Praha 8 má prognózu vývoje počtu dětí na školách

Škola Lyčkovo náměstíRadnice osmé městské části si nechala zpracovat studii, která navrhuje optimální řešení školských zařízení v následujících letech.

„Zpracovatelé vycházeli z prognózy demografického vývoje v Praze 8. Detailně se zaměřili i na jednotlivé lokality, respektive na spádové oblasti jednotlivých škol. S výsledkem v prvé řadě seznámíme již v říjnu ředitele těchto zařízení,“ uvádí radní Martin Roubíček, který má v gesci oblast školství.

Ze zprávy všeobecně vyplývá, že mateřské i základní školy v Praze 8 mohou očekávat nárůst žáků i v dalších letech – podle předpokladu by však kapacita škol měla pokrýt poptávku. „Každá lokalita je specifická. Souhrnně však můžeme říct, že vrchol populační vlny lze očekávat u mateřských škol v roce 2016 až 2018. U základních škol, kde jsme teprve na začátku vlny, v roce 2024. Pak teprve můžeme počítat s poklesem žáků ve školách. Nicméně školy jsou na nápor připravené a s případnými změnami v jejich chodu nebude problém zvýšení počtu žáků zvládnout,“ shrnuje radní Roubíček.

Zcela zásadní výjimkou je oblast Karlína, kde se v budoucnu očekává velký příliv nových obyvatel. Na rozdíl od ostatních lokalit v Praze 8 by v Karlíně mělo dojít ke skokovému nárůstu nejmenších dětí, a to až do roku 2024. Školní děti pak budou tento trend kopírovat. Zpráva dokonce předpokládá dvojnásobné převýšení současné kapacity MŠ a ZŠ Lyčkovo náměstí. „Tento závěr jsme očekávali. Z velkého množství naplánovaných nových bytů nemáme radost. Ale nemáme ani možnost, jak to ovlivnit. Navíc prodej pozemků i záměr na výstavbu není a nebyl v kompetenci radnice. Můžeme jen apelovat na rozum investora, zejména na Rohanském ostrově, aby v rámci výstavby zřídil minimálně mateřskou školu. Lidé, kteří se sem budou stěhovat, by si v opačném případě měli uvědomit, že bude problém dostat děti do nejbližších mateřských a základních škol,“ dodává radní Roubíček.

Problematickou situaci lze předjímat i ve spádové oblasti ZŠ Palmovka, kam zpráva doporučuje zařadit současnou výstavbu DOCK C. Zde se nárůst „školkových“ dětí očekává až do roku 2021. V roce 2024 by pak počet školou povinných dětí měl přesáhnout kapacitu základní školy.

S přetížením Karlína a dolní Libně by v budoucnu měla pomoci MŠ P. Strozziho a MŠ U Sluncové a ZŠ P. Strozziho. „Přestože tyto mateřské školy a základní škola v současnosti pokrývají nabídku, do budoucna se musí rozšířit, aby vypomohly okolním školám. To je mimochodem důvod, proč jsme právě požádali Ministerstvo školství o dotace na vybudování nástavby objektu MŠ U Sluncové a čtyř nových tříd mateřské školy v objektu Pernerova 29, kde by mělo vzniknout detašované pracoviště ZŠ a MŠ Lyčkovo náměstí,“ dodává k situaci Martin Roubíček.

V Praze 8 v tomto školním roce zůstává v mateřských školách cca 90 nepřijatých dětí, které k 1. 9. 2014 dosáhly věku tří let. „Nepřijmout 3 % dětí, které sotva splnily věk docházky do mateřské školy, je dobrý výsledek. Není to sice ideální stav, rádi bychom vyšli vstříc všem, ale i tak za tím stojí mnoho práce, přesunů, logistiky a rekonstrukcí objektů a tříd. Nicméně tím práce nekončí, vrchol vlny je teprve před námi,“ komentuje zprávu v návaznosti na aktuální vývoj radní.

Studii „Optimalizace sítě školských zařízení z hlediska efektivního vynakládání rozpočtových prostředků v návaznosti na prognózu demografického vývoje na území MČ Praha 8“ zpracovala Soukromá vysoká škola ekonomických studií pod vedením prorektora doc. JUDr. Ondřeje, CSc., DSc.
Zveřejněno: 17.09.2014
Vytisknout