vyjíždí na Libeňský ostrov policie, která odtud bude evakuovat všechny lidi, kteří by se zde ještě zdržovali.

21.10 (03.06.2013)
Ptáte se, co myslíme pod pojmem dolní Libeň – jedná se o „spodní“ část Libně u Rokytky, danou především ulicemi U Rokytky, Na Rokytce, nám. Dr. Holého, Andrštova, Bednárská, U Lib. pivovaru, Pivovarnická – až po křižovatku s Bednářskou.

20.20 (03.06.2013)
Preventivně zde najdete přehled shromaždišť v případě evakuace.

Přehled shromaždišť – povodeň 2013

19.50
(03.06.2013)
Pozdní zahájení instalace protipovodňových zábran způsobuje podle starosty Prahy 8 Jiřího Janků značnou nejistotu dalšího vývoje krizové situace. „Pokud by hlavní město bylo připraveno na povodeň o devět hodin dříve, mohla se voda z vltavské kaskády vypouštět s předstihem a nikoli naráz,“ prohlásil Janků. „Můžeme se tak například dostat do ještě větší kolize s rozvodněnou Rokytkou, než je tomu nyní,“ varoval. Osmý obvod patří v metropoli mezi nejvíce ohrožená místa.

Indikátorem pro instalaci protipovodňových zábran je podle krizového povodňového řádu průtok vody v Berounce. Jakmile v ní teče 450 metrů krychlových za sekundu, mělo by se začít okamžitě konat. Tato hodnota byla naměřena o půlnoci z neděle na pondělí, výstavba zábran ale odstartovala až po devíti hodinách.

Starosta rovněž upozornil na „otvor“ v protipovodňové zdi na Libeňském ostrově. „Již v neděli večer jsem na tuto skutečnost zástupce magistrátu upozorňoval, dnes opět. Nic se nestalo, i když řešení bylo krizovým štábem hlavního města přislíbeno,“ řekl Janků.

19.30 (03.06.2013)
Máte ve svém okolí seniora, o němž víte, že je sám a nezbytně potřebuje pomoci s příp. evakuací? Dejte nám vědět – telefon, příp. adresu, ať můžeme situaci řešit. Volejte na krizový štáb – 222 805 179 (informace pro místostarostku Vladimíru Ludkovou).

19.00 (03.06.2013)
DŮLEŽITÁ INFORMACE!
Byla zveřejněna nová nepříznivá prognóza průtoku Vltavy. Ta je způsobena zadržováním vody ve Vltavské kaskádě v předešlých dnech, aby umožnila magistrátu dostavět protipovodňová opatření, se kterými začal pozdě. V současnosti se mluví o průtoku cca 3300 m3/s během zítřka. Krizový štáb Prahy 8 v současnosti silně zvažuje vyhlášení povinné evakuace v lokalitách, kde již dříve byla vyhlášena evakuace dobrovolná. Jedná se o lokality Karlína, Invalidovny i dolní Libně. Doporučujeme obyvatelům vyjmenovaných lokalit sledovat informační kanály radnice.

17.30 (03.06.2013)
Shrnujeme dosud uveřejněná doporučení obyvatelům Karlína, Invalidovny a Dolní Libně: Je doporučena dobrovolná evakuace automobilů i osob v těchto třech lokalitách. Občané, kteří zůstávají, by měli mít zabalené evakuační zavazadlo a pozorně sledovat informační kanály radnice Prahy 8.

16.05 (03.06.2013)
V úterý 4. 6. budou uzavřeny následující mateřské školy: MŠ Kotlaska, MŠ Sokolovská, MŠ Lindnerova, MŠ U Sluncové, MŠ Petra Strozziho a MŠ Lyčkovo náměstí.

15.20 (03.06.2013)
INFORMAČNÍ KANÁLY

Připomínáme facebookový profil MČ Praha 8, na kterém je možno nalézt doplňující informace k povodňové situaci.
Facebookový profil lze využít i v případě přetížení sítě a dočasné nedostupnosti webových stránek MČ Praha 8.
Jako další zdroj informací slouží SMS Infokanál.
V pohotovosti je i Informační linka MČ Praha 8 – 222 805 179.
Informace lze získat také na bezplatné krizové informační lince magistrátu 800 100 991.

