Praha 8 podpořila AVON Pochod proti rakovině prsu

Největší charitativní akce ve střední Evropě, kterou podpořila i Městská část Praha 8 – to je AVON Pochod proti rakovině prsu. Letošní již 15. ročník odstartuje 6. června v pravé poledne na Staroměstské náměstí a poprvé ve své historii končí v Karlíně na Rohanském ostrově
Trasa, dlouhá necelých 5 km, vede Pařížskou ulicí, stočí se na nábřeží, projde Karlínem a končí v areálu golfového odpaliště na Rohanském ostrově. Pro ty, pro které je chůze příliš pomalá je připraven od 10 hodin PředBěh, který povede v protisměru Pochodu tak, aby předběžci pohodlně stihli vystartovat i s AVON Pochodem od 12.00.

Na konci dubna již bylo přes 22 tisíc přihlášených, takže je reálné, že bude překonán rekord 20 tisíc pochodujícíh z loňského roku. V cíli se mohou všichni těšit mimo jiné na vystoupení Janka Ledeckého, skupin Chinaski a Děda Mládek Illegal Band a na závěr na Severočeskou filharmonii a koncert Davida Deyla, Moniky Absolonové a Tonyi Graves.

Vstupenkou je už tradičně pochodové tričko, jehož dámskou i pánskou variantu obléknou tváře projektu: Simona Stašová, Gábina Partyšová, Monika Absolonová, Ivana Gottová, Mahulena Bočanová, Tonya Graves, Olga Šípková, Iva Pazderková, Markéta Hrubešová a Lenka Filipová. Letos poprvé se k dámám přidají pánové Petr Vágner, Roman Vojtek, Honza Kovařík, David Deyl, Miroslav Etzler a David Svoboda. 

Výzva pro tuto podporu ze strany MČ byla zároveň upozorněním nejen pro zaměstnance MČ, že včasná prevence může zachránit život. A právě o důležitosti prevence a osvěty v boji proti rakovině prsu jsme si povídali s odbornou patronkou Avon pochodu MUDr. Miroslavou Skovajsovou z Mamma centra Háje.

Miroslava Skovajsová z Mamma centra HájeJak moc je důležitá osvěta a prevence?
V minulém režimu se osvětě a prevenci nevěnovala potřebná síla. Znám mnoho lidí, kteří v něm
 prožili největší část svého života a dodnes si myslí, že když své zdraví ztratí, medicína jim ho vrátí. Tato pravda platí jen částečně. Současná moderní medicína  může leccos zachránit, platí však příměr, že lépe se hasí malý ohníček, než zuřivý požár. Osvěta a prevence je o upozorňování na to, že některým chorobám se nedokážeme vyhnout, můžeme je však objevit včas, v počátcích, kdy jsou moderní postupy léčby maximálně účinné. Zejména mladá generace tuto filosofii přijímá. Více pro sebe nemůžeme udělat. Když jsme před 20 lety s osvětovou činností začínali, zdálo se, že je to nezvládnutelný úkol. Troufám si říci, že dnes je s tématem rakoviny prsu seznámen každý, informace se i díky digitálnímu prostředí dají získat velmi lehce. Být ignorantem je vlastně náročné.

Jak často a od jakého věku si ženy mohou - respektive měly by - nechat vyšetřit svá prsa?
Pravidelné preventivní prohlídky  pomocí screeningové mamografie- jsou určeny všem ženám v české republice od 45 roku bez omezení horní věkové hranice. Česká republika je v tomto ohledu jednou z nejmodernějších zemí v Evropě.  Pro ženy, v jejichž rodině se nápadně často objevuje rakovina prsní žlázy nebo ženských orgánů se doporučuje začít se screeningem o deset let dříve, než onemocněla jejich nejmladší přímá příbuzná. Obecně platí, že ženám do 40 roku věku postačí vyšetření ultrazvukem, od tohoto roku výše je mamograf nezbytný. Je třeba připomenout, že ženy, které mají ve své rodině pokrevní příbuznou s rakovinou prsu, nemají automatický nárok na pojišťovnami hrazené preventivní vyšetření. Toto přichází v úvahu, až když je riziko opravdu vysoké. O míře rizika může rozhodnout jen genetické vyšetření, na které je žena obvykle odeslána, pokud se několik příbuzných léčí z rakoviny prsu a hlavně, pokud jsou opravdu mladé. Doporučuji, aby si každá žen ve svém vlastním zájmu zařídila vyšetření prsu dříve, než přijde určená věková hranice 45 let. Adresy akreditovaných center pro kvalitní vyšetření prsu v celé ČR jsou uvedeny na www.mamo.cz  Vyšetření prsu bez žádanky od lékaře stojí 400-500 Kč, pokud je provedeno ultrazvukem, mamografické vyšetření stojí 700-800Kč.

