Praha zavedla úplný zákaz podomního prodeje

Rada hl. m. Prahy na svém listopadovém zasedání schválila novelu tržního řádu, kde mimo jiné zakázala podomní prodej na celém území Prahy. Vyšla tak vstříc i podnětu MČ Praha 8, která o tento zákaz Magistrát požádala v květnu tohoto roku.

Rada městské části Praha 8 na svém zasedání ze dne 6. května 2015 schválila návrh změny místního tržního řádu. Kromě zavedení nových prodejních míst požádala Magistrát hl. m. Prahy o celoroční zákaz provozování podomního prodeje na celém území hl. m. Prahy.
„Jsem rád, že Magistrát hl. m. Prahy naší žádosti vyhověl a věřím, že se občané Prahy 8 a vlastně celé Prahy budou doma cítit více v bezpečí před nepoctivými prodejci, neboli tzv. ‚šmejdy‘,“ říká předseda Komise pro bezpečnost Prahy 8 Zdeněk Nagovský, který tento návrh do Rady připravil.

Zdeněk Nagovský také dodává: „Rozhodnutí Rady hl. města Prahy samozřejmě vítáme. Bezpečnostní komise problém podomního prodeje a z něj plynoucích rizik otevřela již letos na jaře a snažila se za využití všech dostupných prostředků informovat občany. Konečně dostala policie zákonné důvody účinně proti podomním prodejcům zasahovat.“

Zákaz podomního prodeje bude platit na území hl. města od 1. dubna 2016. V případě porušení tohoto zákazu hrozí prodejcům pokuta až do výše 200 tisíc korun českých.

Podomním prodejem se rozumí činnost, během které je v budovách bez předchozí objednávky nabízeno nebo prodáváno zboží či služby. Tyto služby a zboží jsou často velmi drahé a většinou nevalné kvality. Prodejci často nabízejí na předražené produkty půjčky, čím mohou často starým a nemohoucím lidem velice znepříjemnit život. K tomu je prodejci tlačí zavádějící argumentací a neúplnými informacemi. Lidé se mnohdy díky podomním prodejcům, kteří nerespektují soukromí obyvatel, dostanou do finančních problémů či přímo do dluhové pasti. 
Zveřejněno: 20.11.2015 – Anna Patočková
Vytisknout