13.55 (03.06.2013)
Úřad MČ Praha 8 funguje bez omezení.
Úřad bude fungovat také ve čtvrtek i pátek. Bez omezení budou probíhat i svatby v Libeňském zámku.

12.50 (03.06.2013)
Čerpání ze sklepů je, s ohledem na působení tlaku, možné zahájit až poté, co začne opadávat voda.

12.40 (03.06.2013)
V úterý 4. 6. budou v provozu základní školy zřizované osmou městskou částí. Výjimkou je ZŠ Bohumila Hrabala, ZŠ Palmovka, ZŠ a MŠ Petra Strozziho a ZŠ a MŠ Lyčkovo náměstí – tyto školy budou uzavřené.
 
12.00 (03.06.2013)
Následující mateřské školy zřizované MČ Praha 8 jsou připraveny v úterý 4. 6. k provozu:

MŠ Dolákova
MŠ Řešovská
MŠ Krynická
MŠ Poznaňská
MŠ Ústavní
MŠ Lešenská
MŠ Libčická
MŠ Korycanská
MŠ Na Přesypu
MŠ Klíčanská
MŠ Na Pěšinách
MŠ Šiškova
MŠ Bojasova
MŠ Šimůnkova
MŠ Štěpničná
MŠ Chabařovická
MŠ Drahorádova
MŠ U Školské zahrady
MŠ Na Korábě – bez pracoviště Lindnerova! 

11.30 (03.06.2013)
Prosíme obyvatele Prahy 8, aby dbali zvýšené opatrnosti při pohybu v parcích i okolí jednotlivých stromů. V důsledku silného podmáčení podloží může být narušena jejich stabilita.

11.30 (03.06.2013)
Vzhledem k množícím se informacím z Karlína o sklepech zaplavovaných spodní vodou, doporučujeme obyvatelům Invalidovny a Karlína zvýšenou ostražitost a sbalení evakuačního zavazadla. V odpoledních hodinách není zcela vyloučeno vyhlášení povinné evakuace. V současnosti ale mluvíme POUZE o preventivních opatřeních.

10.00
(03.06.2013)
Vzhledem ke stále se zhoršující situaci okolo Rokytky v dolní Libni je již naplánována stavba hráze z pytlů s pískem, která bude vystavěna v lokalitě Zenklova, Elsnicovo náměstí, Koželuhova a okolních ulic. Na pomoc je zavoláno i družstvo hasičů. Důvodem je nedostatečný výkon protipovodňového díla v uzávěře Rokytky.

Uzavřená je ulice Voctářova a Povltavská v úseku od mostu Barikádníků k ulici Bulovka.


9.30 (03.06.2013)
Aktuální informace po zasedání krizového štábu hlavního města Prahy: Současný průtok Vltavy (cca 2800 m3/s) by měl být stejný i po dalších pár hodin, neměli bychom se tedy z této strany dočkat nepříjemných překvapení. „Situace na Rokytce je bohužel stále riziková, sledujeme ji však velmi pozorně a podnikáme potřebné kroky. Probíhá též pravidelná kontrola povodňových vrat na Rokytce, kdykoli situace umožňuje jejich otevření, děje se tak a voda z díla je vypouštěna do Vltavy,“ říká starosta Jiří Janků.

Fotografie z Voctářovy ulice, Elsnicova náměstí a nám. Dr. Holého (Rokytka)  Fotografie z Voctářovy ulice, Elsnicova náměstí a nám. Dr. Holého (Rokytka)  Fotografie z Voctářovy ulice, Elsnicova náměstí a nám. Dr. Holého (Rokytka)  Fotografie z Voctářovy ulice, Elsnicova náměstí a nám. Dr. Holého (Rokytka)  Fotografie z Voctářovy ulice, Elsnicova náměstí a nám. Dr. Holého (Rokytka)  Fotografie z Voctářovy ulice, Elsnicova náměstí a nám. Dr. Holého (Rokytka)  Fotografie z Voctářovy ulice, Elsnicova náměstí a nám. Dr. Holého (Rokytka)  Fotografie z Voctářovy ulice, Elsnicova náměstí a nám. Dr. Holého (Rokytka)

7.20 (03.06.2013)


5.50 (03.06.2013)
Souhrn: v Praze 8 jsou uzavřené ulice Voctářova a Povltavská v úseku od mostu Barikádníků k ulici Bulovka.

