Prevence: Jak postupovat, je-li nařízena evakuace

Při některých mimořádných událostech (povodně, požár, únik nebezpečných látek) může dojít k situaci, kdy je nezbytné z ohroženého objektu nebo oblasti přemístit obyvatelstvo, zvířata, příp. movitý majetek, aby nedošlo ke ztrátám na životech nebo poškození zdraví či majetku.

Tomuto opatření se říká evakuace. Jedná se o poměrně složité opatření, které je však nejúčinnějším způsobem, jak předejít případným ztrátám na životech. Rozhodne-li se velitel zásahu, starosta obce nebo např. zaměstnavatel k tomuto opatření, vždy tak činí z nějakého vážného důvodu. Je důležité, abyste v takových případech dbali jejich pokynů. Jde o Váš život! 

Jak se o připravované evakuaci dozvíte 
Hrozí-li nebezpečí z prodlení - např. hrozba povodně, výbuchu, úniku nebezpečné látky apod. - dozvíte se o evakuaci z místního rozhlasu nebo z megafonů policie, od zaměstnavatele či správce objektu. 
Jak postupovat v případě nařízené evakuace

V případě, kdy lze předpokládat, že evakuace bude trvat jen několik hodin, postupujte takto:
  • vypněte všechny plynové a elektrické spotřebiče, které máte v provozu, 
  • elektrické spotřebiče odpojte ze zásuvky (mimo ledničky a mrazáku), 
  • uhaste otevřený oheň (krb, kamna, svíčky) a zhasněte před odchodem všechna světla,
  • vypněte topení (plynový kotel), 
  • uzavřete všechna okna,
  • uzamkněte byt, 
  • ověřte, zda i sousedé / ostatní lidé v budově vědí o evakuaci, 
  • opusťte budovu podle únikového značení nebo podle pokynů toho, kdo evakuaci řídí. 

Při opouštění budovy se shromážděte na místě určeném k evidenci evakuovaných (určí hasiči nebo zástupce radnice označen reflexní vestou). Je nezbytné se zaevidovat, aby po vás záchranáři zbytečně nepátrali. 
Lze-li očekávat pobyt mimo domov delší než jeden den, je třeba si sbalit evakuační zavazadlo. To by mělo obsahovat zejména trvanlivé potraviny a pitnou vodu (na 2–3 dny), dále cennosti a osobní dokumenty, léky a hygienické potřeby, sezónní oblečení a mobil s nabíječkou. Je velmi pravděpodobné, že při vyhlášení evakuace budete v časové tísni a stresu. Při balení proto zvažujte priority. Pokud máte sbaleno evakuační zavazadlo a byl dán pokyn k opuštění domácnosti, tak kromě výše uvedeného vypněte i hlavní uzávěr plynu a vody. V případě, že hodláte pobývat mimo místa předurčená k nouzovému ubytování evakuovaných (např. na své chatě, u příbuzných), nahlaste předsedovi SVJ/BD majiteli domu stačí emailem. Nemějte obavy o svůj majetek ponechaný doma, evakuovaná oblast bude hlídána policií.


Dostávejte aktuality na váš e-mail.
Každý den zasíláme všechny novinky z webu v jedné přehledné zprávě.Mohlo by vás také zajímat

Zveřejněno: 06.01.2020
Vytisknout