Praha 8 pořádala debatu o budoucnosti dopravy v Dolní Libni, řešení architekta Pleskota našlo své příznivce

Ve čtvrtek 14. března proběhla na radnici Prahy 8 veřejná debata na téma Budoucnost dopravy v Dolní Libni. Diskuse se vedla nad návrhem architekta Josefa Pleskota, který vychází ze zrušení uvažovaného tunelového spojení mezi ulicí Na Žertvách a Libeňským mostem, s nímž počítá současný územní plán. Cílem diskuse bylo seznámit zájemce, kterých přišlo zhruba sto padesát, s možnou variantou řešení i s námitkami oponentury.

„Po diskusi se plně kloním k řešení architekta Pleskota, které počítá s klasickým, městským uličním uspořádáním. Jednak vidím jako nereálné financování tunelové varianty, jednak nás tlačí čas. Úzkými ulicemi mezi obytnými domy, kolem škol a školek v Dolní Libni se denně pohybují desítky tisíc aut,“ říká zástupce starosty MČ Praha 8 Michal Švarc a dodává: „Jsem rád, že oporu najdeme i na magistrátu, na němž jediném konečná podoba závisí. K „beztunelovému“ řešení se totiž přiklání i náměstek primátora Tomáš Hudeček.“

Podle architekta Pleskota by tranzitní svedení dopravy do tunelu, tak jak v současnosti zamýšleno v územním plánu, z urbanistického hlediska nijak nepomohlo – i nadále by tato oblast zůstala dopravně nedořešená a nepřístupná,. Tím by nedocházelo k další výstavbě
a rozvoji, která je s dopravním řešením bezprostředně svázaná. Návrh architekta Pleskota počítá se zavedením automobilové dopravy do ulice Na Žertvách, která by spolu se Sokolovskou a Libeňským mostem tvořila spojení mezi západní a východní částí Prahy. Právě toto řešení by mělo dopravně zpřístupnit Dolní Libeň a umožnit její urbanistický rozvoj. Hlavním předpokladem pro navržené řešení je fakt, že ulice Na Žertvách je po odstranění železniční dopravy dostatečně široká na to, aby zde mohly projíždět tramvaje, automobily, vznikla zde parkovací místa, přestupní uzly, zeleň a samozřejmě se sem bezpečně a komfortně vešli i chodci.

Besedy se zúčastnil architekt Josef Pleskot, autor studie, Petr Slabý, autor oponentního posudku, Tomáš Hudeček, náměstek primátora a zástupci MČ Praha 8.Ověřovací urbanistická studie Dolní LibněOdborný posudek
  • Doprava a území  (PDF, 1 MB)


    Odborný posudek – Ověřovací urbanistické studie Nová Palmovka od Arch. J. Pleskota
Zveřejněno: 18.03.2013
Vytisknout