Proběhla 1. etapa obnovy jezírka v Čimickém háji

Obnova jezírka v Čimickém hájiJak jsme již informovali v srpnovém vydání časopisu Osmička, městská část Praha 8 materiálně i informativně podpořila dobrovolnickou akci pořádanou spolkem Vědomý dotek a zaštítěnou hl. m. Prahou. Cílem akce je zlepšit dosavadní stav jezírka v Čimickém háji skrze konkrétní zásahy v terénu, které povedou k jeho rozšíření, stabilizaci, vytvoření lepšího prostředí pro organismy a také ke zlepšení celkového estetického dojmu z této lokality. 

V sobotu dobrovolníci vytvořili nové koryto s tůňkou v místě dosavadního prameniště, skrze které docházelo k velkému úbytku vody. Nové koryto zajistí lepší zásobování jezírka vodou, a přispěje tak k jeho stabilizaci v průběhu celého roku. Koryto bylo po vybudování zpevněno kameny. Vlastní jezírko pak bylo prohloubeno a vyčištěno a k jezírku byla umístěna lavička. 

V další etapě dojde k prosvětlení této lokality, což bude mít pozitivní vliv na místní biodiverzitu, dále dojde ke stabilizaci břehu jezírka a k jeho pojmenování. 

Zastupitel a předseda Komise pro životní prostředí Vít Céza, který se v sobotu podílel na revitalizaci jezírka, k tomu dodává: „Vzhledem k současným globálním změnám klimatu a stavu naší krajiny bude potřeba mnohem lépe a citlivěji pečovat o krajinu a zabývat se koloběhem vody. Výstavba či odpovědná úprava rybníků, jezírek a vodních toků je jedním z řady nezbytných opatření, které pomohou naší městské části adaptovat se na změny krajiny. Praha 8 má malý počet rybníků či jezírek, přičemž některé vodní toky jsou trvale zatrubněné. V rámci Komise pro životní prostředí proto počítáme s velkou angažovaností v této problematice a obnova jezírka v Čimickém háji je takovou první vlaštovkou.“

Obnova jezírka v Čimickém háji Obnova jezírka v Čimickém háji Obnova jezírka v Čimickém háji
Zveřejněno: 01.09.2015
Vytisknout