Projekt Osmička – úřad vstřícný rodině je úspěšně u konce

Logo Evropská unie – Operační projekt Zaměstnanost


V srpnu dovrší konce tříletý projekt Osmička – úřad vstřícný rodině realizovaný Úřadem městské části Praha 8. Jeho aktivity směřovaly k podpoře rovných příležitostí a slaďování soukromého a pracovního života uvnitř úřadu. 

Poté, co v roce 2018 proběhl genderový audit, ve kterém si úřad v oblasti rovnosti, potírání diskriminace a podpory slaďování rodiny a práce vedl velice dobře, byl stanoven akční plán. Jednotlivé body akčního plánu byly následně průběžně plněny. 

Byly sepsány a vydány „Metodický pokyn pro mezigenderovou komunikaci včetně pokynů pro postup v případě podezření na sexuálním obtěžování, šikanu a diskriminaci“ a „Strategický plán Úřadu MČ Praha 8 pro oblast genderové rovnosti“. Ve spolupráci s personálním oddělením bylo provedeno šest genderových mapování, během kterých se sledoval počet žen a mužů v různých pozicích na úřadu.
 
Od listopadu 2018 do února 2020 se zaměstnanci/kyně úřadu formou školení seznamovali s tematikou rovných příležitostí, genderové senzitivity v komunikaci a genderového rozpočtování ve veřejné správě. Velmi žádanými tématy byly také time management a slaďování rodinného a pracovního života.
 
Další novinkou zavedenou díky projektu byl mentoring. Na každém odboru byli proškolení mentoři a mentorky, kteří pomáhají se snazším začleňováním nově příchozích zaměstnanců/kyň do pracovního procesu. Byli podpořeni i navracející se rodiče z mateřské a rodičovské dovolené. Mentorům/kám i mentorovaným osobám byly vytvořeny příručky pro podporu průběhu mentoringu.
 
Díky analýze pracovních činností a pozic bylo zjištěno, že na některých pozicích lze zavést klouzavou pracovní dobu, sdílené pracovní místo, možnost práce z domova, nebo více podporovat již umožněné zkrácené úvazky. Pružná pracovní doba a sdílené pracovní místo byly koncem roku 2019 nově zaneseny do Pracovního řádu úřadu. Pružnou pracovní dobu nyní využívá téměř jedna třetina zaměstnanců/kyň.

Byla probírána udržitelnost některých projektových aktivit i po jeho skončení. Největší zájem je o udržení mentoringu a určité formy vzdělávání zaměstnanců/kyň. Nadále se bude podporovat slaďování soukromého a pracovního života. Tyto aktivity bude mít nově na starosti personální oddělení.
 
Projekt Osmička – úřad vstřícný rodině je spolufinancován Evropskou unií.Dostávejte aktuality na váš e-mail.
Každý den zasíláme všechny novinky z webu v jedné přehledné zprávě.
 

Mohlo by vás také zajímat 

Zveřejněno: 29.07.2020
Vytisknout