Přednáška – Vymítat čerta ďáblem?

Co víme o existenci ďábla? Co zmohou exorcisté?

Setkání s vyprávěním nejen o exorcismu se uskuteční v úterý 6. listopadu 2012 v 18 hodin, Farní sbor Českobratrské církve evangelické, U Pošty 6, Praha - Libeň.

Přednáší Prof. Ctirad Václav Pospíšil, Th.D.OFM (*1958)

Po skončení středoškolského studia pracoval jako vývojový technik v ČKD Polovodiče, ošetřovatel v LDN Roztoky, osvětlovač v divadle F. X. Šaldy v Liberci, projektant či revizní technik elektrozařízení. V letech 1980 - 1987 získal základní teologické vzdělání na tajném interním studijním institutu Provincie sv. Václava Řádu menších bratří v Čechách a na Moravě, kde pak působil jako asistent. Byl vyšetřován STB za organizování tajného teologického studia a maření státního dozoru nad církvemi.

V roce 1990 odcestoval do Říma, aby na papežské univerzitě Antonianum studoval dogmatickou teologii. Na začátku roku 1996 se vrátil do České republiky a začal vyučovat dogmatickou teologii na Teologické fakultě UP v Olomouci, později i na Husitské a Katolické teologické fakultě UK v Praze. V květnu 2002 mu byl udělen titul univerzitního profesora. Od června 2003 pracuje jako člen oborové rady PG studia pro systematickou teologii na ETF UK v Praze. V březnu 1997 byl kooptován za člena Teologické komise při ČBK, od května 1997 je řádným členem České sekce Evropské společnosti pro katolickou teologii.

Přednáška Václava Pospíšila Vymítat čerta ďáblem

Zveřejněno: 22.10.2012
Vytisknout