Praha 8 rozdělí dotace na zvelebení veřejného prostoru

Veřejný prostorRada městské části Praha 8 schválila 20. dubna 2016 poskytnutí tzv. mikrograntů na zvelebení veřejného prostoru. Na tuto činnost bylo v rozpočtu města vyhrazeno půl milionu korun. Zájemci o dotace mohou posílat své žádosti od 23. května 2016 na Oddělení strategického rozvoje a místní Agendy 21 ÚMČ Praha 8.

„Veřejný prostor je prostorem lidí v něm žijících, tedy nás všech obyvatel. Aby se nám v něm dobře žilo, je potřeba se o něj nejenom řádně starat, ale taky ho umět i vhodně zkrášlovat. I když to není vždy z různých důvodů jednoduché, možnosti tu jsou. Může to být umístění nové lavičky, stromu, šachového stolku nebo vysázení květin, protože i malá změna dokáže vykouzlit velký úsměv a zpříjemnit procházky naší krásnou městskou částí,“ říká radní MČ Praha 8 pro oblast grantové politiky Dana Blahunková.

Mikrogranty budou poskytovány na zvelebování vzhledu veřejného prostranství. Jedná se především o dlouhodobé zajištění úklidu na vybraných pozemcích, vysazování veřejné zeleně a o její následnou péči, oživení prostor drobnými herními prvky či lavičkami, zajištění, osazování a úpravu veřejných záhonů a o další podobné aktivity spojené s veřejným prostorem a životním prostředím.

Kdo může o dotaci žádat?

Granty budou poskytovány právnickým osobám – spolkům, nadacím, obecně prospěšným společnostem, zájmovým sdružením a dalším subjektům působícím na území Prahy 8, jejichž zřizovatelem není MČ Praha 8.
Více informací a přesné znění podmínek pro žádost naleznete na webu městské části ZDE. Můžete se také obrátit na kontaktní osobu paní Ivu Hájkovou (tel: 222 805 386).
   
 „Chtěla bych poděkovat všem, kteří se na přípravě těchto dotací podíleli, jmenovitě paní radní Anně Kroutil, předsedovi komise pro životní prostředí Vítu Cézovi a dalším, za příkladnou spolupráci. Věřím, že granty budou plně využity a pomohou ke zkrášlení veřejného prostoru v Praze 8,“ sděluje radní Dana Blahunková.


Harmonogram

Zveřejnění podmínek dotací:
22. dubna 2016
Zahájení příjmu žádostí:23. května 2016
Ukončení příjmu žádostí:10. června 2016
Zpracování žádostí, včetně hodnocení:červen–srpen 2016
Projednání žádostí Radou MČ Praha 8:do 31. srpna 2016
Zveřejnění výsledků:do 15. září 2016

Zveřejněno: 22.04.2016 – Anna Patočková
Vytisknout