Projekty a studie

 • Transparentní účet Fondu rozvoje městské části Praha 8

  23.12.2020
  Městská část Praha 8 zřídila transparentní účet s názvem Fond rozvoje městské části Praha 8 za účelem financování udržitelného rozvoje území městské části a v souladu s pravidly pro tvorbu a použití prostředků fondu rozvoje.
 • Praha 8 chce změnit územní plán kvůli tunelu V Holešovičkách

  02.12.2020
  Rada městské části Praha 8 dnes schválila návrh na změnu územního plánu, která umožní zahloubení ulice V Holešovičkách do tunelu. Návrh vzešel z vlastní iniciativy. Návrh změny územního plánu bude ještě projednávat zastupitelstvo Prahy 8, v případě schválení zastupitelstvem bude odeslán k zapracování hl. m. Praze.
 • Nové náměstí Bohumila Hrabala na Praze 8 připomene spisovatele také uměleckou instalací

  23.07.2020
  Už v září začnou práce na studii nového náměstí Bohumila Hrabala na pražské Palmovce. Náměstí vznikne mezi budoucím polyfunkčním projektem Palmovka One, který nahradí stávající autobusové nádraží, a ulicí Na Žertvách. Projekt zpracovává ateliér UNIT architekti.
 • Bohumil Hrabal vtiskne Palmovce novou tvář

  27.04.2020
  Náměstí Bohumila Hrabala je aktuálně spíše točnou autobusů. Zcela v duchu absurdního humoru tohoto nejpřekládanějšího českého spisovatele. To by se mělo změnit s výstavbou nového projektu One Palmovka nad stanicí metra.
 • Palmovecký kopec

  08.08.2018
  Lokalita palmoveckého kopce, známá také jako lokalita U Libeňského plynojemu (tak je uvedena též v Metropolitním plánu), je výrazným a zároveň atypickým územím pražské Libně. Na palmoveckém kopci byla v roce 1931 postavena jedna z významných dominant – Libeňský plynojem, který je jedním z důležitých orientačních prvků a symbolů Palmovky. Bývalý plynojem je dnes využíván Výzkumným a zkušebním leteckým ústavem pro aerodynamické testování.
 • Železniční zastávky v Karlíně a Libni

  20.06.2018
  Městská část Praha 8 nemá v současné době jedinou železniční zastávku na svém území, to by se mohlo do budoucna změnit. V Praze se nachází okolo 200 km železničních tratí, které využívá stále se navyšující počet cestujících.
 • Revitalizace toku Rokytky

  10.01.2018
  MČ Praha 8 zadala v říjnu 2017 zpracování Studie proveditelnosti revitalizace toku Rokytky. Řešeným úsekem je koryto Rokytky od křížení s ulicí Čuprova po protipovodňový uzávěr se zvláštním zřetelem na úsek Elsnicova náměstí, pro které je navržena revitalizace včetně odstranění zakrytí koryta vodního toku.
 • Metropolitní plán

  10.11.2017
  Metropolitní plán je nový územní plánem hlavního města Prahy, jeho vznik si vyžádala potřeba přistoupit k celkové proměně územního plánování Prahy. Cílem je vrátit se k tradičnímu, předsocialistickému územnímu plánování, které určuje především strukturu města.
 • Dolní Libeň

  13.07.2017
  Území tzv. Dolní Libně, ohraničené ul. Kotlaska, Pod Hájkem, Pod Kotlaskou, Ronkova, Na Hrázi, Ludmilina, U Synagogy a Náměstí. Dr. Holého nemá být pouze tranzitním územím, ale územím pro klidné bydlení a bezpečné užívání veřejného prostoru jak pro chodce, tak cyklisty. Z tohoto důvodu je zadáno zpracování dopravně bezpečnostní studie. Území užívají převážně rezidenti, proto jsou pořádána veřejná setkání, na kterých mohou občané diskutovat s projektanty a podávat jim své podněty, které jsou důležité pro zpracování studie.
 • Palmovka 2030

  29.03.2017
  Palmovka představuje důležité metropolitní subcentrum s významným potenciálem celoměstských vazeb a zároveň těžiště celé spodní části údolí Rokytky. Současně se jedná o urbanisticky jedno z nejkomplikovanějších míst v Praze.
 • Za Poříčskou branou

  09.03.2017
  Ulice Za Poříčskou branou je dlouhodobě zanedbanou ulicí, která mimo jiné slouží pro zavážení zboží do supermarketu Billa, je špatně osvětlená, často znečištěná a využívána k nekalým činnostem vzhledem k provozu herny a existenci opuštěného domu č. p. 7 v majetku Magistrátu hl. města Prahy.
 • Bezpečné cesty do školy

  20.07.2017
  MČ Praha 8 ve spolupráci se spolkem Pražské matky realizuje v některých základních školách zřizovaných MČ Praha 8 program Bezpečné cesty do školy. Cílem programu „Bezpečná cesta do školy“ je ve spolupráci se školami, rodiči i zástupci veřejné správy zvýšit bezpečnost dětí při každodenních cestách (nejen) do školy a podporovat je v tom, aby se dopravovaly zdravě a ekologicky – pěšky, na kole nebo veřejnou dopravou, bez nutného doprovodu dospělých.
Vytisknout