U jak mladých dívek se už může objevit takové onemocnění?
Nejmladším pacientkám je lehce nad 20 let. V naší zemi každoročně onemocní nejméně 6500 žen zhoubným invazivním nádorem a dalších 500 žen nádorem bez invazivity, kdy  jde o zhoubný nádor, který neprorůstá v době diagnózy do okolí. Z tohoto celkového počtu 7000 nových pacientek onemocní 500 žen ve věku do 45 let, ostatní po této věkové hranici. Proto byla dolní hranice mamografického screeningu stanovena do 45 roku věku, a proto je také od tohoto roku věku mamografická prevence nejpřínosnější.
Jaká je v současnosti statistika onemocnění rakoviny prsou  vzhledem k úplnému vyléčení a k úmrtnosti na tuto nemoc?
Česká republika se narůstajícím počtem vzniku nových onemocnění na rakovinu prsu řadí k rozvinutým západním zemím. Incidence (výskyt) nových nádorů je v ČR dokonce vyšší než na Slovensku. Příčiny se hledají obtížně. Naštěstí se Česká republika řadí mezi několik zemí na světě, které mají organizovaný celonárodní screening dostupný všem ženám. Díky tomu došlo po 12 letech chodu tohoto preventivního programu k významnému navýšení pětiletého přežití – delší časový úsek se zatím nedá hodnotit. Přestože ve výskytu nádorů se ČR ocitla  mezi zeměmi s největším postižením pro tuto diagnózu a obsadila hrozivé 18. místo,  v pětiletém přežití jsme předstihli i země, které mají nižší výskyt nových onemocnění a obsadili neuvěřitelné 5. místo. Tento úspěch potvrzuje, že nejlepší zbraní do boje s rakovinou prsu a tedy nejlepší léčbou je včasný záchyt. Zachycování malých nádorů ze daří zejména u žen ve středním věku a po menopauze, které pravidelně docházejí na screeningové vyšetření. Ve srovnání s výsledky z 80.  a 90. let došlo po roce 2000 nejen k zastavení, ale dokonce k snížení úmrtnosti na rakovinu prsu, přestože nárůst nových případů je setrvalý.

Je vyšetření prsu škodlivé, nebezpečné pro zdraví?
Při vyšetření prsu se využívá schopnosti měkkého záření zobrazit jemné struktury prsní žlázy. V medicíně se využívá mnoho metod, které s sebou nesou nějaké riziko. V reálném životě každý z nás podstupuje nějaká rizika, aby vznikl zisk. Při pravidelné mamografii nedochází k takové kumulaci rizika, aby to snad bylo důvodem k obavám z mamografie. Podobnému záření jsme vystaveni v běžném životě, v letadle, na slunci. 
Existují kolem léčby onemocnění prsu nějaké rozšířené mýty?
Bohužel některé ženy se po stanovení diagnózy zhoubného onemocnění začnou až hystericky bát léčby. Dokonce si nechtějí nádor z prsu nechat odstranit, neboť mají utkvělou představu, že po operaci dojde k rozšíření nádoru do celého těla  - právě vlivem operace. Tento blud vychází z laické nevědomosti. Při operaci se chirurg  pohybuje ve zdravé okolní tkáni, odstranění zhoubného a nezhoubného nádoru se do jisté míry velmi podobá, u zhoubné nemoci jsou ještě odstraněny  eventuální nádorem napadené uzliny v odpovídajícím podpaždí. Odstranění nádoru je základem léčby, a to i přes to, že se někdy operuje až po podání chemoterapie. Toxická chemoterapie je často nezbytnou součástí léčby, zejména jde-li o rychle rostoucí agresivní nádor. Platí příměr: na agresora platí jen agresivní léčba. Kdo si myslí, že se snad nádor  dát umořit vyhladověním, je skutečně naivní. Nádor dokáže parazitovat na hladovějícím člověku až zázračně. Nenechá se o svou výživu připravit v žádném případě. Pokud se propásne správná doba pro léčbu, klesá šance na dlouhodobou úzdravu nenávratně a rychle. 

Je možné, aby intenzivní nebo dlouhodobý stres způsobil karcinom prsu?
Zcela určitě ano. Jde však – podle mého pozorování – o specifický druh stresu. Mnohé moje pacientky mají podobná traumata, nejvíce se dají pojmenovat jako poraněné ženství. Moderní styl života, ztráta jasně vymezené ženské role, neřešené vztahy v rodině, ze které pocházím nebo kterou jsem založila.  Mnoho lidí si myslí, že stres je , když ráno letím do práce, celý den pracuji a pak chvátám domů, nakupuji vařím, nestíhám. To podle mého názoru není skutečně škodlivý stres. Ničí nás neřešené a nepojmenované problémy, takové, před kterými vědomě zavíráme oči, protože máme panický strach. Už jen pojmenování problému pomáhá. Tímto se dostávám do psychosomatické medicíny , kam však  podle mého názoru   zhoubný nádor prsu patří.

