Přidělení obecního bytu (pracovníci Gerontologického centra MČ Praha 8)

Stručně Úplné znění
Určeno pro zdravotnické a nezdravotnické pracovníky Gerontologického centra zřízeného městskou částí Praha 8.

09 Kde, s kým a kdy životní situaci řešit:

Úřad městské části Praha 8 –> odbor správy majetku –> oddělení bytů –>


Jméno a funkcePracoviště a místnostE-mail a telefonVizitka
Leignerová Gabriela
referentka
Na Košince 1 (Grabova vila)
311/3 (2. patro)
gabriela.leignerova@praha8.cz
222 805 353
Večeřová Pavla
referentka
Na Košince 1 (Grabova vila)
311/3 (2. patro)
pavla.vecerova@praha8.cz
222 805 147


10 Jaké doklady je nutné mít s sebou:

 • vyplněná žádost s prohlášením
 • občanský průkaz
 • doporučení statutárního orgánu zaměstnavatele a potvrzení o trvání pracovního poměru
 • kopii smlouvy o nájmu/podnájmu stávajícího bytu, příp. evidenční (výpočtový) list, příp. čestné prohlášení
 • písemný souhlas s poskytnutím některých (citlivých) osobních údajů ke zpracování; totéž platí i u osob, které se s ním budou do přiděleného bytu stěhovat (starší 18 let)  
 • doloží čestné prohlášení, že na jeho majetek či příjmy není podána exekuce a že ohledně jeho majetku není a v posledních 3 letech nebylo vedeno insolvenční řízení
 • originál oddacího listu, případně rozsudek soudu o rozvodu manželství, v právní moci

11 Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

 • Obecní byt – pracovníci Gerontocentra  (DOCX, 22 kB)

  12.12.2016
  Žádost o přidělení obecního bytu a náležitosti žádosti pro zdravotnické a nezdravotnické pracovníky Gerontologického centra zřízeného městskou částí Praha 8

Formulář je k dispozici také na oddělení bytů odboru správy majetku Úřadu městské části Praha 8 (viz bod 9).

12 Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit:

Nejsou.
Stručně Úplné znění
Nabídka návodů