5.15 (03.06.2013)
Následující mateřské školy zřizované MČ Praha 8 jsou připraveny v pondělí 3. 6. k provozu:

MŠ Dolákova
MŠ Řešovská
MŠ Krynická
MŠ Poznaňská
MŠ Ústavní
MŠ Lešenská
MŠ Libčická
MŠ Korycanská
MŠ Na Přesypu
MŠ Klíčanská
MŠ Na Pěšinách
MŠ Šiškova
MŠ Bojasova
MŠ Šimůnkova
MŠ Štěpničná
MŠ Chabařovická
MŠ Drahorádova
MŠ U Školské zahrady
MŠ Na Korábě (vč. pracoviště Lindnerova) 

5.00 (03.06.2013)
Současný průtok Vltavy je 2700 m3/s, prognózy hovoří o 2800 m3/s v 7.00 hod. Podobných čísel by měl průtok dosahovat i v dopoledních hodinách.

Oblasti Karlína a Invalidovny v současnosti žádné nebezpečí nehrozí. Situace se i nadále bedlivě sleduje v dolní Libni na toku Rokytky, kde se během noci vyskytly a řešily aktuálně vzniklé problémy. „Naštěstí nebylo nutné přistoupit k plošné evakuaci. Řešili jsme pouze lokální situace, například evakuaci pár lidí z Koželužské ulice a zhruba pětatřiceti obyvatel ubytovny vedle stavby nové budovy Metrostavu,“ říká starosta Jiří Janků.

Po celou noc nepřetržitě zasedal krizový štáb MČ Praha 8, přičemž starosta a vedoucí odboru krizového řízení MČ Praha 8 průběžně vyráželi do terénu a účastnili se jednání krizového štábu HMP.

4.30 (03.06.2013)
Starosta spolu s vedoucím odboru krizového řízení se vzhledem k dopravním omezením v ulicích nedostal na jednání krizového štábu hl. m. Prahy. Aktuální informace tak podáme cca v 5.00 hod.

4.20 (03.06.2013)
Z ubytovny vedle nového Metrostavu v Libni bylo evakuováno cca 35 osob.
Pomoc dobrovolníků EXPu

2.20 (03.06.2013)
Koželužská ulice byla evakuována.

1.50 (03.06.2013)
U níže uvedených mateřských škol se jedná o možnosti jejich provozu v pondělí 3. 6. O vývoji budete informováni. 

MŠ Dolákova
MŠ Řešovská
MŠ Krynická
MŠ Poznaňská
MŠ Ústavní
MŠ Lešenská
MŠ Libčická
MŠ Korycanská
MŠ Na Přesypu
MŠ Klíčanská
MŠ Na Pěšinách
MŠ Šiškova
MŠ Bojasova
MŠ Šimůnkova
MŠ Štěpničná
MŠ Chabařovická
MŠ Drahorádova
MŠ U Školské zahrady
MŠ Na Korábě (vč. pracoviště Lindnerova) 

Základní školy zřizované MČ Praha 8 jsou součástí evakuačního plánu, proto v nich nemůže a nebude v pondělí 3. 6. probíhat výuka.

1.40 (03.06.2013)
Současné zprávy ze zasedání krizového štábu hl. m. Prahy.: Povodí Vltavy hlásí předpokládaný průtok v 7:00 ráno 2800 m3/s. Oblastem Karlína a Invalidovny nyní nehrozí zaplavení, a to ani z kanalizace.

Nepříznivá situace na Rokytce se v současné době řeší nasazením přídavných čerpadel. Vzhledem k plánovanému průtoku Vltavy doporučujeme obyvatelům dolní Libně (ulice Čuprova, Štorchova, Esnicovo náměstí, Horovo náměstí, Náměstí Dr. Václava Holého, Na Rokytce, U českých loděnic, Voctářova a Zenklova – úsek přilehlý k Elsnicovu náměstí) přípravu evakuačního zavazadla a vyčkávání na případnou evakuaci, která by byla vyhlášena pomocí zvukových zařízení. Evakuace zatím nebyla vyhlášena!

