Přístup k budovám úřadu MČ v době rekonstrukce Zenklovy ulice

UPOZORŇUJEME na ztížený přístup k některým budovám úřadu městské části zapříčiněný právě probíhající rozsáhlou rekonstrukcí Zenklovy ulice.


Dopravní spojení MHD (PID)

Nejbližší stanice/zastávka Dochozí vzdálenost k úřadu
Palmovka: metro (B), tramvaj, bus
550 m k Libeňskému zámku
700 m k Bílému domu
U Kříže (ul. Kandertova, směr od Bulovky): náhradní autobusová doprava (viz mapa níže)
280 m k Bílému domu
500 m k Libeňskému zámku

Směr od úřadu na Palmovku
Z Libeňského zámku je nejjednodušší sejít na Palmovku (cca 550 m).
Od ostatních budov úřadu můžete na Palmovku sjet autobusem ze zastávky U Kříže v Kandertově ulici (cca 280 m).

Směr od úřadu na Bulovku a Kobylisy
Pokud se chcete vyhnout táhlému stoupání do kopce až na Bulovku (cca 1 km), doporučujeme výše popsaný postup.
Z Palmovky jezdí směrem Bulovka náhradní autobusová doprava (viz mapa níže).


Individuální automobilová doprava

Příjezd k úřadu
Přístup k Libeňskému zámku (Zenklova 1/35), Bílému domu (U Meteoru 6) a ostatním budovám ve stejné oblasti (U Meteoru 8, U Meteoru 10, Na Košince 1) je umožněn po právě rekonstruované komunikaci Zenklova od ulice Prosecká a Primátorská (na Zenklově ulici je v úseku Horovo náměstí po křížení ulic U Meteoru X Stejskalova umožněn obousměrný provoz), případně Povltavská.

Vozidlem lze dojet až k budově Bílého domu (U Meteoru 6). Budovy U Meteoru 8, U Meteoru 10 a Grabova vila (Na Košince 1) jsou z parkoviště před Bílým domem v dochozí vzdálenosti cca 180–250 m.

Do ulice U Meteoru bude tedy příjezd umožněn pouze od severu (odjezd rovněž tak). Příjezd do ulice U Libeňského zámečku bude provizorně umožněn kolem budovy sokolovny.

Odjezd od úřadu
K odjezdu od úřadu využijte stejnou komunikaci, tj. Zenklovu směrem na Kobylisy v návaznosti na stávající objízdné trasy.Nadále trvá uzavírka Zenklovy ulice od Prosecké ulice po Bulovku.
Individuální automobilová doprava (IAD) je odkláněna pomocí informační tabulí na vyznačené objízdné trasy.

Tato situace se bude průběžně měnit.
Informace o aktuálním stavu a možnostech přístupu k úřadu budou k nalezení na této stránce.


Související informace


Mapy objízdných tras a náhradní autobusové dopravy

(po kliknutí na mapu mohou uživatelé PC verze stránek zvětšit mapu ikonou lupy v pravém horním rohu galerie, uživatelé mobilních zařízení pak klasickým gestem roztažením dvou prstů)

Schéma náhradní autobusové dopravy 03.01.–22.04.2018

Pragoprojekt RTT Zenklova – širší vztahy

Zveřejněno: 18.01.2018   |   Aktualizováno: 19.03.2018
Vytisknout