Přístup k budovám úřadu MČ v době rekonstrukce Zenklovy ulice

UPOZORŇUJEME na ztížený přístup k některým budovám úřadu městské části zapříčiněný právě probíhající rozsáhlou rekonstrukcí Zenklovy ulice.


Dopravní spojení MHD (PID)

Nejbližší stanice/zastávka Dochozí vzdálenost k úřadu
Stejskalova: bus (ze směru od Bulovky)
40 m k Bílému domu
180 m k Libeňskému zámku
Palmovka metro (B), tramvaj, bus
550 m k Libeňskému zámku
700 m k Bílému domu

Směr od úřadu na Palmovku
Linka X10 náhradní autobusové dopravy ze stanice Stejskalova (viz mapa níže).

Směr od úřadu na Bulovku a Kobylisy
Pokud se chcete vyhnout táhlému stoupání do kopce až na Bulovku (cca 1 km), doporučujeme výše popsaný postup.
Linka X10 náhradní autobusové dopravy jede na Bulovku ze stanice Stejskalova přes stanici Palmovka (viz mapa níže).


Individuální automobilová doprava

Úsek Horovo náměstí – Elsnicovo náměstí bude průjezdný jednosměrně (pro veškerou dopravu), a to ve směru od Bulovky do centra.

Příjezd k úřadu
Přístup k Libeňskému zámku (Zenklova 1/35), Bílému domu (U Meteoru 6) a ostatním budovám ve stejné oblasti (U Meteoru 8, U Meteoru 10, Na Košince 1) je umožněn po právě rekonstruované komunikaci Zenklova od ulice Prosecká přes ulici Čuprova a Podlipného a dále z ulice Primátorská, případně Povltavská.

Vozidlem lze dojet až k budově Bílého domu (U Meteoru 6). Budovy U Meteoru 8, U Meteoru 10 a Grabova vila (Na Košince 1) jsou z parkoviště před Bílým domem v dochozí vzdálenosti cca 180–250 m.

Do ulice U Meteoru bude tedy příjezd umožněn pouze od severu (odjezd viz níže). Příjezd do ulice U Libeňského zámečku je umožněn  jednosměrně po komunikaci Zenklova ve směru od Bulovky.

Odjezd od úřadu
K odjezdu od úřadu využijte komunikaci Zenklovu směrem na Elsnicovo náměstí, respektive Karlín.Nadále trvá uzavírka Zenklovy ulice od Prosecké ulice po Bulovku.
Individuální automobilová doprava (IAD) je odkláněna pomocí informační tabulí na vyznačené objízdné trasy.

Tato situace se bude průběžně měnit.
Informace o aktuálním stavu a možnostech přístupu k úřadu budou k nalezení na této stránce.


Související informace


Mapy objízdných tras a náhradní autobusové dopravy

(po kliknutí na mapu mohou uživatelé PC verze stránek zvětšit mapu ikonou lupy v pravém horním rohu galerie, uživatelé mobilních zařízení pak klasickým gestem roztažením dvou prstů)


Schéma dopravy – etapa 2 rekonstrukce Zenklovy ulice (23.04.–15.07.2018)

Schéma náhradní autobusové dopravy – etapa 2 rekonstrukce Zenklovy ulice (23.04.–15.07.2018)

Zveřejněno: 18.01.2018   |   Aktualizováno: 29.05.2018
Vytisknout