Praha 8 má další dva kontejnery k bezpečné likvidaci injekčního materiálu

Kontejner Fixpoint pro vhazování použitých injekčních stříkačekDne 12. dubna 2018 instalovala MČ Praha 8 na Palmovku a Bulovku další dva sběrné kontejnery označené logem FIXPOINT, které slouží k odhozu a bezpečné likvidaci injekčního materiálu. Instalace proběhla za účasti starosty MČ Praha 8 Romana Petruse, ředitele OŘ MP Praha 8 Luďka Vaníčka a ředitele Progressive o.p.s. Vojtěcha Janouškovce.

První kontejner byl instalován v roce 2016 v lokalitě Těšnov. Cílem instalace kontejnerů je minimalizovat výskyt pohozených stříkaček a přispět tak k čistšímu a bezpečnějšímu veřejnému prostranství. Zařízení provozuje organizace Progressive o.p.s., která se zaměřuje na práci s uživateli návykových látek. Kontejnery Fixpoint jsou obsluhovány pracovníky z řad uživatelů návykových látek se zájmem o změnu životního stylu, kteří jsou vedeni profesionálními sociálními pracovníky v rámci programu pracovní resocializace. Kontejnery jsou v pravidelných intervalech (zpravidla dvakrát až třikrát týdně) kontrolovány indigenními terénními pracovníky, kteří schránky odemknou, vyprázdní jejich obsah, zapíší počet nálezů a předají je smluvnímu partnerovi k bezpečné likvidaci.

„Naše městská část přistupuje k protidrogové politice nejen z pohledu represe, ale také z pohledu prevence. Spolupracujeme také s neziskovými organizacemi Drop In a Sananim,“ popisuje úsilí Prahy 8 starosta Roman Petrus a dodává: „V rámci bezpečnějšího prostředí působí v Praze 8 rovněž terénní programy Streetwork - Drop In a No Biohazard – Progressive o.p.s., jejichž cílem je mimo jiné oslovení co nejširšího spektra drogové populace a utváření motivace klienta ke změně životního stylu.“

Odklízení pohozených injekčních stříkaček je riziková manipulace s infekčním materiálem, v případě nálezu kontaktujte terénní pracovníky telefonicky 722 068 007 nebo 731 315 214 nebo městskou policii 222 025 556-7, případně tísňovou linku 156.

Více informací o programu Fixpoint včetně umístění kontejnerů v mapě naleznete zde na www.progressive-os.cz.


Dostávejte aktuality na váš e-mail.
Každý den zasíláme všechny novinky z webu v jedné přehledné zprávě.

Zveřejněno: 19.04.2018
Vytisknout