Praha 8 již nečeká na stát, rozjela vlastní plán Alzheimer P8

„Zapomínat je normální, ale normální není zapomínat na potřebné,“ říká místostarostka Vladimíra Ludková – logo Alzheimer P8„Přestali jsme čekat na stát. Sami chceme ukázat běžné veřejnosti možnosti, jak s nemocnými komunikovat, jak se o ně starat, jak jim v běžné situaci pomoci. I zdánlivá maličkost totiž hraje důležitou roli. Naším cílem je zlepšit život nemocných Alzheimerem i pečujících rodin,“ vysvětluje projekt místostarostka Ludková, která se dlouhodobě věnuje tematice seniorů a zdravotně sociální problematice. „Tento krok nemá suplovat speciální služby, jako je krátkodobé hlídání či sociální služby. Jedná se nám čistě o pochopení problematiky širokou veřejností a o přiblížení světa nemocných zdravým.“ Veřejnosti bude z počátku k dispozici především informační materiál, pomoc nabídne Gerontologické centrum a Česká alzheimerovská společnost, s níž Praha 8 spolupracuje.

V celé Praze 8 žije přes sto tisíc obyvatel, z toho je přes 18 procent lidí starších 65 let. V celopražském měřítku tvoří lidé starší 65 let dlouhodobě přibližně 17 % populace, lidé starší 80 let pak zhruba čtyři procenta. Lidí s demencí žije tedy v Praze 8 přibližně 1500 a tento počet se bude nadále velmi rychle zvyšovat zejména v důsledku stárnutí naší populace. „Z našeho výzkumu potřeb pečujících o seniory vyplynulo, že „průměrným‟ pečujícím je žena ve věku 56 let. Je také známo, že na péči o osobu s demencí nestačí nikdy jen jedna osoba, ale že rodinných pečujících je více, zpravidla se jedná o dvě až tři osoby. Lehce si proto spočítáme, že tímto problémem je zasaženo téměř pěti tisíc našich občanů,“ říká Ludková.

I to je důvod, proč po letech příprav, zdržených např. průtahy při svěření sousedního pozemku, městská část letos zahájila stavbu nového Domu sociálních služeb. Ten nabídne službu jedenapadesáti klientům, z toho třiceti s diagnózou demence.

„Řadu let očekávám státní, smysluplný plán, který by přinesl vizi dlouhodobé péče o lidi postižené Alzheimerem. Návrhy zákonů zatím končily v šuplíku, a zdá se, že i současná vláda bude více prostoru věnovat otázkám, jak vyřešit chybějící peníze v rozpočtech nemocnic za zrušený poplatek z pobytu v nich,“ zlobí se místostarostka. „Z celostátního hlediska naopak cítím v této oblasti stále větší problémy. Namátkou - stát podporuje velká sociální zařízení, přestože svět již dávno přišel na to, že menší zařízení jsou vhodnější. Takže na náš právě stavěný Dům sociálních služeb nedostaneme od státu ani korunu. Mimochodem, zdravotně - sociální zařízení mají nyní další horké téma, aktuálně totiž visí ve vzduchu otázka jejich existence, neboť nám kvůli nepovolené podpoře hrozí jejich uzavření.“ 

„Plán Alzheimer Prahy 8 ponese logo něžné pomněnky s poselstvím, že zapomínat je normální, ale normální není zapomínat na potřebné,‟ vrací se v závěru místostarostka Vladimíra Ludková k plánu Alzheimer P8.

informační brožura - Alzheimer P8 - pomoc pečujícím (PDF, 462 kB)
informační brožura - Alzheimer P8 (PDF, 416 kB)
Zveřejněno: 02.06.2014
Vytisknout