Praha 8 se zařadila mezi průkopníky v polytechnickém vzdělávání

Praha 8 se zařadila mezi průkopníky v polytechnickém vzdělávání – předávání oceněníKrásný dárek k zítřejšímu Světovému dni učitelů obdrželi i pedagogové z Prahy 8 Gabriela Sloupová a Michal Marád ze ZŠ Glowackého a Zdena Kamarádová ze ZŠ Ústavní. V prostorách Brožíkova sálu Staroměstské radnice jim byly v úterý 1. října 2019 předány certifikáty o absolvování polytechnického vzdělání.

Jedná se historicky o první skupinu kantorů, kteří absolvovali toto praktické studium, aby následně mohli rozvíjet zručnost samotných studentů. Certifikát o absolvování získalo 23 učitelů ze 3 městských částí. A to konkrétně z Prahy 4, 8 a 12.

Úkolem polytechnického vzdělávání je rozvíjet nejen obecnou motoriku, ale i kreativitu žáků základních škol. Tyto dovednosti se však musí pedagogové nejprve naučit. „Problém je, že dnes tyto děti neviděly pracovat už žádného dědečka. Kdežto moji vrstevníci ano. Jeden můj dědeček byl truhlář a druhý byl obuvník,“ řekl Roman Pommer, předseda představenstva Hospodářské komory MHMP.

„My jsme měli tu výuku rozdělenou do obou pololetí. Dohromady to sestávalo z 10 návštěv Polytechnického hnízda, přičemž ta návštěva byla organizována do čtyřhodinového výukového bloku," řekl Michal Marád, zástupce ředitelky ZŠ Glowackého.

„Samozřejmě jsme v tom viděli spoustu nových zkušeností pro žáky. A to je asi to, co motivovalo nejenom nás, ale viděli jsme, že tu motivaci předáme hlavně na žáky, že se budou mít možnost setkat s něčím novým," řekla Gabriela Sloupová, zástupkyně ředitelky ZŠ Glowackého.

Toto praktické vyučování pomáhá nejen k rozvoji zručnosti žáků, ale zároveň podporuje jejich zájem o řemeslné obory. Právě ty totiž dlouhodobě trpí nedostatkem studentů, potažmo absolventů.

Podpora zájmu dětí o technické vzdělávání, návrat pracovního vyučování do základních škol, sledování technologických trendů a s tím související vzdělávání učitelů, motivace vytvořit něco smysluplného, podpořit zručnost, chuť a nadšení dělat vlastníma rukama – to vše a mnoho dalšího, můžeme zahrnout do moderního názvu „polytechnická výchova“, dnes hojně diskutovaného pojmu v souvislosti se vzdělávacím systémem.

Po mnoha letech, kdy se rušily dílny a obecně omezovalo technicky zaměřené vzdělávání zjišťuje odborná veřejnost, že dnešní děti jsou až na výjimky bez vztahu k manuální práci. Tato skutečnost v kontextu s dalšími fakty vede k tomu, že máme nedostatek řemeslníků a dalších odborníků s technickým zaměřením.

Soubor těchto problémů má snahu v širším kontextu řešit tzv. Polytechnická výchova, jejíž zavádění do běžné pedagogické praxe je ze strany magistrátu a jeho partnerů soustavně podporováno.

Své nezastupitelné místo proto našla polytechnická výchova také v klíčovém školském projektu kraje, na kterém s Magistrátem spolupracuje i Hospodářská komora hl. m. Prahy. Jeho cílem je připravit aktivity nejen pro střední, ale i pro mateřské a základní školy v takovém rozsahu, které nejsou schopny samy zabezpečit. Jednou z takových aktivit je i robustní program Polytechnické výchovy pro pedagogické pracovníky ZŠ a jejich žáky.

Další info: www.rizeniskoly.cz/cz/aktuality/praha-poodhaluje-pripravenou-podobu-podpory-polytechnickeho-vzdelavani.a-2774.html

 
Světový den učitelů 5.10.
Jde o druhý svátek po Dni učitelů v březnu na výročí J. Á. Komenského. Světový den učitelů byl vyhlášen roku 1994 v tento den začíná anketa Zlatý Ámos (anketa o nejoblíbenějšího učitele ČR). Tento den je věnován učitelům i proto, že je to velmi důležité povolání, vždyť právě učitelé se velkou měrou podílí na výchově a vzdělání nových generací.


Dostávejte aktuality na váš e-mail.
Každý den zasíláme všechny novinky z webu v jedné přehledné zprávě.
 

Praha 8 se zařadila mezi průkopníky v polytechnickém vzdělávání – předávání ocenění


Mohlo by vás také zajímat


Zveřejněno: 04.10.2019
Vytisknout