Přírodní památky

Příroda Prahy 8 prošla milióny let trvajícím vývojem, o jehož jednotlivých etapách zachovávají svědectví jednotlivá chráněná území. Geologické podloží našeho obvodu vznikalo v uplynulých více než 640 miliónech let na dně tří moří – proterozoického, prvohorního a druhohorního. Dnešní tvář krajiny modelovala od konce třetihor Vltava se svými přítoky.

V deseti chráněných územích Prahy 8 roste na 35 hektarech kolem 350 druhů vyšších rostlin, z nichž je několik desítek zařazených do seznamu ohrožených druhů a šestnáct chráněných zákonem.