Praha 8 otevřela diskusi o urbanisticko-dopravním řešení Dolní Libně

PalmovkaOsmá městská část otevřela diskusi o urbanisticko-dopravním řešení Dolní Libně. Prvním krokem je návrh architekta Josefa Pleskota, k němuž proběhl v úterý 2. října v Libeňském zámečku diskusní panel, jehož se zúčastnili mj. zástupci bytových družstev z přilehlých domů. K návrhu architekta Josefa Pleskota zároveň radnice zadala vypracování oponentního návrhu, který by měl pomoci hledat další alternativy řešení.

„Chceme otevřít diskusi, hledat varianty a dobrat se k řešení, které bude pro Libeň přínosné. Ostatně návrh na podtunelování Palmovky je již svým způsobem přežitý, navíc s ohledem na financování je tato varianta více než nejistá,“ uvádí starosta Jiří Janků, který má v kompetenci rozvoj městské části, a dodává: „Dolní Libeň nutně potřebuje urbanistickou koncepci, jejíž nezbytnou součástí jsou dopravní vazby a zpřístupnění lokality. Bez vyřešení dopravy není možné očekávat další vývoj, takže hrozí, že tato lokalita zůstane zakonzervovaná v současném, nebál bych se říci polomrtvém stavu. A to včetně všech neduhů, které takovýto stav doprovází.“

Návrh architekta Pleskota vychází ze zrušení uvažovaného tunelového spojení mezi ulicí Na Žertvách a Libeňským mostem, s nímž dlouhodobě počítá územní plán. Podle architekta Pleskota by tranzitní svedení dopravy do tunelu této lokalitě z urbanistického hlediska nijak nepomohlo – i nadále by zůstala dopravně nedořešená a nepřístupná, čímž by nedocházelo k další výstavbě a rozvoji, která je s dopravním řešením bezprostředně svázaná.

„Původně plánované zahloubení je vzhledem k obrovské nákladnosti a současné politické neochotě způsobené aférami provázejícími výstavbu tunelu Blanka nereálné,“ dodává k „tunelovému“ řešení místostarosta MČ Prahy 8 Michal Švarc, který má v kompetenci dopravu. „Chceme podpořit smysluplné a schůdné řešení, proveditelné v dohledné době. Měření prašnosti, hluku a zplodin v této oblasti se pohybují hluboko nad hranicí hygienické snesitelnosti. Libeň a Karlín nutně potřebují řešení.“

Návrh architekta Pleskota počítá se zavedením automobilové dopravy do ulice Na Žertvách, která by spolu se Sokolovskou a Libeňským mostem tvořila spojení mezi západní a východní částí Prahy. Právě toto řešení by mělo dopravně zpřístupnit Dolní Libeň a umožnit její urbanistický rozvoj. Hlavním předpokladem pro navržené řešení je fakt, že ulice Na Žertvách je po odstranění železniční dopravy dostatečně široká na to, aby zde mohly projíždět tramvaje, automobily, vznikla zde parkovací místa, přestupní uzly, zeleň a samozřejmě se sem bezpečně a komfortně vešli i chodci.

Zvažovanou variantou by mělo být i řešení jižního obchvatu ze Švábek přes Krejcárek do Vysočan, které by podle architekta Pleskota mělo umožnit rozvoj Mezihoří, tzn. nejen zajistit průjezd tranzitní dopravy, jak v současné době řeší územní plán.

Studii architekta Pleskota odmítl přijmout jako relevantní Útvar rozvoje hl. města Prahy. „Zadali jsme proto oponentní posudek a počkáme na jeho výsledek,“ dodává místostarosta Švarc.

Urbanistický návrh Dolní Libeň architekta Josefa Pleskota (3,47 MB)

Zveřejněno: 11.10.2012
Vytisknout