1.10 (03.06.2013)
Uzavřena ulice Povltavská v úseku od mostu Barikádníků k ulici Bulovka.

0.10 (03.06.2013)
Dopravní podnik od pondělní páté hodiny ráno spustí náhradní dopravu v úsecích metra Dejvická–Muzeum, Smíchovské nádraží–Českomoravská a Muzeum–Ládví. Náhradní autobusové linky XC budou mít intervaly 90 vteřin, tramvajové linky XA a XB 4 minuty.

23.40 (02.06.2013)
Dobrovolníci rozváží pytle.

22.50 (02.06.2013)
Neprůjezdný je úsek u nové výstavby (Budovy Metrostavu a Libeňské doky).

21.40 (02.06.2013)
V Praze 8 budou v pondělí uzavřeny všechny mateřské a základní školy a také střední školy zřizované městem. 

21.30 (02.06.2013)
S ohledem na současnou situaci doporučujeme dobrovolnou evakuaci automobilů i obyvatel z lokality Dolní Libně a Karlína (Čuprova, Elsnicovo nám., Horovo nám., Na Rokytce, U Českých loděnic, Voctářova, Zenklova – úsek přilehlý k Elsnicovu nám.). Povinná evakuace není v tuto chvíli vyhlášena.

Voctářova ulice uzavřena.21.20 (02.06.2013)
Povodňový plán

20.50 (02.06.2013)
V následujících chvílích bude probíhat informování obyvatelstva o možné evakuaci. Jedná se o ulice Čuprova, Elsnicovo náměstí, Horovo náměstí, Na Rokytce, U českých loděnic, Voctářova, Zenklova (úsek přilehlý k Elsnicovu náměstí). Pokud dojde k evakuaci v těchto ulicích, můžete využít shromaždiště na autobusovém nádraží Palmovka a Horovo náměstí před opravnou praček. O evakuaci není rozhodnuto, jedná se pouze o preventivní opatření a informování obyvatelstva.
20.40 (02.06.2013)
Vzhledem k tomu, že je možné přetížení sítě, doporučujeme sledovat i fcb stránky

20.10 (02.06.2013)
V pondělí 3. 6.  budou uzavřeny tyto mateřské školy, zřizované MČ Praha 8:

MŠ Kotlaska
MŠ Sokolovská
MŠ U Sluncové
ZŠ a MŠ Petra Strozziho, Za Invalidovnou
ZŠ a MŠ Lyčkovo náměstí

19.50 (02.06.2013)
Z důvodu očekávaných výpadků MHD budou zítra uzavřeny všechny základní školy na území osmé městské části. O situaci ohledně mateřských školek budeme dnes ještě informovat.

19.20 (02.06.2013)
O případných opatřeních budeme v předstihu - preventivně informovat. Sledujte tyto stránky.

19.10 (02.06.2013)

Podle aktuálních informací Dopravního podniku hl. m. P bude zítra povrchová doprava suplovat výpadky té podzemní takto:
Trasa A: tramvajovými linkami
Trasa B: tramvajovými linkami
Trasa C: autobusovými linkami

19.00 (02.06.2013)
Průchody v protipovodňovém valu chránícím Karlín a Invalidovnu jsou uzavřeny. Je však nutno zmínit, že jde opravdu o vysoce preventivní opatření, kterému současný průtok Vltavy cca 1830 m3/s neodpovídá.

18.40 (02.06.2013)
Preventivně zde najdete přehled shromaždišť v případě evakuace.
Přehled je v tuto chvíli zveřejněn POUZE INFORMATIVNĚ, aby bylo možné se s shromaždišti seznámit!!! O případných změnách budete zde informováni!!!

