Praha 8 žádá urychlené přeložení ulice V Holešovičkách do tunelu

Nová podoba ulice V HolešovičkáchVedení Prahy 8 se rozhodlo podpořit radikální proměnu ulice V Holešovičkách. Tato kdysi poklidná předměstská třída vedoucí vilovou čtvrtí už po desítky let slouží jako přivaděč automobilové dopravy na ústeckou dálnici D8. Hluk a emise zde dlouhodobě poškozují zdraví obyvatel. Hrozí, že stav ještě zhorší zprovoznění tunelu Blanka, na který nenavazují dostatečně kapacitní komunikace.

Zásadním požadavkem osmé městské části je jednak přesun tranzitní dopravy pod zem, jednak humanizace veřejného prostoru na povrchu ulice V Holešovičkách a dnešní mimoúrovňové křižovatky Bulovka. Hlasování o této věci prošlo radou MČ Praha 8 jednomyslně, což symbolizuje výjimečnou shodu mezi politickými stranami sdruženými v koalici.
 
Starosta MČ Praha 8 Roman Petrus k tomu říká: „Plně podporujeme připravovanou stavbu jako absolutní prioritu naší městské části. Požadujeme její realizaci v co nejkratším termínu a to bez ohledu na provázanost s jinými stavbami. Plány na výstavbu Libeňské spojky, vnitřního nebo vnějšího obchvatu nesmí blokovat zahloubení Holešoviček.

Městská část Praha 8 podpořila obnovu veřejného prostoru v souladu s Manuálem tvorby veřejných prostor a projednání projektu s důrazem na co nejrychlejší realizaci. Mj. ve svém vyjádření nepožaduje provedení plného procesu posouzení stavby na životní prostředí, protože podle radních stavba jednoznačně směřuje k zásadnímu zlepšení podmínek v této ulici z hlediska hluku i emisí.

Místostarosta Petr Vilgus, který zodpovídá za strategický rozvoj Prahy 8, tvrdí: „Holešovičky musí pod zem, o tom není sporu. Nesmí to být ani za padesát, ani za dvacet let, ale co nejdříve. Po převedení silnice pod zem se může otevřít i prostor pro diskuse nad obnovu tramvajové trati v Holešovičkách. Ta byla zrušena v roce 1975. Byl bych osobně šťastný, kdyby se sem tramvaje mohly vrátit nejpozději v roce padesátého výročí zrušení tratě.

Nová podoba ulice V Holešovičkách„Zahloubení Holešoviček dává prostor pro Institut pro plánování a rozvoj, pro profesionální urbanisty a architekty, aby se zamysleli nad povrchem ulice V Holešovičkách a zejména nad jejím křížením s ulicí Zenklova. Převedení tranzitu pod zem dává šanci pro veřejný prostor i pro kvalitní architekturu. Dnešní mimoúrovňová křižovatka pod nemocnicí Bulovka bude zbourána a zde může vyrůst nové jádro Horní Libně,“ dodal místostarosta Petr Vilgus. 

Ulice V Holešovičkách je komunikace nacházející se v Praze 8. Spojuje most Barikádníků s mimoúrovňovou křižovatkou Vychovatelna, kde ústí do ulice Liberecká. Je řešena jako dvoupruhová s odstavným pruhem, který je v části své délky upraven na pruh vyhrazený pro jízdu autobusů MHD. Přes komunikaci je veden most v ulici Valčíkově a naopak ji podcházejí tři podchody. Životní prostředí v okolí komunikace V Holešovičkách je již dlouhodobě neúnosně zatíženo, a to zejména hlukem z provozu silniční dopravy a souvisejících emisí.
 
Nová podoba ulice V Holešovičkách Původní podoba ulice V Holešovičkách

Zveřejněno: 09.06.2015 – Anna Patočková
Vytisknout