Praha chystá o víkendu další protipovodňové cvičení

Karlín a Libeň si v sobotu 22. září 2018 vyzkouší obranu proti velké vodě. Hlavní město Praha totiž chystá další protipovodňové cvičení. Plánované cvičení „Karlín a Libeň 2018“ zahrnuje výstavbu a prověření protipovodňových opatření na pravém břehu Vltavy mezi 52,5 a 44,5 říčním kilometrem.

Nejčastěji se vyskytující mimořádnou událostí v oblasti krizového řízení na území Prahy je povodeň. Poslední povodní velkého rozsahu, která zasáhla hlavní město, byla povodeň z června roku 2013.

Návrh na uspořádání cvičení „Karlín a Libeň 2018“ vychází z nutnosti procvičit připravenost osob a techniky k výstavbě protipovodňových opatření hl. m. Prahy. Cvičení tohoto rozsahu se zpravidla organizují jedenkrát za rok, a to především v době, kdy město z hlediska dlouhodobého pozorování povodně neohrožují. Jedná se o období na přelomu měsíců září a října.

Letos je naplánováno uskutečnit cvičení „Karlín a Libeň 2018“ dne 22. září 2018 od 7.00 do 24.00 hodin. Zahrnuje výstavbu protipovodňových opatření v rozsahu celé etapy 0003 protipovodňové ochrany, která je na území Prahy 8 a také části Prahy 1. Etapa 0003 Karlín a Libeň leží na pravém břehu Vltavy mezi 52,5 a 44,5 říčním kilometrem.

Cílem cvičení je prakticky prověřit činnost všech složek, které se podílejí na řešení povodňových situací v hlavním městě Praze, zejména funkčnost a dostatečnost techniky pro výstavbu protipovodňových opatření města a správnou montáž a demontáž mobilních prvků protipovodňové ochrany. Dále je cílem cvičení prověřit stav pevných částí protipovodňové ochrany a zdokumentovat případné vady k zajištění nápravy. 

Povodeň v srpnu 2002 zaplavila podstatnou část Karlína a v Libni oblast od náměstí Dr. Holého až na Palmovku. Jednalo se o povodní nejvíce zasaženou oblast. Muselo být evakuováno 28 000 obyvatel, škody na majetku dosáhly 7,2 miliard Kč a zaplaveny byly i stanice metra Florenc, Invalidovna a Palmovka. Povodeň v červnu 2013 způsobila pouze minimální škody, neboť povodni plně odolala protipovodňová ochrana hl. m. Prahy. Nebyly zaplaveny stanice metra.

Celková délka protipovodňové ochrany v oblasti Karlína a Libně (etapa 0003) měří 4,2 km a tvoří vzájemně se prolínající opatření: 
  • mobilní protipovodňové stěny – délka 506,9 m, výška od 0,8 m po 3,8 m
  • železobetonové zdi
  • zemní protipovodňové valy
  • protipovodňová opatření na kanalizační síti
  • uzávěr Libeňských přístavů a čerpací stanice Rokytky

Výstavba protipovodňových opatření v etapě 0003 byla dokončována a předávána hl. m. Praze v rozmezí let 2005 až 2006 a vyžádala si investiční náklady ve výši 643,50 mil. Kč, z toho na unikátní přečerpávací stanici a protipovodňový uzávěr Rokytky a Libeňských přístavů 301,72 mil. Kč.


Dostávejte aktuality na váš e-mail.
Každý den zasíláme všechny novinky z webu v jedné přehledné zprávě.Mohlo by vás také zajímat

Zveřejněno: 20.09.2018
Vytisknout