Praha 8 byla proti vůli radnice vyřazena z pilotního projektu parkovacích zón

15.06.2014

Radnice Prahy 8 zásadně nesouhlasí s vyřazením Karlína, tedy části nejvíce zasažené tzv. zaměstnaneckým parkováním, z letošního pilotního projektu zón placeného stání.

„Ze zápisu z jednání radních hlavního města jsme se dozvěděli, že i přes sliby Karlín do pilotního projektu zařazen nebude. Odkládá se tím zavedení nezbytné regulace až na rok 2015, což považujeme za jednoznačné selhání magistrátu,“ uvádí k situaci místostarosta Michal Švarc. Celá příprava pilotních zón probíhala bez jakékoliv konzultace s radnicí Prahy 8, jejíž požadavky nakonec nebyly v návrhu zohledněny. Osmá městská část požadovala zavedení zón v celém Karlíně a části Libně.

Praha 8 tímto vyzývá magistrát, aby byl Karlín do pilotního projektu okamžitě vrácen. „V případě negativní odpovědi z magistrátu se hodlám vrátit k plánu na zavedení vlastní ‚osmičkové‘ regulace. Tu jsme pozastavili právě kvůli záměru zavádění celopražských zón placeného stání,“ doplňuje na závěr místostarosta Švarc.

Vlastní systém chtěla radnice Prahy 8 původně spustit počátkem roku 2014 – záměr zavedení zón schválili zastupitelé již koncem roku 2012, radnice dokonce koncem roku 2013 zahájila vydávání parkovacích karet. V návaznosti na avizované zavedení celopražského systému však vlastní projekt v lednu 2014 zastavila. Již tehdy se místostarosta Švarc v dopise občanům vyjádřil, že v případě nedodržení harmonogramu magistrátu je městská část připravena vlastní regulaci parkování okamžitě oživit.

Vývoj ohledně zavádění zón placeného stání v Praze 8 najdete zde.


16.06.2014

 

Magistrát HMP připravuje vypsání veřejné zakázky na pilotní projekt zón placeného stání. Oproti původním dohodám však z pilotního projektu vypadla MČ Praha 8, která se proti tomu 15. července 2014 ohradila. Své stanovisko následně vydal i MHMP.

„Tvrzení magistrátu, že došlo k navýšení požadavků na rozsah parkovacích míst ze strany místostarosty Michala Švarce, nemá logiku. Praha 8 od počátku plánovala a požadovala zavedení zón na celém území Karlína. Pouze v části Karlína by zavedení zón nemělo smysl,“ říká tisková mluvčí MČ Praha 8 Helena Šmídová a dodává: „Ano, zavedení zón na celém území Karlína znamená instalaci vyššího počtu parkomatů, i vyšší technické nároky, jak říká magistrát, ale s tím se mělo od začátku počítat.“

Zastupitelstvo osmé městské části již v prosinci 2012 schválilo vlastní koncept zón placeného stání na území Karlína a části Libně poté, co se osmička nedočkala celopražského systému a obyvatelé se v anketě vyjádřili pro zavedení zón. Projekt radnice rozjela koncem roku 2013, kdy začala vydávat parkovací karty. V lednu 2014 jej však zastavila kvůli avizovanému celopražskému systému. Tehdy bylo dohodnuto zařazení Karlína a části Libně do pilotního celopražského projektu.

„My jsme s pilotem počítali v dohodnutém rozsahu. Bohužel, tohle dopadne na obyvatele Karlína a Libně, kteří se ve věčném odkládání a neustálých změnách názorů hlavního města již nemohou orientovat,“ doplňuje Šmídová.

Místostarosta Michal Švarc ve svém vyjádření ohledně vyřazení MČ Praha 8 z pilotního projektu uvedl, že pokud nebude Praha 8 do pilotu opět zařazena, hodlá se vrátit k připravenému „osmičkovému“ parkovacímu systému. Navrácení k systému ostatně avizoval již při jeho zastavení v lednu 2014, kdy se v dopise občanům vyjádřil, že v případě nedodržení harmonogramu magistrátu je městská část připravena vlastní regulaci parkování okamžitě oživit.
Zveřejněno: 15.07.2014
Vytisknout