Praha 8 postupně otevře 11 nových tříd – kapacita se zvýší o 264 žáků

Vedení radnice Prahy 8 rozhodlo o navýšení kapacit základních a mateřských škol. Výhledově se v budově ZŠ v Pernerově ulici otevře zbrusu nových jedenáct tříd pro 264 dětí z prvního stupně a čtyři oddělení družiny pro 120 dětí. Od září 2019 se počítá se dvěma třídami prvnáčků.

„Je pro nás prioritou, aby každé dítě v Praze 8 mělo možnost navštěvovat školu co nejblíže svého bydliště. Karlín a jeho okolí se během několika let stane prakticky novou čtvrtí, kde můžeme v nejbližších letech očekávat stovky nových žáků. Je proto zcela jasné, že bude třeba vybudovat nové školské zařízení v blízkosti Rohanského ostrova. Již dnes zájem o místa v mateřských a základních školách roste,“ vysvětluje důvod zvýšení kapacity místostarosta Prahy 8 pro školství Tomáš Tatranský (TOP 09).

Velká nevyužitá plocha na Rohanském ostrově mezi Karlínem na jedné straně a Vltavou na straně druhé se má zásadně měnit už příští rok. Na pozemku podle projektu vznikne bydlení pro tři a půl tisíce lidí za deset miliard korun. Navržená čtvrť má navazovat na karlínskou blokovou strukturu. Více o projektu Rohan City najdete v článku na našem webu.

Projekt bude financován z rozpočtu městské části i díky dotacím – Praha 8 získala v rámci 23. výzvy Operačního programu Praha – Pól růstu ČR – Navýšení kapacit základního vzdělávání za účelem sociální inkluze finanční podporu na projekt „ZŠ Lyčkovo náměstí, objekt Pernerova 29 – Praha 8 – navýšení kapacity základního vzdělávání za účelem sociální inkluze“, který se doplňuje s projektem v rámci 39. výzvy Operačního programu Životní prostředí „ZŠ Pernerova - Praha 8 - snížení energetické náročnosti objektu“, na nějž MČ Praha 8 rovněž získala finanční podporu. 

Projekt reaguje na zvyšující se potřebu umístit v ZŠ žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a sociokulturním znevýhodněním v Praze 8, kterou nelze k aktuálním požadavkům na sociální inkluzi v současné době uspokojit. Celkové stavební náklady projektu představují cca 156 milionů korun, přičemž schválená podpora z OP Praha – pól růstu činí necelých 50 milionů korun (z toho cca 30 mil. Kč je podpora z EFRR a cca 18 mil. Kč podpora z rozpočtu HMP). Podpora z OP Životní prostředí je poskytnuta až do výše přesahující 3 miliony Kč. 

„V rámci projektu vznikne 11 kmenových učeben pro 317 žáků (264 s inkluzí), 1 odborná učebna, zázemí, výtah a šatny pro žáky. Učebny podpoří rovný přístup ke vzdělání pro všechny žáky včetně SVP. S ukončením realizace projektu se počítá v létě 2019," specifikuje parametry projektu místostarosta Tatranský.

Projekt je inovativní pro oblast konkrétní výuky dětí s SVP i vytvořením učeben dle nejnovějších trendů ve školství v souladu s technickými, hygienickými a pracovními potřebami pro specifickou výuku. Škola má velké zkušenosti s integrací dětí se sociálním znevýhodněním, což jsou především děti z romských rodin, a je pro ostatní školy příkladem. Realizace projektu umožní bezproblémovou integraci žáků s SVP, se sociokulturním znevýhodněním nebo odlišným mateřským jazykem do běžných tříd. Zajistí výuku ve třídách s menším počtem žáků. Projekt vznikal na základě společenské objednávky a změn v oblasti školství směřujících k aplikaci inkluze na všech úrovních vzdělávacího systému.

Evropské strukturální fondy - logo

Logo EU – OP Praha pól růstu


Dostávejte aktuality na váš e-mail.
Každý den zasíláme všechny novinky z webu v jedné přehledné zprávě.
Mohlo by vás také zajímat
Zveřejněno: 10.12.2018
Vytisknout