Jak nemoc ženy ovlivní normální chod rodiny a co poradit mužům, kteří jsou v blízkosti ženy? 
V normální rodině je žena jejím středem. Pokud se rozkolísá střed jakékoliv formace, lidského seskupení, je to náročné. Nemocné ženy se snaží, aby jejich nemoc nezasáhla příliš její milované, ale i při nejlepší vůli nemoc zasáhne více nebo méně všechny. Proto je třeba o nemoci citlivě hovořit, vysvětlovat vše i malým dětem. Od muže žena neočekává nic víc ani méně, než lásku a podporu. 

Jak se vy, coby lékařka, vyrovnáváte s tím, když musíte ženám sdělovat onu "špatnou zprávu"?
Snažím se především z nově nemocné sejmout strach. Nejvíce se bojíme neznámého.  Vysvětlím vše, co považuji za důležité, odpovím, pokud znám odpovědi na všechny otázky. Asi to zní zvláště, ale i v náročné situaci sdělení zákeřné nemoci, je možné lekce zažertovat. Pokud se nemocná alespoň pousměje, dojde k prolomení bariéry strachu. Pacientku ujistím, že uděláme vše, co umíme, abychom jí vrátili do zdravého života. Nebojím se říci, že něco nevím. Paradoxně, když přiznáte, že jste také jen člověk z masa a kostí, který neví vše, má mnoho pacientek pocit známé situace a dojde k prolomení původního napětí. Jen velmi vzácně některá pacientka potřebuje pocítit od bílého pláště převahu. Po létech zkušeností odhadnete během prvních pěti minut, jak individuálně k nemocné přistoupit, jak jí pomoci hořké sousto spolknout s co největší lehkostí. Nově nemocná potřebuje laskavost, ale také profesionalitu. To vše se dá lety praxe naučit tak, aby se sám lékař nezničil a nevyhořel. Samozřejmě, že nám hodně napomáhá skutečnost, že často nacházíme nemoc v časné fázi, kdy je prognóza nemocné velmi optimistická. S některými mými pacientkami se setkávám již více než 20 let, máme spolu cosi jako pocit sounáležitosti.

Jste odbornou patronkou Avon Pochodu 2015, co to vše obnáší a naopak přináší Vám?
Být odbornou patronkou Avon pochodu je velká čest a radost. Je neuvěřitelné, že Pochod organizuje jen  hrstka lidí. Pracují se srdcem na dlani. Proto věnuji Avon pochodu část z mého volného času a vím, že toho nikdy nebudu litovat. Aktivita Avon proti rakovině prsu je v nejširším významu úžasná a nenapodobitelná osvěta. Děkuji tímto nejen organizátorům, také však účastníkům, kteří pochopili, proč je důležité koupit si růžové tričko a vyrazit. I v tomto jsme, stejně jako ve screeningu, světoví. Nejen, že v přepočtu na obyvatele prodáváme snad nejvíce triček na světě, kromě hlavního pražského Pochodu jdou i další města. Jsem hrdá, že Avon pochod půjdeme již po čtvrté v mých milovaných rodných Klatovech. Mediální patronkou je u nás v Klatovech opakovaně paní Veronika Frejmanová.

Jste velmi vytížená žena, jak relaxujete? Máte nějaké koníčky, u kterých si dokážete odpočinout?
Miluju hudbu. Pasivní poslech mě uklidní, aktivní účast nabije. Občas si zahraju na piano. Když se sejde parta muzikantů a já si s nimi mohu brnknout na basu, jsem v sedmém nebi. Realita je však taková, že těchto příležitostí je stále méně. Relaxuji při jakémkoliv pohybu v přírodě. 
Zvláštní druh uklidnění mi přináší můj již dvanáctiletý darebný mou nedůsledností nevychovaný pes Béla, kříženec šarpeje. Ukazuje mi nezákeřně jednoduché životní pravdy, které platí ve zvířecím i lidském životě. Jak běží čas, čím dále, tím více mně baví fyzická práce. K zaplavujícímu pocitu štěstí se dokážu udřít při práci na zahradě.  Musím také spravedlivě uznat, že mám štěstí v tom, že moje práce se v některých aspektech dá nazvat koníčkem, je mi zdrojem mnoha neopakovatelných a nebojím se říci i originálních radostí.. Kdyby však bylo možné prodloužit den, strávila bych více času v přírodě.

Podpora Avon pochodu MČ Praha 8
Zveřejněno: 04.05.2015 – Anna Patočková
Vytisknout