Příjezd do Prahy po D8 zkomplikuje oprava Cínovecké ulice a přilehlých ramp

Technická správa komunikací (TSK) zahájí v pondělí 8. července 2024 rekonstrukci Cínovecké ulice ve směru do centra, v úseku od sjezdu do ulice Ďáblická k přemostění ulice Kostelecká v Městské části Praha 8. Opraveny budou i přilehlé nájezdové a sjezdové rampy. Souběžně s rekonstrukcí vozovky proběhnou i stavební práce na rekonstrukci mostu přes ulici Ďáblická. Po celou dobu výstavby bude provoz od Ústí nad Labem směrem do centra Prahy veden ve dvou jízdních pruzích. Z toho rychlý jízdní pruh (levý) bude převeden do protisměru. V tomto pruhu nebude možné použít sjezd a nájezd na mimoúrovňové křižovatce (MÚK) Březiněves. V opačném směru ven z Prahy bude doprava vedena pouze jedním jízdním pruhem. Zde TSK bezplatně pro řidiče zajistí dvě stanoviště s odtahovou službou pro případ nehody, které vozidlo odtáhnou na nejbližší bezpečné místo mimo dálnici.

Příjezd do Prahy po D8 zkomplikuje oprava Cínovecké ulice a přilehlých ramp
 
Oprava bude probíhat na úseku mezi sjezdy MÚK Ďáblická a končí před sjezdem MÚK Kostelecká. Délka opravovaného úseku je 1200 metrů. Stavební práce na vozovce zahrnují opravu horních vrstev v tloušťce 15 cm s následnou pokládkou nového živičného povrchu a sanaci vybraných míst. Opraveny budou uliční vpusti a odvodnění komunikace, obrubníky, doplněny budou nové váhy a na závěr provedeno nové vodorovné značení.


Harmonogram prací a dopravní omezení:

1. etapa 8. 7. – 16. 7. 2024: 
  • práce budou probíhat na úseku od přemostění ulice Ďáblická k přemostění ulice Kostelecká, včetně nájezdových ramp z ulice Ďáblická
  • bude uzavřen pomalý jízdní pruh včetně připojovacích pruhů a přilehlých ramp z ulice Ďáblická
  • nebude možné sjet ve směru od Ústí nad Labem do ulice Ďáblická, ani najet do ulice Cínovecká směr centrum

2. etapa 17. 7. – 30. 7. 2024: 
  • práce budou probíhat na úseku od začátku odbočovacího pruhu do Ďáblic po přemostění ulice Ďáblická, včetně nájezdové rampy na Ďáblickou
  • bude uzavřen pomalý jízdní pruh
  • sjezd do ulice Ďáblická už bude umožněn a zároveň bude možné najet do ulice Cínovecká směr centrum

3. etapa 1. 8. – 18. 8. 2024: 
  • práce proběhnou na rychlém pruhu ulice Cínovecká
  • bude uzavřen rychlý jízdní pruh
  • doprava bude vedena po opraveném pomalém pruhu, nájezd a výjezd z ulice Ďáblická bude v provozu

Stavební práce na rekonstrukci mostu přes ulici Ďáblická budou koordinovány a technologicky navazovat na opravu vozovky a potrvají cca do 14.10.2024.

Zhotovitel: EUROVIA CS, a. s.

Více informací:   
https://opravujeme.to/action/1816/
Mohlo by vás také zajímat

Zveřejněno: 03.07.2024
Vytisknout