Praha 8 zjednodušuje pravidla bydlení pro své seniory

Vzhledem k tomu, že seniorů v Praze stále přibývá, rozhodla se jim městská část Praha 8 pomoci při hledání dostupného bydlení. Ze svého bytového fondu dosud vyčlenila 31 bytů do Programu bydlení pro seniory a do budoucna by v tom ráda pokračovala.

„Chceme pomoci těm nejpotřebnějším, a proto zjednodušujeme pravidla Programu bydlení seniory. Podle původních kritérií byl totiž v období let 2016 až 2017 počet schválených bytů v poměru k žádostem nízký,“ uvádí místostarosta Prahy 8 Radomír Nepil a pokračuje: „Zájem o tento program je přitom mnohem větší. Bohužel, situace byla taková, že již při konzultacích na oddělení bytů řada žadatelů zjistila, že podmínky pro podání žádosti nesplňují.“

Program bydlení pro seniory je nově vázán na splnění podmínek, které více odpovídají skutečným situacím seniorů. Dosud se pracovalo se seznamem podmínek, které řadu uchazečů v tíživé životní situaci vyřadili. Důležité, dle nově schválených podmínek, například je, aby žadatel měl měsíční příjem minimálně šest tisíc korun, a to pouze ze starobního či invalidního důchodu. Trvá se také na tom, aby žadatel nebyl v prodlení s úhradou jakýchkoliv finančních závazků vůči městské části. „Podmínky jsme nově rozšířili i o možnost, aby si senior mohl žádost podat i v případě, že žije ve společné domácnosti přímého rodinného příbuzného po dobu nejméně tří let na území Prahy 8,“ popisuje místostarosta Nepil. Kompletní seznam podmínek a další informace najdete zde.

Proces vyřízení žádostí o bydlení zajišťuje odbor správy majetku ÚMČ Praha 8. V letošním roce přijal již osm žádostí. „Vzhledem k tomu, že by pro seniory mohla být administrativa spojená s podáním žádostí náročná, věnují jim naši zaměstnanci maximální péči,“ říká Nepil. Žádost o podnájem bytu pro seniory musí být projednána Komisí Rady Městské části Praha 8 pro sociální věci a národnostní menšiny. „V případě schválení a volných kapacit je poté s žadatelem uzavřena podnájemní smlouva na byt na dobu neurčitou,“ uzavírá popis procesu Nepil. K dnešnímu dni bylo vyhověno již pěti žádostem, dvě žádosti nebyly doporučeny výše uvedenou komisí z důvodu nesplnění vstupních kritérií a jedna žádost je stále v řešení.

MČ Praha 8 spravuje po ukončení privatizace 1 215 bytů, které pronajímá na základě radou schválených „Zásad pronajímání bytů v domech ve vlastnictví Hlavního města Prahy, svěřených Statutem Hl. města Prahy, v platném znění, do správy Městské části Praha 8“. Loni byla část bytů zrekonstruována, a to i díky finančním prostředkům poskytnutým MHMP, který na tuto akci uvolnil 20 mil. Kč. Z této dotace bylo v roce 2017 opraveno k různým účelům celkem 43 bytů. Sedmnáct zadaptovaných bytů bylo vyhrazeno právě do Programu bydlení pro seniory.


Dostávejte aktuality na váš e-mail.
Každý den zasíláme všechny novinky z webu v jedné přehledné zprávě.
 Mohlo by vás také zajímatZveřejněno: 19.09.2018
Vytisknout