Přehled shromaždišť – povodeň 2013

17.40 (02.06.2013)
Starosta Jiří Janků se vrací z jednání Povodňového štábu HMP. „Dostal jsem příslib, že se dokončí protipovodňová opatření v Karlíně, přestože pro tato opatření ještě není dostatečný průtok,“ říká starosta Janků. Konkrétně se jedná o uzavření průchodů v protipovodňovém valu, který chrání Karlín a Libeň.

V případě stoupání vody a hrozící evakuce bude radnice Prahy 8 obyvatele postižených částí PREVENTIVNĚ varovat. „Chceme dát lidem předem vědět, aby se eventuelně mohli zařídit,“ dodává starosta.

Pro odebírání informací i nadále radnice doporučuje použít SMS kanál. „Především v noci jde o dobrý zdroj informací,“ říká starosta.

16.00 (02.06.2013)
Protipovodňový val chránící Karlín a Libeň – aktuální foto.
V tuto chvíli má řeka očividnou rezervu.

15.40 (02.06.2013)
Průtok v 15.20 hod. dle ČHMÚ 1650 m3/s.

15.15 (02.06.2013)
Karlín je z převážné části chráněn protipovodňovým valem a obsahuje průchody, které lze v případě nutnosti během pár chvil uzavřít (u Těšnovského tunelu, u kaskádových zahrad hotelu Hilton, u bussiness centra Karlín a Libeňského mostu). Val se táhne cca od hotelu Hilton až po Rokytku.

14.40 (02.06.2013)
Byl omezen provoz trasy metra B. Ve stanicích Florenc, Křižíkova, Invalidovna a Palmovka soupravy nezastavují. Z uzavřených oblastí jsou v současnosti v obecném zájmu odtahovány ohrožené automobily, jejich odtah ve veřejném zájmu je zdarma.

14.20 (02.06.2013)
Protipovodňová opatření RokytkaProtipovodňová opatření na Rokytce

13.40 (02.06.2013)
Od nočních hodin nepřetržitě zasedá krizový štáb MČ Praha 8, starosta Jiří Janků osobně projíždí Prahu 8 a dohlíží na situaci. „Provedli jsme nezbytnou uzávěru několika ulic. Podle situace bychom uzavírali další ulice, což můžeme očekávat v podvečer,“ říká starosta Jiří Janků a dodává: „Děláme maximum v rámci našich možností, samotné stavby protipovodňových opatření jsou řízené z MHMP.“

Aktuálně uzavřené ulice: V Zámcích, V Podhoří, Libeňský ostrov. V místě se odtahují auta, Ve večerních či nočních hodinách může dojít na dopravní uzavírky či evakuaci ulice U Českých loděnic, Voctářova, Štorchova a Rohanského ostrova.

12.50 (02.06.2013)
Vzhledem k současné situaci byla magistrátem zřízena bezplatná krizová informační linka 800 100 991. 
Informační linka MČ Praha 8 – 222 805 179.

Voda červen 2013Mechanické protipovodňové opatření na Rokytce jsou v pohotovosti, při současném průtoku zatím nejsou uzavřena protipovodňová vrata, která se zavírají až při vyšším průtoku.

Zúčastnil jsem se spolu s vedoucím odboru krizového řízení zasedání krizového štábu hlavního města Prahy. Zde zazněla informace o očekávaných průtocích Vltavy v podvečer a během zítřka:

Dnes 20.00 hod.: 2000 m3/s
Zítra 07.00 hod.: 2400 m3/s
Zítra 12.00 hod.: 2650 m3/s

Prozatím nebyl vyhlášen 3. stupeň povodňové aktivity, činíme však preventivní opatření pro případ jeho vyhlášení. Již proběhla dopravní uzávěra ulice V Zámcích a Libeňského ostrova.

Ve večerních či nočních hodinách může dojít na dopravní uzavírky či evakuaci ulice U Českých loděnic, Voctářova, Štorchova a Rohanského ostrova.

Aktuální průtok Vltavy je 1411 m3/s.

Jiří Janků, starostaVhodné odkazy:
Informační SMS kanál
Web hl. m. Prahy
ČHMÚ
Omezení / změny MHD
Povodí Vltavy
Povodňový plán

Zveřejněno: 02.06.2013   |   Aktualizováno: 05.12.2013
Vytisknout