Praha 8 nesouhlasí s projektem Naučné a poznávací aktivity Troja

Developerský projekt Naučné a poznávací aktivity TrojaMěstská část Praha 8 nesouhlasí s realizací projektu s názvem „Naučné a poznávací aktivity Troja“. V jeho rámci by mělo dojít k výstavbě devítipatrového „ekologického“ centra s rozhlednou, budovy „klubovny“ s restaurací a neveřejného parkoviště pro návštěvníky areálu s 29 parkovacími místy. Negativní stanovisko k projektu zaujala Rada MČ Praha 8 a také Komise pro územní rozvoj a památkovou péči. Jeho realizací by totiž došlo k výraznému snížení volných zelených ploch v lokalitě, kterou místní obyvatelé využívají ke své rekreaci. Výstavba by si navíc vyžádala velmi rozsáhlé kácení stromů.

„Naše městská část nesouhlasí s tímto projektem. Narušil by totiž celistvost zdejších zelených ploch, které využívají naši obyvatelé ke svým volnočasovým aktivitám. Navíc by došlo k velkému kácení zeleně, která v současné době působí jako akustická clona. Hrozil by proto nárůst hluku v této lokalitě,“ uvedl starosta Prahy 8 Roman Petrus.
 
Nevýhodou projektu je také to, že velkou část v něm plánovaných aktivit lze už nyní nalézt v areálu Botanické zahrady. Investor například připravuje vybudování nové rozhledny. Botanická zahrada však ve svém nedalekém areálu otevřela v roce 2014 novou rozhlednu, za jejíž vybudování zaplatila tři miliony korun.   
Zveřejněno: 14.06.2016
Vytisknout