Přijďte nám to říct osobně! 7 termínů v 7 lokalitách

Přijďte nám sdělit své podněty a názory ke zlepšení života v naší městské části. Máte možnost zúčastnit se sběru podnětů a diskuze se zástupci odborů úřadu a vedení městské části. Kdy a kam?

Kdy a kde:
Setkání pořádáme v sedmi lokalitách Prahy 8, převážně v prostorách zvolených základních škol a kulturních domů. Přijďte kdykoliv mezi 17. a 19. hodinou.

Průběh jednotlivých setkání, zápisy a všechny podněty občanů včetně fotogalerií naleznete v odkazech níže:

Setkání s občany pro oblast Kobylis se konalo v KD Ládví 19.10.2015
Setkání s občany pro oblast Karlína se konalo v ZŠ Lyčkovo náměstí 21.10.2015
Setkání s občany pro oblast Čimic se konalo v ZŠ Libčická 5.11.2015
Setkání s občany pro oblast Bohnic se konalo v KD Krakov 9.11.2015
Setkání s občany pro oblast Libně se konalo na ÚMČ Praha 8 dne 10.11.2015
Setkání s občany pro oblast Troje se konalo v ZŠ Na Šutce 23.11.2015
Setkání s občany pro oblast Kobylis se konalo v ZŠ Hovorčovická 25.11.2015

Foto a videogalerie


Místo konání a zástupci za MČ Praha 8
(seznam účastníků se může změnit)
Termín
Kulturní dům Ládví
Burešova 1661/2, Kobylisy
Přítomni: Roman PetrusMatěj FichtnerPetr Vilgus, Dana Blahunková + zástupci odborů
19. října
(pondělí)
Základní škola,
Lyčkovo náměstí 460/6, Karlín
Přítomni: Petr Vilgus, Anna Kroutil + zástupci odborů
21. října
(středa)
Základní škola,
Libčická 658/10, Čimice
Přítomni: Roman Petrus, Petr Vilgus, Nepil Radomír + zástupci odborů
5. listopadu
(středa)
Kulturní dům Krakov,
Těšínská 600, Bohnice
Přítomni: Roman Petrus, Petr Vilgus + zástupci odborů
9. listopadu
(pondělí)
Úřad městské části Praha 8 (vstupní hala „Bílého domu“),
U Meteoru 6, Libeň
Přítomni: Roman Petrus, Petr Vilgus, Alena Borhyová, Anna Kroutil, Dana Blahunková + zástupci odborů
10. listopadu
(úterý)
Základní škola,
Na Šutce 440/28, Troja
Přítomni: Petr Vilgus, Dana Blahunková + zástupci odborů
23. listopadu
(pondělí)
Základní škola,
Hovorčovická 1281/11, Kobylisy
Přítomni: Roman Petrus, Petr Vilgus, Alena Borhyová, Anna Kroutil + zástupci odborů
25. listopadu
(středa)Máme zájem získat od vás podněty např. v oblasti sociální, dopravy, životního prostředí, volného času, sportu, školství, kultury, bezpečnosti, zdravotnictví, rozvoje infrastruktury.
Můžete volně přicházet mezi 17. a 19. hodinou v určený den (termíny a místa jsou uvedeny v tabulce a v mapě níže) a zapojit se do diskuze se svými podněty u jednotlivých tematicky zaměřených stolů. Vyberte si místo, které máte nejblíže vašemu bydlišti nebo cestou z práce.

Podněty, které od vás získáme ať při osobním kontaktu na setkáních v různých lokalitách městské části nebo elektronicky, budou zpracovány. Následně se vás zeptáme, které jsou pro vás nejdůležitější. Mnohé z nich se stanou součástí Strategického plánu udržitelného rozvoje MČ Praha 8. Další budou předány k řešení na příslušné odbory úřadu. Podkladem pro rozvoj městské části budou i výsledky z předešlých průzkumů, např. v roce 2013 realizovaný společností Agora CE, o. p. s.
Podpoříte park, hřiště nebo opravu chodníků? Co chcete vy? Důležité je přijít a zapojit se.

Podpoříte park, hřiště nebo opravu chodníků? Co chcete vy? Důležité je přijít a zapojit se.
Zveřejněno: 12.10.2015 – Anna Patočková
Vytisknout