Praha 8 získala bronz v zapojování veřejnosti do rozhodování

Zapojování veřejnosti do rozhodování je jednou z priorit vedení městské části Praha 8. Za své dosavadní úsilí získala třetí místo v pilotním projektu Index participace ze 151 měst a městských částí celé České republiky.

Participovat znamená mít přístup a být zahrnut. Aktivní participace zahrnuje širokou paletu projevů, ideálně by však měla být dobrovolná, konstruktivní a nenásilná. „Praha 8 nabízí svým občanům celou širokou paletu možností, jak se na chodu městské části podílet. Jsem hrdý na to, že řadu aktivit děláme nad rámec zákonných povinností ve vztahu k zapojování veřejnosti, komunikaci a transparentnosti,“ popisuje místostarosta Prahy 8 Petr Vilgus, do jehož gesce spadá místní Agenda 21.

Zapojení veřejnosti do participativních procesů Prahy, stovky největších měst a 50 městských částí nad 10 tisíc obyvatel zhodnotil Institut Demokracie 2.1 ve spolupráci s akademiky a studenty Masarykovy univerzity sestavením Indexu lokální participace. Výsledná hodnota indexu je součtem hodnocení 21 kritérií, které jsou mezi sebou propojeny a pokrývají šest kategorií: transparentnost, komunikace, zapojení, inkluze, implementace a evaluace. Kritéria jsou hodnoceny na bodové škále od -1 do 3 až 6, dle jejich vzájemné důležitosti.


„Praktickou ukázkou zapojování veřejnosti v Praze 8 je plánování obnovy Palmovky. Podle urbanistů se jedná o jedno z nejpoškozenějších a nejsložitějších území na území Prahy. Vydali jsme se za občany a přímo na místě budoucích změn jsme ve stanu diskutovali s místními. Názory, přání a požadavky občanů promítáme do zadání studií a plánů, které mají neudržitelnou Palmovku proměnit za příjemné a zelené městské centrum," říká místostarosta Vilgus.

Praha 8 se pro roky 2015–2016 umístila se ziskem 66 bodů na třetím místě za Prahou 10 a Říčany, společně s Porubou. „Řídíme se Strategickým plánem udržitelného rozvoje MČ Praha 8 do roku 2026. Každoročně pořádáme Veřejné fórum pro diskuzi občanů o rozvoji městské části, zapojujeme občany do projednávání studií, např. revitalizace oblasti dolní Libně, okolí Florence (ul. Za Poříčskou branou). Zapojujeme také mladé lidi prostřednictvím Fóra mladých,“ říká Iva Hájková, koordinátorka místní Agendy 21.

Praha 8 pracuje také se sociologickým průzkumem spokojenosti občanů se životem v městské části a pocitovou mapu týkající se bezpečnosti na osmičce. Analýza bude sloužit jako odborný informační materiál. Umožní zhodnotit úsilí a realizace v porovnání s jinými městy a městskými částmi.


Dostávejte aktuality na váš e-mail.
Každý den zasíláme všechny novinky z webu v jedné přehledné zprávě.

Praha 8 získala bronz v zapojování veřejnosti do rozhodování
Zveřejněno: 22.11.2017
Vytisknout