Praha 8 se obává zpoždění zavedení parkovacích zón

Začátkem března proběhla schůzka náměstka primátora, Josefa Noska, se zástupci městských částí, které chtějí na svém území zavést zóny placeného stání. Výsledkem jednání je obava osmé městské části, zda se v tomto roce podaří zóny placeného stání zavést.

„Obáváme se zpoždění,“ potvrzuje zástupce starosty Michal Švarc a dodává:Situace s parkováním během všedních dnů je v Karlíně a Libni natolik zoufalá, že si nedovedeme představit další rok bez zón.“

Podle vyjádření místostarosty byli zástupci městských částí nemile překvapeni špatnou koordinací odpovědných osob z magistrátu při přípravě výběrového řízení na provozovatele systému.

V tuto chvíli je totiž otevřená zejména otázka budoucího správce systému – a na ni navazujícího výběrového řízení na provozovatele. „Je potřeba urychleně zvolit koncepci. Nicméně Praha 8 plně podporuje návrh radního Manharta, aby správou nově zavedených zón byla dočasně pověřena některá z municipálních společností a až po následném odstranění všech legislativních a netransparentních částí původního systému byl formou veřejné soutěže vybrán nový soukromý provozovatel," dodává k situaci místostarosta Švarc.

Parkovací zóny v Praze 8

Zveřejněno: 06.03.2013
Vytisknout