Praha 8 si připomene osobnost české královny Marie Terezie

Vojáci (Libeňský zámek v časech Marie Terezie)V letošním roce si připomínáme 300. výročí narození významné osobnosti českých a evropských dějin – české a uherské královny Marie Terezie*, která vládla v letech 1740–1780. Městská část Praha 8 zve veřejnost o víkendu 12.–14. května 2017 na sérii akcí k výročí jejího narození pod názvem „Libeňský zámek v časech Marie Terezie.“

„Výročí narození Marie Terezie si městská část rozhodla připomenout, jelikož tato panovnice financovala přestavbu Libeňského zámečku v rokokovém stylu a pak zde i několikrát pobývala,“ říká radní pro kulturu Jana Solomonová a dodává: „Této významné osobnosti a její době věnujeme jeden květnový víkend, kdy na „jejím“ zámečku uspořádáme několik kulturně zábavných akcí. O bezpečnost zámku a jeho hostů se budou v těchto dnech starat vojáci rakouského pěšího regimentu Wied v uniformách ze Sedmileté války.“

Začínáme v pátek 12. května kdy od 19.00 hod. proběhne v obřadní síni zámečku komponované vystoupení s tancem, hudbou a dobovou módní přehlídkou, které připomene život na šlechtických sídlech pozdního baroka a rokoka (2. polovina 18. století). Vše v podání taneční a šermířské skupiny Iris.
Vstupné na akci je 50 Kč. Vstupenky získáte u paní Wildtové: vladislava.wildtova@praha8.cz nebo 606 613 390.

V sobotu 13. května, přesně v den narozenin Marie Terezie (*13.05.1717), plánujeme akce dvě.
V 17.00 hod. začne hodinová komentovaná prohlídka zámku, při které se dozvíte nejen informace o historii Libeňského zámku, ale průvodkyně vám představí i rokokové architektonické skvosty jako jsou Obřadní síň a Kaple Neposkvrněného početí Panny Marie.
Vstupné je zdarma. Rezervace prohlídek u paní Tomšíkové: pavla.tomsikova@praha8.cz

Po setmění, od 20.00 hod. nás čeká, na zámeckém nádvoří pod širým nebem, loutkové divadlo pro dospělé pod tajuplným názvem Don Šajn – Láska, vášeň, záhrobí.
Skupina Buchty a loutky vám předvede známé barokní donjuanovské téma s ohňovými efekty.
Vstupné na akci je 50 Kč. Vstupenky získáte u paní Wildtové: vladislava.wildtova@praha8.cz nebo 606 613 390.

V neděli 14. května plánujeme tři akce, kterými zakončíme připomínkovou sérii akcí k výročí královnina narození.
Začínáme ve 14.00 hod., kdy se nádvoří Libeňského zámku strhne šarvátka mezi rakouskými a pruskými vojáky a připomene boje o Prahu z roku 1757. Několik desítek vojáků v uniformách ze Sedmileté války (1756–1763) bude bojovat o Libeňský zámek.
Celé odpoledne budete moci navštívit dobový vojenský tábor a bude zde i komentované ukázky zbraní a výstroje.
Vstupné je zdarma. Areál bude otevřen po 13. hodině.

V 15.00 hod. začne hodinová komentovaná prohlídka zámku, při které se dozvíte nejen informace o historii Libeňského zámku, ale průvodkyně vám představí i rokokové architektonické skvosty jako jsou Obřadní síň a Kaple Neposkvrněného početí Panny Marie.
Vstupné je zdarma. Rezervace prohlídek u paní Tomšíkové: pavla.tomsikova@praha8.cz

Připomínkový víkend završíme v 16.30 hod., kdy začíná v zámecké obřadní síni koncert Klárova kvarteta v dobových kostýmech nazvaný Hudba pozdního baroka na šlechtických sídlech.
Na koncertě zazní skladby A. Vivaldiho, J. S. Bacha, G.F. Händela, J. Pachelbela a dalších.
Vstupné na akci je 50 Kč. Vstupenky získáte u paní Wildtové: vladislava.wildtova@praha8.cz nebo 606 613 390.

* Marie Terezie bývá také někdy označována za císařovnu, ale byla pouze manželkou císaře Svaté říše římské národa německého Františka I. Štěpána Lotrinského, po jeho smrti v roce 1765 matkou císaře Josefa II. Císařem se stal také její další syn, Leopold II. v roce 1790.

Pozvánku na akci naleznete také v Kalendáři akcí.

Marie Terezie a Libeňský zámek:
Při pruském vpádu do Čech na jaře 1757 během tzv. sedmileté války (třetí slezská válka o habsburské dědictví) byl Libeňský zámek spolu s celou vesnicí a širokým okolím značně poničen a začal chátrat. Tehdejší pražský purkmistr Jan Václav Blažej Fridrich z Friedenbergu se rozhodl vrátit zámku, který byl od roku 1662 součástí panství Starého Města pražského, bývalou slávu. Částka, kterou vyžadovala potřebná přestavba, se vyšplhala na 40 tisíc zlatých. O tomto finančním vydání však nechtěli staroměstští konšelé ani slyšet. Purkmistr se tedy sám v doprovodu své manželky vydal do Vídně k císařskému dvoru, kde byl Marií Terezií přijat. Při audienci zmínil potíže se získáváním peněz na opravu zámku, který by mohl sloužit členům panovnické rodiny jako dočasná rezidence při jejich cestách do Prahy. S tímto návrhem uspěl a žádost o podporu byla vyslyšena. Purkmistr Friedenberg byl nadto ještě obdarován pamětní medailí, která byla zavěšena na silném řetězu na jeho hruď, jak nasvědčuje i podobizna, kterou si dal po návratu zhotovit. Důvodem, proč Marie Terezie finančně přispěla na obnovu zámku, byla bezpochyby i skutečnost, že ve válkách o habsburské dědictví (série konfliktů z let 1740–1763) byl zámek opakovaně využíván rakouskou armádou.

V letech 1769–1770 se tak mohlo přistoupit k rokokové přestavbě zámku, během které došlo k rozšíření stavby o honosné východní křídlo s věžičkou a hodinami a o zámeckou kapli. Již krátce po dokončení stavebních prací roku 1770 využila Marie Terezie nabídnutou možnost pobytu na zámku, aby odtud dohlédla na nově vyrůstající pevnost severně od Prahy, nazvanou na její počest Terezínem. V Libeňském zámku pobývala i ve třech následujících letech při svých občasných návštěvách Prahy. Císařskému lesku se však Libeňský zámek těšil i v dalších letech. V době vojenských manévrů roku 1786 se tu ubytoval císař Josef II., na přelomu let 1803–1804 při stejné příležitosti i císař František I., který tu s většinou svého dvora pobýval šest neděl. V srpnu 1791 před svou korunovací na českého krále přespal v Libeňském zámku císař Leopold II. Právě odtud vyšel i jeho velkolepý korunovační průvod na Pražský hrad, který popsal Alois Jirásek ve svém románu F. L. Věk.


Dostávejte aktuality na váš e-mail.
Každý den zasíláme všechny novinky z webu v jedné přehledné zprávě.


Libeňský zámek v časech Marie Terezie, 12. – 14. května 2017, Libeňský zámek
Zveřejněno: 10.04.2017
Vytisknout